ECTS - - Havacılık ve Uzay Mühendisliği

Temel Alan Program Yeterlilikleri Ulusal Yeterlilik Çerçevesi