AKTSGirişimcilik Becerilerinin Gelişimi için Tiyatro

Girişimcilik Becerilerinin Gelişimi için Tiyatro (ART268) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Girişimcilik Becerilerinin Gelişimi için Tiyatro ART268 Seçmeli Dersler 3 0 0 3 4
Ön Koşul Ders(ler)i
N/A
Dersin Dili İngilizce
Dersin Türü Seçmeli Dersler
Dersin Seviyesi Lisans
Ders Verilme Şekli
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri .
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
Course Assistants
Dersin Amacı Tiyatro eğitimi her meslek için başarıya olumlu etki sağlayabilen bir unsurdur. Başka bir ifadeyle, tiyatro eğitimiyle pekiştirilmiş iletişim becerileri, yaratıcılık ve duygusal zeka bir kişinin hem özel ve hem de iş hayatında başarı ve mutluluğu yakalamasında belirleyici bir rol oynayabilmektedir. Bu ders öğrencilerin tiyatral becerilerini geliştirerek girişimcilik becerilerinin güçlendirilmesini hedeflemektedir.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Temel tiyatral beceriler geliştirir ve bu becerileri kullanarak iş hayatlarında daha başarılı performans sergiler.
Dersin İçeriği Tiyatro sanatı yoluyla girişimcilik becerilerinin geliştirilmesi.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Derse giriş
2 Risk alma istekliliği
3 Beceri geliştirme ve öz güven
4 Sanat, kültür ve girişimcilik
5 Yaratıcı girişimciler için oyunculuk
6 Yaratıcı girişimciler için oyunculuk
7 Kolaj tekniği ile kendini ifade edebilme
8 Kolaj tekniği ile kendini ifade edebilme
9 Senaryo analizi
10 Güçlü ilk izlenim oluşturma
11 Girişimcilikte eleştirel düşünme
12 Yaratıcılığın geliştirilmesi
13 Dinleme becerileri
14 Sahne korkusunu yenme
15 İşbirliği ile takım oluşturma
16 Final sınavı

Kaynaklar

Diğer Kaynaklar 1. Barker, C. (2010). Theatre Games: A New Approach to Drama Training. London: Bloomsbury Publishing.
2. Kolb, B. (2015). Entrepreneurship for the Creative and Cultural Industries. New York, NY: Routledge.
Ders Kitabı 3. Prendergast, M. (2010). Applied Theatre: International Case Studies and Challenges for Practice, Chicago: Intellect Books.

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım 15 10
Laboratuar - -
Uygulama 1 10
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler 1 10
Sunum 2 20
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 1 20
Genel Sınav/Final Juri 1 30
Toplam 21 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 100
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 16 3 48
Laboratuar
Uygulama 1 2 2
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 2 5 10
Sunum/Seminer Hazırlama 1 5 5
Projeler
Raporlar
Ödevler 3 5 15
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 1 5 5
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 3 5 15
Toplam İş Yükü 100