ECTS - - Havacılık ve Uzay Mühendisliği

Bu programdaki öğrencinin mezuniyeti için 4.00 üzerinden en az 2.00 Genel Not Ortalamasına sahip olması ve öğretim programlarında öngörülen tüm derslerden en az DD/S/T notu alarak başarılı olması gerekmektedir (Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği Madde 18, Madde 25). Mezuniyet için kazanılması gereken en az AKTS kredisi 240’tır. Öğrencilerin aynı zamanda zorunlu stajlarını ve bitirme projelerini belirtilen sürede ve özellikte tamamlamaları zorunludur.