1. Dönem

Program Yeterlilikleri

Ders Kodu Ders Adı
AUDY101 İşitme Bilimine Giriş
AUDY103 Dil Gelişimi
MED181 Fizyoloji
MED183 Anatomi
HIST111 Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I (İngilizce)
ENG101 Akademik İngilizce I
KRY111 Kariyer Planlama

2. Dönem

Program Yeterlilikleri

Ders Kodu Ders Adı
HIST221 Uygarlık Tarihi
ENG102 Akademik İngilizce II
AUDY104 Konuşma Bilimine Giriş
AUDY106 Ses Fiziği ve Akustik Prensipler
HIST112 Atatürk İlke ve İnkilâp Tarihi II (İngilizce)
AUDY102 Kulak Burun Boğaz Hastalıkları
AUDY108 İşitme Fizyolojisi ve İşitmenin Değerlendirilmesi

3. Dönem

Program Yeterlilikleri

Ders Kodu Ders Adı
AUDY201 Odyolojide Tanılamaya Giriş
AUDY205 Enstrümantasyon ve Kalibrasyon I
AUDY207 Konuşma Akustiği ve Fonetik
ENG201 Akademik İngilizce III
AUDY203 Psikoakustik ve İşitme Teorileri
Alan Seçmeli
Alan Dışı Seçmeli

4. Dönem

Program Yeterlilikleri

Ders Kodu Ders Adı
ENG202 Akademik İngilizce IV
AUDY202 Odyoloji ve Nörootoloji
AUDY204 İşitme ve Konuşma Bozukluklarında Tarama Teknikleri
AUDY206 Ses Tasarımı
AUDY210 Enstrümantasyon ve Kalibrasyon II
AUDY208 İşitsel Algı Süreçlerine Giriş
Alan Dışı Seçmeli

5. Dönem

Program Yeterlilikleri

Ders Kodu Ders Adı
AUDY399 Yaz Uygulaması I
AUDY301 Odyolojide Tanı ve Yorumlama
AUDY303 Odyolojide Pediatrik Değerlendirme
AUDY305 Vestibüler Sistem ve Değerlendirme
AUDY307 Rehabilitatif Odyoloji I
ENG301 İş Yaşamı için İngilizce I
Alan Dışı Seçmeli
Alan Dışı Seçmeli

6. Dönem

Program Yeterlilikleri

Ders Kodu Ders Adı
ENG302 İş Yaşamı için İngilizce II
AUDY304 Amplifikasyonun Değerlendirilmesi ve Uygulanması
AUDY302 İşitsel İşlemleme Bozuklukları
AUDY306 İmplante Edilebilir İşitme Cihazı Uygulamalarına Giriş
AUDY308 Vestibüler Bozukluklar ve Rehabilitasyon
AUDY310 Rehabilitatif Odyoloji II
Alan Seçmeli

7. Dönem

Program Yeterlilikleri

Ders Kodu Ders Adı
AUDY403 Odyolojide Elektrofizyoloji Uygulamaları
TURK401 Türk Dili I
AUDY405 Odyolojide Klinik Uygulama I
AUDY499 Yaz Uygulaması II
AUDY401 Odyolojide Seminer I
Alan Seçmeli

8. Dönem

Program Yeterlilikleri

Ders Kodu Ders Adı
AUDY402 Odyolojide Seminer II
AUDY406 Odyolojide Klinik Uygulama II
AUDY404 İşitme Cihazları ve İmplant Uygulamaları
TURK402 Türk Dili II
Alan Seçmeli

Seçmeli Dersler

Program Yeterlilikleri

Ders Kodu Ders Adı
AUDY209 Odyolojide ICF Uygulamaları
AUDY211 Odyolojik Terminoloji
AUDY213 Odyolojide Laboratuvar Uygulamaları
AUDY215 Odyolojide Klinik Uygulama ve Araştırma Etiği
AUDY407 Odyolojide Algı ve Beyin Çalışmaları
AUDY409 İşitme Kayıplı Çocuklarda Erken Okuryazarlık
AUDY411 Alternatif İletişim Yöntemleri
AUDY413 İşitme ve Konuşma Biliminde Araştırma Teknikleri