1. Dönem

Program Yeterlilikleri

Ders Kodu Ders Adı
AUDY101 İşitme Bilimine Giriş
AUDY103 Dil ve Konuşma Gelişimi
MED181 Fizyoloji
MED183 Anatomi
HIST111 Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I (İngilizce)
ENG101 Akademik İngilizce I
KRY111 Kariyer Planlama

2. Dönem

Program Yeterlilikleri

Ders Kodu Ders Adı
ENG102 Akademik İngilizce II
AUDY104 Odyolojide Enstrümantasyon ve Kalibrasyon
AUDY106 Temel Akustik ve Prensipleri
HIST112 Atatürk İlke ve İnkilâp Tarihi II (İngilizce)
AUDY108 Odyolojik Terminoloji
AUDY110 Ses ve Nefes Kullanımı
AUDY112 Odyologlar için Kulak Burun Boğaz Hastalıkları

3. Dönem

Program Yeterlilikleri

Ders Kodu Ders Adı
AUDY201 İşitmenin Değerlendirilmesi I: Davranım Testleri
AUDY205 İletişimin Nöroanatomisi ve Nörofizyolojisi
AUDY207 Yaşam Boyu Gelişim
ENG201 Akademik İngilizce III
AUDY203 Denge (Vestibüler) Sisteminin Değerlendirilmesi
Alan Seçmeli
Alan Dışı Seçmeli

4. Dönem

Program Yeterlilikleri

Ders Kodu Ders Adı
ENG202 Akademik İngilizce IV
AUDY202 İşitmenin Değerlendirilmesi II: Elektrofizyolojik Testler
AUDY204 İmplante Edilebilir İşitme Cihazları
AUDY206 Klinik Uygulama I: Davranım Testleri.
AUDY208 İşitsel Amplifikasyon
Alan Dışı Seçmeli
Alan Seçmeli

5. Dönem

Program Yeterlilikleri

Ders Kodu Ders Adı
AUDY399 Yaz Uygulaması I
AUDY301 İşitsel Rehabilitasyon I
AUDY303 Geriatrik Odyoloji
AUDY305 Genetik İşitme Kayıpları
AUDY307 Klinik Uygulama II: Elektrofizyolojik Testler
ENG301 İş Yaşamı için İngilizce I
Alan Dışı Seçmeli
Alan Dışı Seçmeli
Alan Dışı Seçmeli
Alan Seçmeli
Alan Dışı Seçmeli

6. Dönem

Program Yeterlilikleri

Ders Kodu Ders Adı
ENG302 İş Yaşamı için İngilizce II
AUDY304 Endüstriyel Odyoloji
AUDY302 Pediatrik Odyoloji
AUDY306 İşitsel Rehabilitasyon II
Alan Seçmeli
ART292 İşaret Dili
Alan Seçmeli
Alan Dışı Seçmeli

7. Dönem

Program Yeterlilikleri

Ders Kodu Ders Adı
AUDY403 Odyolojide Tanı ve Yorum I
TURK401 Türk Dili I
AUDY405 Seminer I
AUDY499 Yaz Uygulaması II
AUDY401 Klinik Uygulama III: Denge (Vestibüler) Testleri
Alan Seçmeli
PTR101 Fizyoterapi ve Rehabilitasyona Giriş ve Etik Prensipler
Alan Seçmeli
Alan Dışı Seçmeli

8. Dönem

Program Yeterlilikleri

Ders Kodu Ders Adı
AUDY402 Klinik Uygulama IV: İşitsel Amplifikasyon
AUDY406 Seminer II
AUDY404 Odyolojide Tanı ve Yorum II
TURK402 Türk Dili II
Alan Seçmeli
AUDY408 İşitsel İşlemleme Bozuklukları
Alan Dışı Seçmeli
Alan Seçmeli

Alan Dışı Seçmeli

Program Yeterlilikleri

Ders Kodu Ders Adı
ART263 Diksiyon
MAN328 Girişimciler İçin Finansal Okur Yazarlık ve Mevzuat
MAN414 Girişimcilik ve İş Planı
MAN412 Ürün Geliştirme ve Marka Yönetimi
MAN437 Girişimcilik ve Yenilikçilik Seminerleri
ART268 Girişimcilik Becerilerinin Gelişimi için Tiyatro
ART269 Çağdaş Sanatın Girişimci Dünyası
ART270 Doğadan Esinlenen Girişimcilik: Disiplinlerarası Yaklaşımlar
FRE201 Fransızca I
GER202 Almanca II
GER301 Almanca III
FRE301 Fransızca III
JAP301 Japonca III
GER401 Almanca V
FRE401 Fransızca V
GER402 Almanca VI
FRE402 Fransızca VI
HUM211 Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Hakları
ART201 Fotoğrafçılığa Giriş
ART221 Açıklamalı Müzik Tarihi
ART222 Caz Tarihi
ART223 Caz Performansı
ART251 Sulu Boya Resim
ART224 Arjantin Tango Tarihi
ART291 Beden Dili ve İkna Sanatı
ART252 Serbest Seramik Şekillendirme
ART225 Klasik Gitara Giriş
LAW426 Adli Tıp
GER201 Almanca I
RUS201 Rusça I
SPAN201 İspanyolca I
JAP201 Japonca I
CHIN201 Çince I
CHIN202 Çince II
RUS202 Rusça II
SPAN202 İspanyolca II
FRE202 Fransızca II
JAP202 Japonca II
RUS301 Rusça III
SPAN301 İspanyolca III
GER302 Almanca IV
RUS302 Rusça IV
SPAN302 İspanyolca IV
FRE302 Fransızca IV
JAP302 Japonca IV
ETI308 Tıp Metinleri Çevirisi
MAN315 Kişilik ve Örgüt Psikolojisi
MAN449 Tüketici Davranışları
MAN409 Girişimcilik
ART202 Karikatür
PR119 Sosyolojinin Temelleri
ART271 Yaratıcı Drama
ART235 Çok Sesli Koro
ART294 Sahne Makyajı
ART293 Mimari Fotoğrafçılık
MAN101 Davranış Bilimlerine Giriş
PSY419 Sağlık Psikolojisi
ART261 Senaryo Yazarlığı
ART262 Geleneksel Çini Dekorlama ve Çağdaş Yorumlamalar
ART264 İç Mekan Heykel Tasarımı
ART266 Takı Tasarımı
ART267 Tiyatro
ART282 Şan, Solfej, Korrepetisyon
ART284 Tiyatro Reji ve Film Eleştirisi
ART265 İş Hayatında Yaratıcılık
NUT409 Genel Beslenme Bilgisi
RUS401 Rusça V
SPAN401 İspanyolca V
HUM412 İş Kazaları ve Meslek Hastalıkları
HUM105 Güvenlik, Espiyonaj ve İstihbarat Tarihi
ART228 İş Hayatında Müzik
PR419 Medya Okuryazarlığı

Alan Seçmeli

Program Yeterlilikleri

Ders Kodu Ders Adı
AUDY308 Odyolojide Beyin ve Algı Çalışmaları
AUDY210 İşitme Kayıplı Çocuklarda Erken Okur-Yazarlık
AUDY310 Vakalar İle Odyoloji
AUDY209 Uluslararası Engellilik Sınıflandırması
AUDY211 Odyolojide Laboratuvar Uygulamaları
AUDY407 Odyolojide Ayırıcı Tanı Testleri
AUDY409 İşitme Cihazı Uygulamaları ve Kulak Kalıpları
AUDY410 İşitme ve Konuşma Biliminde Araştırma Teknikleri
AUDY412 Denge (Vestibüler) Sistemi Rehabilitasyonu
AUDY212 İşitme Kayıplarında Hasta ve Aile Danışmanlığı
AUDY309 Ek Engeli Olan İşitme Kayıplılara Yaklaşım
AUDY311 Odyolojide Rapor Yazma