1. Dönem

Program Yeterlilikleri

Ders Kodu Ders Adı
AUDY101 İşitme Bilimine Giriş
AUDY103 Dil ve Konuşma Gelişimi
MED181 Fizyoloji
MED183 Anatomi
HIST111 Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I (İngilizce)
ENG101 Akademik İngilizce I
KRY111 Kariyer Planlama

2. Dönem

Program Yeterlilikleri

Ders Kodu Ders Adı
HIST221 Uygarlık Tarihi
ENG102 Akademik İngilizce II
AUDY104 Odyolojide Enstrümantasyon ve Kalibrasyon
AUDY106 Temel Akustik ve Prensipleri
HIST112 Atatürk İlke ve İnkilâp Tarihi II (İngilizce)
AUDY102 Kulak Burun Boğaz Hastalıkları
AUDY108 Odyolojik Terminoloji
MED508 Kulak Burun ve Boğaz Hastalıkları I
AUDY110 Ses ve Nefes Kullanımı

3. Dönem

Program Yeterlilikleri

Ders Kodu Ders Adı
AUDY201 İşitmenin Değerlendirilmesi I: Davranım Testleri
AUDY205 İletişimin Nöroanatomisi ve Nörofizyolojisi
AUDY207 Konuşma Akustiği ve Fonetik
ENG201 Akademik İngilizce III
AUDY203 Denge (Vestibüler) Sisteminin Değerlendirilmesi
Alan Seçmeli
Alan Dışı Seçmeli
PSY203 Gelişim Psikolojisi

4. Dönem

Program Yeterlilikleri

Ders Kodu Ders Adı
ENG202 Akademik İngilizce IV
AUDY202 İşitmenin Değerlendirilmesi II: Elektrofizyolojik Testler
AUDY204 İmplante Edilebilir İşitme Cihazları
AUDY206 Klinik Uygulama I: Davranım Testleri.
AUDY210 İşitme Kayıplı Çocuklarda Erken Okur-Yazarlık
AUDY208 İşitsel Amplifikasyon
Alan Dışı Seçmeli
Alan Seçmeli

5. Dönem

Program Yeterlilikleri

Ders Kodu Ders Adı
AUDY399 Yaz Uygulaması I
AUDY301 İşitsel Rehabilitasyon I
AUDY303 Geriatrik Odyoloji
AUDY305 Genetik İşitme Kayıpları
AUDY307 Klinik Uygulama II: Elektrofizyolojik Testler
ENG301 İş Yaşamı için İngilizce I
Alan Dışı Seçmeli
Alan Dışı Seçmeli
Alan Dışı Seçmeli
Alan Seçmeli
Alan Dışı Seçmeli
Alan Dışı Seçmeli

6. Dönem

Program Yeterlilikleri

Ders Kodu Ders Adı
ENG302 İş Yaşamı için İngilizce II
AUDY304 Endüstriyel Odyoloji
AUDY302 Pediatrik Odyoloji
AUDY306 İşitsel Rehabilitasyon II
AUDY308 Odyolojide Beyin ve Algı Çalışmaları
AUDY310 Vakalar İle Odyoloji
Alan Seçmeli
ART292 İşaret Dili
Alan Seçmeli
Alan Dışı Seçmeli

7. Dönem

Program Yeterlilikleri

Ders Kodu Ders Adı
AUDY403 Odyolojide Tanı ve Yorum I
TURK401 Türk Dili I
AUDY405 Seminer I
AUDY499 Yaz Uygulaması II
AUDY401 Klinik Uygulama III: Denge (Vestibüler) Testleri
Alan Seçmeli
PTR101 Fizyoterapi ve Rehabilitasyona Giriş ve Etik Prensipler
Alan Seçmeli
Alan Dışı Seçmeli

8. Dönem

Program Yeterlilikleri

Ders Kodu Ders Adı
AUDY402 Klinik Uygulama IV: İşitsel Amplifikasyon
AUDY406 Seminer II
AUDY404 Odyolojide Tanı ve Yorum II
TURK402 Türk Dili II
Alan Seçmeli
AUDY408 İşitsel İşlemleme Bozuklukları
Alan Seçmeli
Alan Dışı Seçmeli
Alan Seçmeli
Alan Seçmeli

Seçmeli Dersler

Program Yeterlilikleri

Ders Kodu Ders Adı
AUDY209 Uluslararası Engellilik Sınıflandırması
AUDY211 Odyolojide Laboratuvar Uygulamaları
AUDY213 Odyolojide Laboratuvar Uygulamaları
AUDY215 Odyolojide Klinik Uygulama ve Araştırma Etiği
AUDY407 Odyolojide Ayırıcı Tanı Testleri
AUDY409 İşitme Cihazı Uygulamaları ve Kulak Kalıpları
AUDY411 Alternatif İletişim Yöntemleri
AUDY413 İşitme ve Konuşma Biliminde Araştırma Teknikleri