1. Dönem

Ders Kodu Ders Adı Teori Uygulama / Laboratuar Kredi ECTS
AUDY101 İşitme Bilimine Giriş 3 2 4 5
AUDY103 Dil Gelişimi 2 0 2 5
MED181 Fizyoloji 3 0 3 6
MED183 Anatomi 3 3 6 8.5
HIST111 Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I (İngilizce) 2 0 2 2
ENG101 Akademik İngilizce I 4 0 4 3.5
KRY111 Kariyer Planlama 1 0 1 1
Toplam 18 5 22 31

2. Dönem

Ders Kodu Ders Adı Teori Uygulama / Laboratuar Kredi ECTS
HIST221 Uygarlık Tarihi 3 0 3 3
ENG102 Akademik İngilizce II 4 0 3 3.5
AUDY104 Konuşma Bilimine Giriş 3 2 4 6.5
AUDY106 Ses Fiziği ve Akustik Prensipler 2 0 2 4
HIST112 Atatürk İlke ve İnkilâp Tarihi II (İngilizce) 2 0 2 2
AUDY102 Kulak Burun Boğaz Hastalıkları 3 0 3 6
AUDY108 İşitme Fizyolojisi ve İşitmenin Değerlendirilmesi 3 0 3 5
Toplam 20 2 20 30

3. Dönem

Ders Kodu Ders Adı Teori Uygulama / Laboratuar Kredi ECTS
AUDY201 Odyolojide Tanılamaya Giriş 2 1 2 5
AUDY205 Enstrümantasyon ve Kalibrasyon I 2 2 3 6
AUDY207 Konuşma Akustiği ve Fonetik 2 0 2 4
ENG201 Akademik İngilizce III 3 0 3 3
AUDY203 Psikoakustik ve İşitme Teorileri 2 0 2 4
AUDY-AE2FA1 Alan Seçmeli 0 0 3 4
AUDY-GE2FA1 Alan Dışı Seçmeli 0 0 3 4
Toplam 11 3 18 30

4. Dönem

Ders Kodu Ders Adı Teori Uygulama / Laboratuar Kredi ECTS
ENG202 Akademik İngilizce IV 3 0 3 3
AUDY202 Odyoloji ve Nörootoloji 3 0 3 4
AUDY204 İşitme ve Konuşma Bozukluklarında Tarama Teknikleri 2 0 2 4
AUDY206 Ses Tasarımı 2 2 3 5
AUDY210 Enstrümantasyon ve Kalibrasyon II 2 2 3 6
AUDY208 İşitsel Algı Süreçlerine Giriş 2 0 2 4
AUDY-GE2SP2 Alan Dışı Seçmeli 0 0 3 4
Toplam 14 4 19 30

5. Dönem

Ders Kodu Ders Adı Teori Uygulama / Laboratuar Kredi ECTS
AUDY399 Yaz Uygulaması I 0 8 4 10
AUDY301 Odyolojide Tanı ve Yorumlama 2 2 3 5
AUDY303 Odyolojide Pediatrik Değerlendirme 3 2 4 6
AUDY305 Vestibüler Sistem ve Değerlendirme 2 2 3 6
AUDY307 Rehabilitatif Odyoloji I 2 2 3 6
ENG301 İş Yaşamı için İngilizce I 3 0 3 3
AUDY-GE3FA3 Alan Dışı Seçmeli 0 0 3 4
AUDY-GE3FA3-Girişimcilik Havuzu Alan Dışı Seçmeli 0 0 3 4
Toplam 12 16 26 44

6. Dönem

Ders Kodu Ders Adı Teori Uygulama / Laboratuar Kredi ECTS
ENG302 İş Yaşamı için İngilizce II 3 0 3 3
AUDY304 Amplifikasyonun Değerlendirilmesi ve Uygulanması 2 2 3 4
AUDY302 İşitsel İşlemleme Bozuklukları 2 2 3 5
AUDY306 İmplante Edilebilir İşitme Cihazı Uygulamalarına Giriş 2 2 3 4
AUDY308 Vestibüler Bozukluklar ve Rehabilitasyon 2 0 2 4
AUDY310 Rehabilitatif Odyoloji II 2 2 3 6
AUDY-AE3SP3 Alan Seçmeli 0 0 3 4
Toplam 13 8 20 30

7. Dönem

Ders Kodu Ders Adı Teori Uygulama / Laboratuar Kredi ECTS
AUDY403 Odyolojide Elektrofizyoloji Uygulamaları 0 4 2 5
TURK401 Türk Dili I 2 0 2 2
AUDY405 Odyolojide Klinik Uygulama I 0 12 6 14
AUDY499 Yaz Uygulaması II 0 8 4 10
AUDY401 Odyolojide Seminer I 2 0 2 5
AUDY-AE4FA2 Alan Seçmeli 0 0 3 4
Toplam 4 24 19 40

8. Dönem

Ders Kodu Ders Adı Teori Uygulama / Laboratuar Kredi ECTS
AUDY402 Odyolojide Seminer II 2 0 2 5
AUDY406 Odyolojide Klinik Uygulama II 0 12 6 14
AUDY404 İşitme Cihazları ve İmplant Uygulamaları 0 4 2 5
TURK402 Türk Dili II 2 0 2 2
AUDY-AE4SP4 Alan Seçmeli 0 0 3 4
Toplam 4 16 15 30

Seçmeli Dersler

Ders Kodu Ders Adı Teori Uygulama / Laboratuar Kredi ECTS
AUDY209 Odyolojide ICF Uygulamaları 3 0 3 4
AUDY211 Odyolojik Terminoloji 3 0 3 4
AUDY213 Odyolojide Laboratuvar Uygulamaları 3 0 3 4
AUDY215 Odyolojide Klinik Uygulama ve Araştırma Etiği 3 0 3 4
AUDY407 Odyolojide Algı ve Beyin Çalışmaları 3 0 3 4
AUDY409 İşitme Kayıplı Çocuklarda Erken Okuryazarlık 3 0 3 4
AUDY411 Alternatif İletişim Yöntemleri 3 0 3 4
AUDY413 İşitme ve Konuşma Biliminde Araştırma Teknikleri 3 0 3 4
Toplam 24 0 24 32