Opera Tarihi (ART227) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Opera Tarihi ART227 Seçmeli Dersler 3 0 0 3 5
Ön Koşul Ders(ler)i
N/A
Dersin Dili İngilizce
Dersin Türü Seçmeli Dersler
Dersin Seviyesi Lisans
Ders Verilme Şekli
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri .
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
Course Assistants
Dersin Amacı XVI. ıncı yüzyılın sonunda Batı Avrupa’da doğan ve güzel sanatlar bütünü olarak kabul edilen opera sanatını ve günümüze kadar tarihi gelişimini incelemektir. Opera sanatı ortaya çıktığı andan itibaren yazıldığı ve sahnelendiği yüzyılın kültür ve değerlerini müzik, libretto, dans, oyunculuk, kostüm, dekorlar aracılığı ile canlı olarak sahnede halka sunmuştur. Bu derste güçlü bir medya aracı olarak halkı eğitme ya da bilgilendirme işlevi gören opera sanatının yüzyıllar içindeki gelişimi ve değişimi ele alınacaktır. Bestecinin müzik, enstrümana yaklaşımı şarkı söyleme tekniği ve yoruma getirdiği yenilikler üzerinde durulacaktır. Günümüzde tiyatroların repertuarında yer etmiş ünlü operaların önemi kültürel, sosyal, siyasi açıdan eleştirel bir yaklaşımla irdelenecektir.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • XVI – XXI inci yüzyıla kadar geçen dönemde opera sanatının Batı Avrupa ve Türkiye’deki gelişimini, dönemin önde gelen bestecilerinin ünlü eserlerinde müzik, yorum özelliklerini, benzerlik ve farklılıkları ile birlikte ele almak.
  • Operaların milli müzikle ve kültürle uyumunu incelemek.
  • Yüzyıllara göre değişen bu eserlerin librettolarında geçen konuların kültür, sanat, siyaset açısından durumunu irdelemek.
  • Opera eserlerinin halkı yönlendirmekteki rolüne açıklık getirmek.
Dersin İçeriği Belli başlı operaların bestecilerinin müzik yazım dilindeki benzer ve farklı özellikleri; operaların coğrafi, kültürel, dinsel, sosyal, iktisadi ve siyasi etmenler bağlamında yazılış amacı.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Operanın tanımı ve diger sahne sanat dalları arasındaki yeri ve önemi
2 İtalya’nın Florensa şehrinde opera sanatının doğuşu ve “Drama per musica” janrı
3 Batı Avrupa’da Napoli “bel canto” mektebi , “opera seria” janrının ortaya çıkışı ve özellikleri C.W.Gluck’un “Orfeo” operası
4 Batı Avrupa’da “opera buffa” janrlarının ortaya çıkışı ve özellikleri W. A. Mozart’ın “Figaro’nun Düğünü” operası G. Rossini “Sevil Berberi” operası
5 W.A Mozart’ın opera sanatı ve “opera giaccoso” janrının ortaya çıkışı W.A.Mozart’ın “Don Juan” operası
6 W.A.Mozart ve C.W.Gluck’un opera reformları ile bu reformlar arasındaki farklılıklar
7 Fransa’da “grand opera” ve “lirik” opera janrları ve özellikleri F. C. Gounod’un “Faust” operası J.Bizet’in “Carmen” operası
8 R.Wagner’in opera sanatı “Lohengrin” operası “Tristan ve İzolde” operası
9 İtalya’da G.Rossini, V. Bellini G.Donizetti’nin operaları ve “bel canto” tekniği
10 İtalyan Operasında “verismo” akımı G.Puccini’nin “Tosca” operası ve “La Boheme” operası
11 G.Verdi ve Opera Sanatındaki Yeri ve Önemi “La Traviata” operası “Aida” Operası operası
12 20. yüzyılda Yeni Viyana Mektebinde ve “Fransız altıları”nın eserlerinde opera sanatı A. Berg’in “Lulu” operası A.Schonberg “Pelleas und Melissande” operası A.Honegger “ Antigone” operası
13 Osmanlı Devletinde opera sanatının durumu
14 Türkiye’de opera sanatının gelişimi ve “Türk Beşleri’ nin eserlerinde opera sanatı.
15 Genel değerlendirme
16 Final Sınavı

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. Allardyce, Nicoll, “The World of Harlequin: A Critical Study of the Commedia dell’arte”, Cambridge, 1963.
2. Altar, Cevat Memduh, “Opera Tarihi”, I-II-III-IV Cilt, Kültür Bakanlığı, Gençlik Basımevi, İstanbul, 1989.
3. Aracı, Emre, “Naum Tiyatrosu 19.Yüzyılda İstanbul’un İtalyan Operası”, Yapı Kredi Yayınları, Mas Matbaacılık, İstanbul, 2010.
4. Cohen, Mitchell, “The Politics of Opera: A History from Monteverdi to Mozart”, Princeton University Press, New Jersey, 2017.
5. Neimetzade, Eflatun, “Opera Sanatı”, Seçkin Yayıncılık, Ankara, Temmuz 2002.
6. Peattie, Antony, “Kobbe’ s Opera Book”, The Earl of Harewood , G.P. Purnam’s Sons, New York, 1997.
7. Sadie, Stanly (ed.), “The Grove Dictionary of Opera”, Mac Millan Press Limited, London,1992.
8. Şener, Sevda, “Cumhuriyetin 75. Yılında Türk Tiyatrosu”, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, Ana Basım, Türkiye, 1998.
9. Taruskin, Richard. “Music in The Seventeenth and Eighteenth Centuries”, Oxford Üniversith Press, New York, 2010.
10. Warrack, John- West Ewan, “The Oxford Dictionary of Opera”, Oxford University Press, New York, Toronto, 1992.

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım 15 10
Laboratuar - -
Uygulama 10 10
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler 3 20
Sunum 1 20
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 1 10
Genel Sınav/Final Juri 1 30
Toplam 31 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 100
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 16 3 48
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 5 4 20
Sunum/Seminer Hazırlama 3 5 15
Projeler
Raporlar
Ödevler 3 5 15
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 2 6 12
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 15 15
Toplam İş Yükü 125