Fizyoloji (MED181) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Fizyoloji MED181 3 0 0 3 6
Ön Koşul Ders(ler)i
Yok
Dersin Dili İngilizce
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Tartışma, Soru Yanıt.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
  • Yrd. Doç. Dr. Ali Doğan Dursun
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Bu dersin amacı; öğrencinin vücut, hücre, doku, organ ve sistemlerin normal çalışma prensiplerinin öğrenmesini sağlamaktır.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Vücuttaki tüm hücre, doku, organ ve sistemlerin sağlıklı bireylerdeki işlevlerini açıklar
  • Vücuttaki tüm hücre, doku, organ ve sistemlerin çalışma mekanizmalarını açıklar.
  • Hücre-doku-organ ve sistem arasındaki iletişimi ve etkileşimi açıklar.
  • Bütüncül olarak organizmanın çevreyle olan ilişkisini açıklar.
  • Hastalık durumlarında organizmanın cevabını öğrenir.
Dersin İçeriği Hücre, sinir, kas, kalp, dolaşım sistemi, solunum sistemi, sindirim sistemi, boşaltım sistemi, endokrin sistem, üreme sistemi, merkezi sinir sistemi, duyu sistemi fizyolojileri ile vücut sıvıları ve elektrolitler.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Hücre fizyolojisi Kaynaklardan konunun okunması
2 Sinir fizyolojisi Kaynaklardan konunun okunması
3 Kas fizyolojisi Kaynaklardan konunun okunması
4 Kan fizyolojisi Kaynaklardan konunun okunması
5 Kalp fizyolojisi Kaynaklardan konunun okunması
6 Dolaşım sistemi fizyolojisi Kaynaklardan konunun okunması
7 Solunum sistemi fizyolojisi Kaynaklardan konunun okunmasıe
8 Ara Sınav
9 Sindirim sistemi ve metabolizma fizyolojisi Kaynaklardan konunun okunması
10 Boşaltım sistemi fizyolojisi Kaynaklardan konunun okunması
11 Endokrin sistem fizyolojisi Kaynaklardan konunun okunması
12 Üreme sistemi fizyolojisi Kaynaklardan konunun okunması
13 Merkezi sinir sistemi fizyolojisi Kaynaklardan konunun okunması
14 Duyu sistemi fizyolojisi Kaynaklardan konunun okunması
15 Vücut sıvıları ve elektrolitler Kaynaklardan konunun okunması
16 Final Sınavı

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. Hall, J. E. (2015). Guyton and Hall textbook of medical physiology e-Book. Elsevier Health Sciences.

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım - -
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler - -
Sunum - -
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 1 50
Genel Sınav/Final Juri 1 50
Toplam 2 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı 50
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 50
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 16 3 48
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 5 70
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler
Raporlar
Ödevler
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 1 12 12
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 20 20
Toplam İş Yükü 150