1. Dönem

Ders Kodu Ders Adı Teori Uygulama / Laboratuar Kredi ECTS
AUDY101 İşitme Bilimine Giriş 2 0 2 5
AUDY103 Dil ve Konuşma Gelişimi 3 0 3 5
MED181 Fizyoloji 3 0 3 6
MED183 Anatomi 3 3 6 8.5
HIST111 Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I (İngilizce) 2 0 2 2
ENG101 Akademik İngilizce I 4 0 4 3.5
KRY111 Kariyer Planlama 1 0 1 1
Toplam 18 3 21 31

2. Dönem

Ders Kodu Ders Adı Teori Uygulama / Laboratuar Kredi ECTS
ENG102 Akademik İngilizce II 4 0 3 3.5
AUDY104 Odyolojide Enstrümantasyon ve Kalibrasyon 3 0 3 4.5
AUDY106 Temel Akustik ve Prensipleri 3 0 3 6
HIST112 Atatürk İlke ve İnkilâp Tarihi II (İngilizce) 2 0 2 2
AUDY108 Odyolojik Terminoloji 3 0 2 5
AUDY110 Ses ve Nefes Kullanımı 2 0 2 5
AUDY112 Odyologlar için Kulak Burun Boğaz Hastalıkları 2 0 2 4
Toplam 19 0 17 30

3. Dönem

Ders Kodu Ders Adı Teori Uygulama / Laboratuar Kredi ECTS
AUDY201 İşitmenin Değerlendirilmesi I: Davranım Testleri 2 2 3 5
AUDY205 İletişimin Nöroanatomisi ve Nörofizyolojisi 3 0 3 4
AUDY207 Yaşam Boyu Gelişim 3 0 3 6
ENG201 Akademik İngilizce III 3 0 3 3
AUDY203 Denge (Vestibüler) Sisteminin Değerlendirilmesi 2 0 2 4
AUDY-AE2FA1 Alan Seçmeli 0 0 3 4
AUDY-GE2FA1 Alan Dışı Seçmeli 0 0 3 4
Toplam 13 2 20 30

4. Dönem

Ders Kodu Ders Adı Teori Uygulama / Laboratuar Kredi ECTS
ENG202 Akademik İngilizce IV 3 0 3 3
AUDY202 İşitmenin Değerlendirilmesi II: Elektrofizyolojik Testler 2 4 4 6
AUDY204 İmplante Edilebilir İşitme Cihazları 3 0 3 5
AUDY206 Klinik Uygulama I: Davranım Testleri. 1 4 3 5
AUDY208 İşitsel Amplifikasyon 2 0 2 3
AUDY-GE2SP2 Alan Dışı Seçmeli 0 0 3 4
AUDY-AE2SP1 Alan Seçmeli 0 0 3 4
Toplam 11 8 21 30

5. Dönem

Ders Kodu Ders Adı Teori Uygulama / Laboratuar Kredi ECTS
AUDY399 Yaz Uygulaması I 0 8 4 10
AUDY301 İşitsel Rehabilitasyon I 3 0 3 5
AUDY303 Geriatrik Odyoloji 2 0 2 4
AUDY305 Genetik İşitme Kayıpları 2 0 2 4
AUDY307 Klinik Uygulama II: Elektrofizyolojik Testler 2 4 4 6
ENG301 İş Yaşamı için İngilizce I 3 0 3 3
AUDY-GE3FA3 Alan Dışı Seçmeli 0 0 3 4
AUDY-GE3FA3-GirişimcilikHavuzu Alan Dışı Seçmeli 0 0 3 4
AUDY-GE3FA1-GirişimcilikHavuzu Alan Dışı Seçmeli 0 0 3 4
AUDY-AE3FA1 Alan Seçmeli 0 0 3 4
AUDY-GE3FA1-Girişimcilik Havuzu Alan Dışı Seçmeli 0 0 3 4
Toplam 12 12 33 42

6. Dönem

Ders Kodu Ders Adı Teori Uygulama / Laboratuar Kredi ECTS
ENG302 İş Yaşamı için İngilizce II 3 0 3 3
AUDY304 Endüstriyel Odyoloji 3 0 3 5
AUDY302 Pediatrik Odyoloji 2 2 3 5
AUDY306 İşitsel Rehabilitasyon II 3 0 3 5
AUDY-AE3SP3 Alan Seçmeli 0 0 3 4
ART292 İşaret Dili 3 0 3 4
AUDY-AE3SP1 Alan Seçmeli 0 0 3 4
AUDY-GE3SP1 Alan Dışı Seçmeli 0 0 3 4
Toplam 14 2 24 34

7. Dönem

Ders Kodu Ders Adı Teori Uygulama / Laboratuar Kredi ECTS
AUDY403 Odyolojide Tanı ve Yorum I 2 2 3 6
TURK401 Türk Dili I 2 0 2 2
AUDY405 Seminer I 3 0 3 5
AUDY499 Yaz Uygulaması II 0 8 4 10
AUDY401 Klinik Uygulama III: Denge (Vestibüler) Testleri 1 4 3 7
AUDY-AE4FA2 Alan Seçmeli 0 0 3 4
PTR101 Fizyoterapi ve Rehabilitasyona Giriş ve Etik Prensipler 2 0 2 2
AUDY-AE4FA1 Alan Seçmeli 0 0 3 4
AUDY-GE4FA1 Alan Dışı Seçmeli 0 0 3 4
Toplam 10 14 26 34

8. Dönem

Ders Kodu Ders Adı Teori Uygulama / Laboratuar Kredi ECTS
AUDY402 Klinik Uygulama IV: İşitsel Amplifikasyon 2 2 3 5
AUDY406 Seminer II 3 0 3 5
AUDY404 Odyolojide Tanı ve Yorum II 2 4 4 6
TURK402 Türk Dili II 2 0 2 2
AUDY-AE4SP4 Alan Seçmeli 0 0 3 4
AUDY408 İşitsel İşlemleme Bozuklukları 2 1 3 4
AUDY-GE4SP1 Alan Dışı Seçmeli 0 0 3 4
AUDY-AE4SP1 Alan Seçmeli 0 0 3 4
Toplam 11 7 24 34

Alan Dışı Seçmeli

Ders Kodu Ders Adı Teori Uygulama / Laboratuar Kredi ECTS
ART263 Diksiyon 3 0 3 4
MAN328 Girişimciler İçin Finansal Okur Yazarlık ve Mevzuat 3 0 3 5
MAN414 Girişimcilik ve İş Planı 3 0 3 5
MAN412 Ürün Geliştirme ve Marka Yönetimi 3 0 3 5
MAN437 Girişimcilik ve Yenilikçilik Seminerleri 3 0 3 5
ART268 Girişimcilik Becerilerinin Gelişimi için Tiyatro 3 0 3 4
ART269 Çağdaş Sanatın Girişimci Dünyası 3 0 3 4
ART270 Doğadan Esinlenen Girişimcilik: Disiplinlerarası Yaklaşımlar 3 0 3 5
FRE201 Fransızca I 3 0 3 4
GER202 Almanca II 3 0 3 4
GER301 Almanca III 3 0 3 4
FRE301 Fransızca III 3 0 3 4
JAP301 Japonca III 3 0 3 4
GER401 Almanca V 3 0 3 4
FRE401 Fransızca V 3 0 3 4
GER402 Almanca VI 3 0 3 4
FRE402 Fransızca VI 3 0 3 4
HUM211 Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Hakları 3 0 3 4
ART201 Fotoğrafçılığa Giriş 3 0 3 4
ART221 Açıklamalı Müzik Tarihi 3 0 3 4
ART222 Caz Tarihi 3 0 3 4
ART223 Caz Performansı 3 0 3 4
ART251 Sulu Boya Resim 3 0 3 4
ART224 Arjantin Tango Tarihi 3 0 3 4
ART291 Beden Dili ve İkna Sanatı 3 0 3 4
ART252 Serbest Seramik Şekillendirme 3 0 3 4
ART225 Klasik Gitara Giriş 3 0 3 4
LAW426 Adli Tıp 2 0 2 4
GER201 Almanca I 3 0 3 4
RUS201 Rusça I 3 0 3 4
SPAN201 İspanyolca I 3 0 3 4
JAP201 Japonca I 3 0 3 4
CHIN201 Çince I 3 0 3 4
CHIN202 Çince II 3 0 3 4
RUS202 Rusça II 3 0 3 4
SPAN202 İspanyolca II 3 0 3 4
FRE202 Fransızca II 3 0 3 4
JAP202 Japonca II 3 0 3 4
RUS301 Rusça III 3 0 3 4
SPAN301 İspanyolca III 3 0 3 4
GER302 Almanca IV 3 0 3 4
RUS302 Rusça IV 3 0 3 4
SPAN302 İspanyolca IV 3 0 3 4
FRE302 Fransızca IV 3 0 3 4
JAP302 Japonca IV 3 0 3 4
ETI308 Tıp Metinleri Çevirisi 2 2 3 6
MAN315 Kişilik ve Örgüt Psikolojisi 3 0 3 5
MAN449 Tüketici Davranışları 3 0 3 5
MAN409 Girişimcilik 4 0 3 5
ART202 Karikatür 3 0 3 4
PR119 Sosyolojinin Temelleri 3 0 3 5
ART271 Yaratıcı Drama 3 0 3 4
ART235 Çok Sesli Koro 3 0 3 4
ART294 Sahne Makyajı 3 0 3 4
ART293 Mimari Fotoğrafçılık 3 0 3 4
MAN101 Davranış Bilimlerine Giriş 3 0 3 5
PSY419 Sağlık Psikolojisi 3 2 4 8
ART261 Senaryo Yazarlığı 3 0 3 4
ART262 Geleneksel Çini Dekorlama ve Çağdaş Yorumlamalar 3 0 3 4
ART264 İç Mekan Heykel Tasarımı 3 0 3 4
ART266 Takı Tasarımı 3 0 3 4
ART267 Tiyatro 3 0 3 4
ART282 Şan, Solfej, Korrepetisyon 3 3 4.5 4
ART284 Tiyatro Reji ve Film Eleştirisi 3 0 3 4
ART265 İş Hayatında Yaratıcılık 3 0 3 4
NUT409 Genel Beslenme Bilgisi 2 0 2 4
RUS401 Rusça V 3 0 3 4
SPAN401 İspanyolca V 3 0 3 4
HUM412 İş Kazaları ve Meslek Hastalıkları 3 0 3 4
HUM105 Güvenlik, Espiyonaj ve İstihbarat Tarihi 3 0 3 4
ART228 İş Hayatında Müzik 3 0 3 5
PR419 Medya Okuryazarlığı 3 0 3 4
Toplam 214 7 216.5 305

Alan Seçmeli

Ders Kodu Ders Adı Teori Uygulama / Laboratuar Kredi ECTS
AUDY308 Odyolojide Beyin ve Algı Çalışmaları 2 0 2 4
AUDY210 İşitme Kayıplı Çocuklarda Erken Okur-Yazarlık 2 0 2 4
AUDY310 Vakalar İle Odyoloji 2 2 3 4
AUDY209 Uluslararası Engellilik Sınıflandırması 2 0 2 4
AUDY211 Odyolojide Laboratuvar Uygulamaları 2 2 3 4
AUDY407 Odyolojide Ayırıcı Tanı Testleri 2 2 3 4
AUDY409 İşitme Cihazı Uygulamaları ve Kulak Kalıpları 2 2 3 4
AUDY410 İşitme ve Konuşma Biliminde Araştırma Teknikleri 3 0 3 4
AUDY412 Denge (Vestibüler) Sistemi Rehabilitasyonu 2 2 3 4
AUDY212 İşitme Kayıplarında Hasta ve Aile Danışmanlığı 2 0 2 4
AUDY309 Ek Engeli Olan İşitme Kayıplılara Yaklaşım 2 0 2 4
AUDY311 Odyolojide Rapor Yazma 2 0 2 4
Toplam 25 10 30 48