AKTS - Isı Aktarımı

Isı Aktarımı (ENE301) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Isı Aktarımı ENE301 3 1 0 3 6
Ön Koşul Ders(ler)i
ENE203
Dersin Dili İngilizce
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Gösteri, Tartışma, Soru Yanıt, Uygulama-Alıştırma, Sorun/Problem Çözme.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
  • Yrd. Doç. Dr. Mehdi MEHRTASH
Course Assistants
Dersin Amacı •Isı aktarımının temel kavramlarını tanıtmak •Isı aktarımının mühendislik uygulamalarında nasıl kullanılabileceği konusunda öğrencilere birçok gerçek mühendislik örnekleri sunmak •Fizik ve fiziksel kanıtlara ağırlık vererek ısı aktarımında sezgisel bir anlayış geliştirme
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Isı transfer mekanizmasının iletim modunu anlaşılması
  • Isı transfer mekanizmasının taşınım modunu anlamak
  • Isı transfer mekanizmasının radyasyon modunu anlamak
  • Isı transferi ile ilgili farklı mühendislik problemlerinde nasıl yaklaşılacağı, analiz edilebileceği ve çözüleceği konusundaki becerilerini geliştirmek
Dersin İçeriği Isı aktarımının temel kavramları; ısı aktarım mekanizmaları (iletim, taşınım, ışınım).

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Giriş ve Temel Kavramlar Bölüm 1
2 Isı İletim Denklemi Bölüm 2
3 Yatışkın Isı İletimi Bölüm 3
4 Zamana Bağlı Isı İletimi Bölüm 4
5 Isı İletiminde Sayısal Yöntemler Bölüm 5
6 Ara Sınav
7 Isı Yayılımının Temelleri Bölüm 6
8 Dış Zorlamalı Isı Yayılımı Bölüm 7
9 İç Zorlamalı Isı Yayılımı Bölüm 8
10 Doğal Isı Yayılımı Bölüm 9
11 Kaynama ve Yoğuşma Bölüm 10
12 Ara Sınav
13 Isı Değiştiriciler Bölüm 11
14 Isısal Işınımın Temelleri Bölüm 12
15 Işınımla Isı Aktarımı Bölüm 13
16 Final Sınavı

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. Heat and Mass Transfer, Fundamentals and Applications. Yunus A. Çengel, Afshin J. Ghajar, Fifth Edition, Mc-Graw Hill (2015)
2. Incropera’s Principles of Heat and Mass Transfer. Theodore L. Bergman, Adrienne S. Lavine, Frank P. Incropera, David P. DeWitt, Global Edition, Wiley (2017)

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım 1 5
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler 15 15
Sunum - -
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 2 60
Genel Sınav/Final Juri 1 40
Toplam 19 120
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı 60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 40
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 16 3 48
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 12 2 24
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler
Raporlar
Ödevler 15 2 30
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 2 15 30
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 20 20
Toplam İş Yükü 152