ECTS - - Havacılık ve Uzay Mühendisliği

1. Dönem

Program Yeterlilikleri

Ders Kodu Ders Adı
CEAC105 Genel Kimya
ENG101 Akademik İngilizce I
ASE101 Havacılık Mühendisliğine Giriş
PHYS101 Genel Fizik I
HIST111 Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I (İngilizce)
MATH157 Genişletilmiş Kalkülüs I
MFGE108 Bilgisayar Destekli Katı Modelleme
CHE105 Genel Kimya
MATH151 Kalkülüs I
ME108 Bilgisayar Destekli Katı Modelleme

2. Dönem

Program Yeterlilikleri

Ders Kodu Ders Adı
HIST221 Uygarlık Tarihi
MATH158 Genişletilmiş Kalkülüs II
CMPE102 Bilgisayar Programlama
HIST112 Atatürk İlke ve İnkilâp Tarihi II (İngilizce)
PHYS102 Genel Fizik II
ENG102 Akademik İngilizce II
ASE102 Hava Araçları Performansına Giriş
MATH152 Kalkülüs II

3. Dönem

Program Yeterlilikleri

Ders Kodu Ders Adı
ME201 Statik
MATE207 Malzeme Mühendisliğine Giriş
MATH275 Lineer Cebir
ENG201 Akademik İngilizce III
ENE203 Termodinamik I
Alan Dışı Seçmeli

4. Dönem

Program Yeterlilikleri

Ders Kodu Ders Adı
MECE204 Dinamik
ME210 Mukavemet
EE234 Elektrik Mühendisliğine Giriş
ENG202 Akademik İngilizce IV
MATH276 Diferansiyel Denklemler
Alan Dışı Seçmeli

5. Dönem

Program Yeterlilikleri

Ders Kodu Ders Adı
AE307 Akışkanlar Mekaniği
ENG301 İş Yaşamı için İngilizce I
ENE301 Isı Aktarımı
MECE306 Kontrol Sistemleri
ASE301 Uygulamalı Elastisite
Alan Dışı Seçmeli
ASE399 Yaz Stajı I
Alan Dışı Seçmeli

6. Dönem

Program Yeterlilikleri

Ders Kodu Ders Adı
MATH380 Mühendisler için Sayısal Methodlar
ENG302 İş Yaşamı için İngilizce II
ASE302 Havacılık Yapıları
ASE308 Uçuş Mekaniği
ASE304 Aerodinamik I 
ASE306 İtki Sistemleri I

7. Dönem

Program Yeterlilikleri

Ders Kodu Ders Adı
AE499 Yaz Stajı II
ASE401 Havacılık ve Uzay Mühendisliği Tasarımı
ASE405 Aerodinamik II
ASE407 İtki Sistemleri II 
TURK401 Türk Dili I
Alan Seçmeli
Alan Seçmeli
ASE499 Yaz Stajı II

8. Dönem

Program Yeterlilikleri

Ders Kodu Ders Adı
ME425 Mekanik Titreşimler
TURK402 Türk Dili II
ASE402 Tasarım Projesi
Alan Seçmeli
Alan Seçmeli
Alan Seçmeli
Alan Seçmeli

Seçmeli Dersler

Program Yeterlilikleri

Ders Kodu Ders Adı
FRE401 Fransızca V
ECON442 Yenilik İktisadı
PR492 Gazetecilik II
HUM211 Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Hakları
HUM201 Sosyal Sorumluluk Proje
ART201 Fotoğrafçılığa Giriş
ART221 Açıklamalı Müzik Tarihi
ART222 Caz Tarihi
ART223 Caz Performansı
ART251 Sulu Boya Resim
ART224 Arjantin Tango Tarihi
ART291 Beden Dili ve İkna Sanatı
ART252 Serbest Seramik Şekillendirme
ART292 İşaret Dili
GER201 Almanca I
RUS201 Rusça I
SPAN201 İspanyolca I
FRE201 Fransızca I
JAP201 Japonca I
CHIN201 Çince I
CHIN202 Çince II
GER202 Almanca II
RUS202 Rusça II
SPAN202 İspanyolca II
FRE202 Fransızca II
JAP202 Japonca II
GER301 Almanca III
RUS301 Rusça III
SPAN301 İspanyolca III
FRE301 Fransızca III
JAP301 Japonca III
CHIN301 Çince III
GER302 Almanca IV
RUS302 Rusça IV
SPAN302 İspanyolca IV
FRE302 Fransızca IV
JAP302 Japonca IV
GER401 Almanca V
GER402 Almanca VI
FRE402 Fransızca VI
MAN409 Girişimcilik
ART202 Karikatür
ART271 Yaratıcı Drama
ART225 Klasik Gitara Giriş
ART235 Çok Sesli Koro
ART294 Sahne Makyajı
ART293 Mimari Fotoğrafçılık
MAN415 Yönetimde Yeni Yaklaşımlar
MAN428 Marka Yönetimi
MLY314 Türkiye Maliye Tarihi
PR491 Gazetecilik I
HUM312 Dünya Edebiyatı Çalışmaları: Başyapıtlar
HUM316 Dünya Edebiyatından Seçmeler: Kısa Öykü
HUM320 Estetik
HUM321 Felsefe Tarihine Giriş
PR491 Gazetecilik I
HUM331 Go
HUM312 Dünya Edebiyatı Çalışmaları: Başyapıtlar
HUM360 Bilim Tarihi
HUM316 Dünya Edebiyatından Seçmeler: Kısa Öykü
LAW250 Bilişim ve Teknoloji Hukuku
HUM320 Estetik
ART261 Senaryo Yazarlığı
HUM321 Felsefe Tarihine Giriş
ART262 Geleneksel Çini Dekorlama ve Çağdaş Yorumlamalar
HUM331 Go
ART266 Takı Tasarımı
HUM360 Bilim Tarihi
ART282 Şan, Solfej, Korrepetisyon
LAW250 Bilişim ve Teknoloji Hukuku
ART284 Tiyatro Reji ve Film Eleştirisi
ART261 Senaryo Yazarlığı
HUM212 Toplumsal Cinsiyet Eşitliği
ART262 Geleneksel Çini Dekorlama ve Çağdaş Yorumlamalar
ART265 İş Hayatında Yaratıcılık
ART266 Takı Tasarımı
ART285 Yenilikçi Görsel Anlatı
ART282 Şan, Solfej, Korrepetisyon
ART286 Sanat Eserlerinde Basit Onarım Teknikleri
ART284 Tiyatro Reji ve Film Eleştirisi
RUS401 Rusça V
HUM212 Toplumsal Cinsiyet Eşitliği
SPAN401 İspanyolca V
ART265 İş Hayatında Yaratıcılık
RUS402 Rusça VI
ART285 Yenilikçi Görsel Anlatı
SPAN402 İspanyolca VI
ART286 Sanat Eserlerinde Basit Onarım Teknikleri
ART287 Eşli Danslar
RUS401 Rusça V
SPAN401 İspanyolca V
ART288 Retorik: Güzel ve Etkili Konuşma Sanatı
RUS402 Rusça VI
CMPE485 Ortak Eğitim Uygulaması III
SPAN402 İspanyolca VI
CMPE487 Ortak Eğitim Uygulaması IV
ART287 Eşli Danslar
KOR201 Korece I
ART288 Retorik: Güzel ve Etkili Konuşma Sanatı
KOR202 Korece II
CMPE485 Ortak Eğitim Uygulaması III
ART295 Türk Sanat Müziği
CMPE487 Ortak Eğitim Uygulaması IV
HUM291 Beden Dili ve İletişim Yöntemleri
KOR201 Korece I
ART289 Mozaik Sanatı
KOR202 Korece II
ART297 Dijital Sanatlarda Yaratıcı Sunum
ART295 Türk Sanat Müziği
MAN374 Dijital Çağ ve Endüstri 4.0.
HUM291 Beden Dili ve İletişim Yöntemleri
ECON325 Ekonomik Göstergeler ve Sermaye Piyasası Analizi
ART289 Mozaik Sanatı
ART298 Sahne Makyajı
KOR301 Korece III
ART297 Dijital Sanatlarda Yaratıcı Sunum
ART268 Girişimcilik Becerilerinin Gelişimi için Tiyatro
MAN374 Dijital Çağ ve Endüstri 4.0.
HUM310 Toplumsal Dilbilimine Giriş
ECON325 Ekonomik Göstergeler ve Sermaye Piyasası Analizi
ART298 Sahne Makyajı
ECON318 Dijital Ekonomi
KOR301 Korece III
ART268 Girişimcilik Becerilerinin Gelişimi için Tiyatro
HUM310 Toplumsal Dilbilimine Giriş
ECON318 Dijital Ekonomi
ART264 İç Mekan Heykel Tasarımı
ART267 Tiyatro
ART226 Dünya Müzik Kültürleri
HUM202 Bilimsel Oyuncak Tasarımı
ART227 Opera Tarihi