AKTS - İspanyolca I

İspanyolca I (SPAN201) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
İspanyolca I SPAN201 3 0 0 3 4
Ön Koşul Ders(ler)i
N/A
Dersin Dili İspanyolca
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Lisans
Ders Verilme Şekli Uzaktan
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Gösteri, Tartışma, Soru Yanıt, Uygulama-Alıştırma, Sorun/Problem Çözme, Takım/Grup Çalışması, Beyin Fırtınası, Rol Oynama/Dramatize Etme, Proje Tasarımı/Yönetimi.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
  • Öğr. Gör. MDB Diğer Diller Öğr.Gör.
Course Assistants
Dersin Amacı Dersin genel amacı, öğrencilerin Avrupa Birliği Dil Ölçütleri’ne göre A1 seviyesinde (Başlangıç Düzeyinde) İspanyolca iletişim kurmasına yardımcı olacak temel dil becerilerini kazandırmaktır.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Alfabeyi tanıyabilir, kısa metinlerdeki ana fikri bulabilir, bir metinde spesifik bir bilgiyi tespit edebilir,
  • kişisel bilgi verebilir, günlük faaliyetleri hakkında konuşabilir,
  • dinleme metinlerindeki temel düşünceyi bulabilir, dinleme aracılığıyla İspanyolca’nın kullanımı ve telaffuzuna yönelik saptamalar yapabilir,
  • diyalog tamamlayabilecek ve ilgili soruları cevaplayabilir, farklı amaçlara yönelik kısa metinler yazabilir.
Dersin İçeriği Başlangıç düzeyinde iletişim kurmaya yardımcı olacak kelime bilgisi, dilbilgisi ve iletişimsel beceriler; ülkeler, uyruklar, meslekler, aile, duygular, yiyecekler ve içecekler, renkler ve giysiler ve günlük rutinler.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Ders tanıtımı İspanyolca hakkında genel bilgiler Alfabe Okuma ve yazma esaslar Selamlaşma
2 Selamlama, karşılıklı iletişim, diğerlerine tanıştırma Ülkeler, uyruklar ve meslekler İsim ve sıfatlarda eril/dişil ayrımı “-ar”, “-er” ve “-ir” ile biten düzenli fiillerin çekimleri Unidad 1, Sayfa 15-19 Sayfa 3
3 Geniş zamanda düzenli ve düzensiz fiillerin çekimi (trabajar, comer, vivir, ser, tener) Olmak fiili (ser y estar) Sayılar (0-20), telefon numarası verme ve isteme İletişim ve kültür: Tú y usted (formal-informal) ayrımı Unidad 1, Sayfa 20-24
4 Aileyi tanıtmak, kişisel bilgi vermek İsim ve sıfatların çoğul hali İyelik ve işaret sıfatlarının kullanımı Nesnelerin yerini belirtme, yer edatları Unidad 2, Sayfa 25-29
5 Zaman: saati sorma ve söyleme Sayılar: 21-5000 İletişim ve kültür: İspanyol ailesi Unidad 2, Sayfa 30-34
6 Günlük rutinler hakkında konuşmak Zaman edatları: a, de, por Düzensiz fiillerin çekimi: empezar, volver, ir, salir Dönüşlü fiiller (verbos reflexivos): levantarse, acostarse, ducharse Unidad 3, Sayfa 35-37
7 Meslekler hakkında konuşmak Haftanın günleri Unidad 3, Sayfa 38-39
8 ARA SINAV
9 Kahvaltı sipariş etmek İletişim ve kültür: İspanyolların alışkanlıkları ve programları Yemekler: kahvaltı, öğle ve akşam Unidad 3, Sayfa 40-44
10 Ev: evin kısımlarını tanımlama, Belirli tanım edatları (el, la, los las,) Sıra sayıları (números ordinales: 1.° al 10.°) Unidad 4, Sayfa 46-47
11 Ev: mobilya ve elektronik eşyaların isimleri Yer ve varlık belirtme: “Hay” ve “estar” fiilleri arasındaki farklar Belirsiz tanım edatları (un, una, unos, unas) Unidad 4, Sayfa 48-49
12 Bir seyahat: Córdoba Bir otelde yer ayırtmak İletişim ve kültür: İspanya’da konut çeşitleri Unidad 4, Sayfa 50-54
13 Dışarıda yemek: bir restoranda yemek siparişi vermek Zevkler hakkında konuşmak: “Gustar” fiili Boş zaman aktiviteleri Unidad 5, Sayfa 55-59
14 Bir yemek tarifi Emir kipleri (el imperativo afirmativo) Telaffuz ve imla: b/ v İletişim ve kültür: İspanya ve Latin Amerika yemekleri Unidad 5, Sayfa 60-64
15 Genel Tekrar
16 FİNAL SINAVI

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. Nuevo Español en Marcha 1, SGEL, Madrid, 2014

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım - -
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler 2 30
Sunum - -
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 1 30
Genel Sınav/Final Juri 1 40
Toplam 4 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı 60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 40
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 14 3 42
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 16 3 48
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler
Raporlar
Ödevler 2 2 4
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 1 2 2
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 4 4
Toplam İş Yükü 100