Statik (ME201) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Statik ME201 3. Dönem 3 0 0 3 6
Ön Koşul Ders(ler)i
PHYS 101
Dersin Dili İngilizce
Dersin Türü Zorunlu Bölüm Dersleri
Dersin Seviyesi Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Sorun/Problem Çözme.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
  • Doç. Dr. Özgür ASLAN
Course Assistants
Dersin Amacı Rijit cisim mekaniğinin prensipleri, varsayımları ve basitleştirmeleri, denge ve iç kuvvet kavramları, uygulamaları ile ilgili kavram geliştirmek
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Öğrenciler, rijit bir cisme veya rijit cisimlerden oluşan sistemlere etkiyen kuvvetleri ve momentleri tanımlayabileceklerdir.
  • Öğrenciler, rijit bir cismin veya rijit cisimlerden oluşan sistemlerin serbest cisim diyagramını açık ve net bir biçinde oluşturabileceklerdir.
  • Öğrenciler, serbest cisim diagramından denge denklemlerini oluşturabileceklerdir.
  • Öğrenciler, denge denklemlerinin çözebileceklerdir.
  • Öğrenciler, temel tasarım anlayışlarını uygulayabileceklerdir.
Dersin İçeriği General introduction, statics of particles, statics of rigid bodies, equivalent force systems, equilibrium, analysis of trusses, analysis of beams, friction, and geometric properties of surfaces.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Genel Prensipler Bölüm 1
2 Kuvvet Vektörleri Bölüm 2
3 Kuvvet Vektörleri Bölüm 2
4 Bir Partikülün Dengesi Bölüm 3
5 Kuvvet Sistemi Bölüm 4
6 Kuvvet Sistemi Bölüm 4
7 Rijit Cismin Dengesi Bölüm 5
8 Taşıyıcı Sistem Analizi Bölüm 6
9 Taşıyıcı Sistem Analizi Bölüm 6
10 İç Kuvvetler Bölüm 7
11 Sürtünme Bölüm 8
12 Ağırlık Merkezi ve Sentroid Bölüm 9
13 Ağırlık Merkezi ve Sentroid Bölüm 9
14 Atalet Momentleri Bölüm 10
15 Dönem Sonu Sınav Çalışmaları Dönem İçi Konuların Tekrarı
16 Dönem Sonu Sınav Çalışmaları Dönem İçi Konuların Tekrarı

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. Engineering Mechanics: Statics, 12th Edition, Russell C. Hibbeler, Prentice Hall, 2010
Diğer Kaynaklar 2. Vector Mechanics for Engineers–Statics, 7th SI Ed., Beer F. P., Johnston E. R. and Eisenberg E. R., McGraw-Hill, 2004
3. Engineering Mechanics Statics, 6th Ed., Meriam, J. L., Kraige, L. G., John Wiley & Sons, 2008

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım - -
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler 8 10
Sunum - -
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 2 30
Genel Sınav/Final Juri 1 60
Toplam 11 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı 40
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 60
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 14 4 56
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 3 42
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler
Raporlar
Ödevler 8 3 24
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 2 13 26
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi
Toplam İş Yükü 148