Zorunlu Bölüm Dersleri

ART292 - İşaret Dili (3 + 0) 4

İşitme engelli vatandaşlarla günlük iletişim kurabilme becerisi kazandırma.

AUDY-AE2FA1 - Alan Seçmeli (0 + 0) 4

AUDY-AE2SP1 - Alan Seçmeli (0 + 0) 4

AUDY-AE3FA1 - Alan Seçmeli (0 + 0) 4

AUDY-AE3SP1 - Alan Seçmeli (0 + 0) 4

AUDY-AE3SP3 - Alan Seçmeli (0 + 0) 4

AUDY-AE4FA1 - Alan Seçmeli (0 + 0) 4

AUDY-AE4FA2 - Alan Seçmeli (0 + 0) 4

AUDY-AE4SP1 - Alan Seçmeli (0 + 0) 4

AUDY-AE4SP1 - Alan Seçmeli (0 + 0) 4

AUDY-AE4SP1 - Alan Seçmeli (0 + 0) 4

AUDY-AE4SP4 - Alan Seçmeli (0 + 0) 4

AUDY-GE2FA1 - Alan Dışı Seçmeli (0 + 0) 4

AUDY-GE2SP2 - Alan Dışı Seçmeli (0 + 0) 4

AUDY-GE3FA1-GirişimcilikHavuzu - Alan Dışı Seçmeli (0 + 0) 4

AUDY-GE3FA1-GirişimcilikHavuzu - Alan Dışı Seçmeli (0 + 0) 4

AUDY-GE3FA1-GirişimcilikHavuzu - Alan Dışı Seçmeli (0 + 0) 4

AUDY-GE3FA3 - Alan Dışı Seçmeli (0 + 0) 4

AUDY-GE3FA3-GirişimcilikHavuzu - Alan Dışı Seçmeli (0 + 0) 4

AUDY-GE3SP1 - Alan Dışı Seçmeli (0 + 0) 4

AUDY-GE4FA1 - Alan Dışı Seçmeli (0 + 0) 4

AUDY-GE4SP1 - Alan Dışı Seçmeli (0 + 0) 4

AUDY101 - İşitme Bilimine Giriş (2 + 0) 5

Odyolojiye genel giriş; işitme fizyolojisi ve psikofiziği kapsamında odyolojik incelemelerin temelini oluşturan psikoakustik ve işitsel algı ile ilgili kavramlar; işitme kayıpları nedenleri, çeşitleri, işitme kayıplarını tanılamada kullanılan araç, gereç ve yöntemler; değerlendirme süreci.

AUDY102 - Kulak Burun Boğaz Hastalıkları (3 + 0) 6

Kulak anatomisi, auriküla hastalıkları, dış kulak ve orta kulak fizyolojisi, DKY ve orta kulak hastalıkları, işitme fizyolojisi ve işitme kayıpları, burun ve paranazal sinüsler, oral kavite hastalıkları, orofarink hastalıkları, larinks hastalıkları, tükrük bezi hastalıkları, vestibuler sistem.

AUDY103 - Dil ve Konuşma Gelişimi (3 + 0) 5

Etkileşim, iletişim, dil ve konuşma arasındaki farklılıklar; dil ve konuşmanın temel nöroanatomisi, fizyolojisi, embriyolojisi; dil edinim kuramları; linguistik gelişim basamakları; 0-6 yaş arası dil ve konuşma gelişimi.

AUDY104 - Odyolojide Enstrümantasyon ve Kalibrasyon (3 + 0) 4.5

Odyolojik ve vestibüler değerlendirmede kullanılan metod, ölçüm, teknik cihazların temel özelliklerinin kavranması ve uygulama prensipleri.

AUDY106 - Temel Akustik ve Prensipleri (3 + 0) 6

Ses duyma ve yankı kontrolünün olumlu ve olumsuz etkilerinin değerlendirilmesi; uygulama ve kullanma sırasında alınacak teknik önlemler.

AUDY108 - Odyolojik Terminoloji (3 + 0) 5

Odyoloji alanında kullanılan tanılama, değerlendirme ve takip süreçlerinde yer alan terminolojinin öğretilmesi ve kullanılması.

AUDY110 - Ses ve Nefes Kullanımı (2 + 0) 5

İletişim bilgisi, fonetik, dil gelişim kuralları, ses ve konuşma organizasyonu, vokaller, konstantların kullamları, nefes kullanımı, rezonans, profesyonel ses kullanımı.

AUDY201 - İşitmenin Değerlendirilmesi I: Davranım Testleri (2 + 2) 5

Çocuk ve yetişkinlerde çevresel ve merkezi patolojilerin tanılamasında kullanılan davranım testleri, değerlendirme prensip ve yöntemleri, sonuç verme ve rapor yazma teknikleri.

AUDY202 - İşitmenin Değerlendirilmesi II: Elektrofizyolojik Testler (2 + 4) 6

Akustik immitans, otoakustik emsiyon, işitsel uyarılmış ve olaya bağlı potansiyeller ve kullanım alanları.

AUDY203 - Denge (Vestibüler) Sisteminin Değerlendirilmesi (2 + 0) 4

Dengenin tanımı, insan vestibüler sisteminin anatomisi, fizyolojisi, periferik vestibüler sistemin bileşenleri, bozuklukları, vestibüler sistem hastalıkları ve rehabilitasyonuna yönelik temel bilgiler.

AUDY204 - İmplante Edilebilir İşitme Cihazları (3 + 0) 5

Nöral plasitisite, orta kulak implantları, kemiğe implante edilen cihazlar, koklear implant, işitsel beyin sapı implantı, implantların çalışma prensipleri, cerrahi teknikler, ses işleme teknojileri, programlama.

AUDY205 - İletişimin Nöroanatomisi ve Nörofizyolojisi (3 + 0) 4

Sinir sistemi ile beyin anatomisi ve fizyolojisi; konuşmanın nörofizyolojisi, yapısal ve fonksiyonel beyin ağları, beyin dil işlemleri ve modelleri; yapısal ve fonksiyonel beyin görüntüleme teknikleri.

AUDY206 - Klinik Uygulama I: Davranım Testleri. (1 + 4) 5

Bölüm laboratuvarlarında kurum içi uygulamalı çalışma: değerlendirme sürecinin, görüşme, öykü alma, otoskopik muayene ve diyapazon testleri ile ön tanıya ulaşma evresinin uygulamalı olarak yapılması; günlük dinleme kontrolü, odyolojik incelemede kullanılan davranım testlerinin simülasyonu ve öğrenci uygulamaları; sonuçların tartışılarak raporlanması.

AUDY207 - Konuşma Akustiği ve Fonetik (2 + 0) 4

Konuşma organları, sesin akustik özellikleri, ünlü ve ünsüz ses özellikleri.

AUDY208 - İşitsel Amplifikasyon (2 + 0) 3

İşitme cihaz tipleri, parçaları ve çalışma prensibi, kompresyon sistemleri, dış kulak kanal rezonansı, Gerçek Kulak Kazanç ölçümleri, uygulama prosedürleri, yönerge yöntemleri, yaşa göre uygulamalar.

AUDY210 - İşitme Kayıplı Çocuklarda Erken Okur-Yazarlık (2 + 0) 4

Okuryazarlık ve çocuk edebiyatının temel kavramlarının tanımlanması, yaşa ve işitme kayıplı çocuklara uygun kitap seçme kriterleri, etkileşimli kitap okumanın önemi, doğumdan okul dönemine kadar olan süreçte çocuklarda okuryazarlık gelişiminin incelenmesi.

AUDY301 - İşitsel Rehabilitasyon I (3 + 0) 5

Konuşmayı yüzden okuma, işitsel eğitim, işitme cihazının etkin kullanımı/oryantasyon, koklear implantın etkin kullanımı/oryantasyon, yardımcı dinleme cihazları ve etkin kullanımı, çocuklarda işitme kaybının etkileri ve ihtiyaçların karşılanması.

AUDY302 - Pediatrik Odyoloji (2 + 2) 5

Bebeklik döneminden başlayarak çocukluk dönemi boyunca işitme sisteminin tipik gelişimi, işitme sisteminin gelişiminde farklılıklara neden olan hastalıklar/bozukluklar, pediatrik grupta işitme sisteminin değerlendirilmesi, tanılanması ve işitme kaybına yönelik erken müdahelenin temel prensipleri.

AUDY303 - Geriatrik Odyoloji (2 + 0) 4

Yaşlılığın demografik ve biyolojik özellikleri, yaşlanmaya bağlı işitme ve denge sisteminde oluşan değişiklikler ile geriatrik hastayı odyolojik açıdan değerlendirme, cihazlandırma ve rehabilitasyon temellerini öğrenme.

AUDY304 - Endüstriyel Odyoloji (3 + 0) 5

Gürültü kavramı, ölçüm prensipleri ve değerlendirilmesi, gürültüden teknik olarak korunma yöntemleri, işitme sağlığının izlenmesi, gürültünün insan sağlığı üzerine etkileri, kişisel korunma yöntemleri, gürültü ve gürültüden korunma ile ilgili yasal mevzuat.

AUDY305 - Genetik İşitme Kayıpları (2 + 0) 4

Kalıtım geçişleri ve işitme kayıpları ile ilişkili genetik faktörler; temel genetik bilgiler ve insan genetiğine giriş, insan genomunun temel özellikleri, işitme kaybına yol açan hastalıkların genetik özellikleri.

AUDY306 - İşitsel Rehabilitasyon II (3 + 0) 5

İşitme kayıplı erişkin bireylere yaklaşım, koklear implant uygulamalarında rehabilitasyon, çeşitli hastalıklara bağlı işitme kayıplarında rehabilitasyon.

AUDY307 - Klinik Uygulama II: Elektrofizyolojik Testler (2 + 4) 6

Davranım ve elektofizyolojik testlerin işitme kaybı simülasyonları ile laboratuvarlarda uygulanmasını, işitme cihazı seçimi, farklı derecedeki işitme kayıplı çocuklara işitsel eğitim programı hazırlama.

AUDY308 - Odyolojide Beyin ve Algı Çalışmaları (2 + 0) 4

Algı ve beyin çalışmalarının alanları, ilgili inceleme metodları, sensör olaylar ve beyin, bilişsel olaylar ve beyin.

AUDY310 - Vakalar İle Odyoloji (2 + 2) 4

Pek çok hastalığı içeren hasta hikayesi ve odyogramlar hakkında temel bilgiler.

AUDY399 - Yaz Uygulaması I (0 + 8) 10

Odyoloji alanında yer alan temel düzeyde edinilen bilginin uygulaması.

AUDY401 - Klinik Uygulama III: Denge (Vestibüler) Testleri (1 + 4) 7

Denge sorunu olan hastalara yaklaşım, uygun testlerin seçimi ve uygulanması, denge sistemi hastalıklarında uygulanan manevralar.

AUDY402 - Klinik Uygulama IV: İşitsel Amplifikasyon (2 + 2) 5

Değişik yaş gruplarında işitme kayıplı hastaların işitmelerine yardımcı olabilecek elektronik cihazların seçimi.

AUDY403 - Odyolojide Tanı ve Yorum I (2 + 2) 6

Odyolojik tanılamanın yapılabilmesi için gerekli olan subjektif ve objektif test yöntemlerinin özellikleri ve hastaya uygulanması; tüm test yöntemlerinin birlikte değerlendirilmesinin önemi; iletim, mikst ve sensorinöral işitme kayıplarının tanı yöntemleri; fizyolojik ve santral işitme kayıpları.

AUDY404 - Odyolojide Tanı ve Yorum II (2 + 4) 6

İşitmenin ölçülmesinde ayırıcı tanı testleri, işitsel beyin sapı odyometresi, vestibüler testler ve rehabilitasyon.

AUDY405 - Seminer I (3 + 0) 5

Odyoloji ve ilişkili alanlarda güncel literatürü takip etme, makale sunumları ve seminer çalışmaları.

AUDY406 - Seminer II (3 + 0) 5

Odyoloji ve ilişkili alanlarda güncel literatürü takip etme, makale sunumları ve seminer çalışmaları.

AUDY408 - İşitsel İşlemleme Bozuklukları (2 + 1) 4

Merkezi işitme sistemi anatomi ve fizyolojisi; işlemleme süreçleri, akustik, fonolojik ve lisan işlemleme; işitsel işlemleme ve biliş ilişkisi; yaşlanmanın işlemleme ve biliş üzerine etkisi; işitsel işlemleme problemleri ve tanısal değerlendirmede kullanılan yöntemler.

AUDY499 - Yaz Uygulaması II (0 + 8) 10

Odyoloji alanında yer alan temel düzeyde edinilen bilginin uygulaması.

ENG101 - Akademik İngilizce I (4 + 0) 3.5

İngilizce dil becerileri ve akademik becerileri geliştirme; okuduğunu anlama, kelime bilgisi geliştirme ve okuma metinlerinin eleştirel incelenmesi; dinleme ve not alma, sınıf içi tartışmalar, sunumlar, yazma çalışmaları ve teknoloji kullanımı.

ENG102 - Akademik İngilizce II (4 + 0) 3.5

İleri akademik dil becerileri, okuduğunu anlama, sınıf içi tartışmalar, akademik kelime bilgisi geliştirme ve okuma metinlerinin eleştirel incelenmesi; araştırma ödevleri, İngilizce dil yapılarının gözden geçirilmesi, dinleme ve not alma, yazılı ürünlerin incelenmesi, yazma çalışması, ürün dosyası tutma, sunumlar yapma ve teknoloji kullanımı.

ENG201 - Akademik İngilizce III (3 + 0) 3

Eleştirel okuma teknikleri ile tartışmalı kompozisyon yazma becerileri; bir okuma parçasının yapısını belirleme, metnin ya da durumun ana fikrini ve önemli noktalarını çıkarma, özetini yazma, tartışmalı kompozisyonun taslağını çıkarma ve yazma.

ENG202 - Akademik İngilizce IV (3 + 0) 3

Etkin bir şekilde araştırma yapma, raporlama ve sunma becerileri; bilgi derleme ve düzenleme, uygun teknikler kullanarak rapor oluşturma, etki uyandıracak yazılı/sözlü bilgilendirici ya da ikna edici sunumlar yapma, süreçte doğru alıntılama teknikleri ve görsel kullanma ve gerektiğinde Evrik Öğrenme Modeli kullanma.

ENG301 - İş Yaşamı için İngilizce I (3 + 0) 3

İş ortamı iletişim becerileri;iş ortamı ilişikileri, performans ölçme ve geribildirim kavramları ve süreçleri,planlama ve düzenlemeler,sosyal medya,işe alım testleri,mülakat,bir servis veya ürün üzerine sunum, websitelerini değerlendirme, iş ile ilişkili e-posta yazma konuları

ENG302 - İş Yaşamı için İngilizce II (3 + 0) 3

Daha gelişmiş iş ortamı becerileri: toplantı düzenleme, çeşitli kültürel ortamlarda iletişim tekniklerini geliştirme, hatalar ile baş etme ve özür dileme, çeşitli ortamlarda iletişim biçimleri ve tanıtımla ile ilgili konularda bilgi sahibi olma, çeşitli sözel sunumlar hazırlayıp sunma ve iş ile ilişkili e-posta yazma

HIST111 - Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I (İngilizce) (2 + 0) 2

Fransız İhtilali; Osmanlı Devletinin yapısı ve jeopolitik konumu, çöküş nedenleri; Batılılaşma hareketleri ve I. Meşrutiyet; II. Meşrutiyet; Trablusgarp ve Balkan savaşları; I. Dünya Savaşı; Kurtuluş Savaşı öncesi dönemi, kongreler, Misak-ı Milli ve TBMM`nin açılışı.

HIST112 - Atatürk İlke ve İnkilâp Tarihi II (İngilizce) (2 + 0) 2

Kurtuluş Savaşı; Lozan Antlaşması; Cumhuriyetin ilanı; saltanatın ve halifeliğin kaldırılması; Atatürk devrimleri; milli ekonominin kurulması; II. Dünya Savaşı, öncesi ve sonrası; 1960 aonrası Türkiye Cumhuriyeti.

HIST221 - Uygarlık Tarihi (3 + 0) 3

Kronolojik bir sıra içerisinde Sümer medeniyetinden Bilim Devrimine kadar geçen süreçte yükselen medeniyetler.

KRY111 - Kariyer Planlama (1 + 0) 1

Atılımlı olmak, Öğrenci odaklı programlar, Fakülte, Bölüm tanıtımları, Kariyer Planlama ve Ortak Eğitim, Erasmus, CV yazım türleri, Mülakat teknikleri, Etkili İletişim ve sunum teknikleri

MED181 - Fizyoloji (3 + 0) 6

Hücre, sinir, kas, kalp, dolaşım sistemi, solunum sistemi, sindirim sistemi, boşaltım sistemi, endokrin sistem, üreme sistemi, merkezi sinir sistemi, duyu sistemi fizyolojileri ile vücut sıvıları ve elektrolitler.

MED183 - Anatomi (3 + 3) 8.5

Kas-iskelet sistemi, kalp-dolaşım sistemi, gastrointestinal sistem, ürogenital sistem, merkezi sinir sistemi, endokrin sistem anatomileri ile duyu organlarının anatomisi.

MED508 - Kulak Burun ve Boğaz Hastalıkları I (10 + 20) 3

Kulak, burun, boğaz hastalıklarında tanı yöntemleri; burun ile ilgili patolojiler ve epistaksis; paranazal sinüs hastalıkları; tükürük bezlerinin hastalıkları ve tümörleri; farenks hastalıkları ve tümörleri; oral kavite hastalıkları ve tümörleri; larenks hastalıkları ve tümörleri; dış kulak ve orta kulak hastalıkları; iç kulak hastalıkları; fasial paralizi; horlama ve uyku apnesi; kulak, burun, boğaz acilleri ve travmatoloji.

PSY203 - Gelişim Psikolojisi (3 + 0) 6

Gelişim psikololojisi alanına giriş; doğum öncesi gelişim; bebeklik, erken çocukluk dönemi ve okul çağlarındaki fiziksel, bilişsel ve psikososyal gelişim.

PTR101 - Fizyoterapi ve Rehabilitasyona Giriş ve Etik Prensipler (2 + 0) 2

Fizyoterapist ve rehabilitasyon kavramları, etik ve etik kurallar, hasta sağlık çalışanı, devlet ve kurumların görev ve hakları, fizyoterapistlik mesleğinin etik kuralları, bilim ve eğitim etiği.

TURK401 - Türk Dili I (2 + 0) 2

Yeryüzündeki diller ve sınıflandırılmaları; Türk diilinin tarihi, dünyadaki dağılışı ve diğer diller arasındaki yeri; Cumhuriyet döneminde Türk dili; yazım dili; Türkçenin söyleyiş özellikleri; yabancı kelimeler ve ekler; noktalama işaretleri; metinlerde dil ve anlatım.

TURK402 - Türk Dili II (2 + 0) 2

Yazılı anlatım ve türleri; kaynaklardan yararlanma; cümlenin yapısı ve türleri; anlatım bozuklukları; sözlü anlatım türleri.

Seçmeli Dersler

AUDY209 - Uluslararası Engellilik Sınıflandırması (2 + 0) 4

Dünya Sağlık Örgütünün önerdiği hastalık ve işlevsellik tanı sınıflandırmaları, farklı tanı sınıflandırmalarının odyoloji alanındaki uygulamalarına yönelik analiz edilmesi, odyoloji alanında kullanılan temel etik prensipler, odyoloji uygulamalarında hastanın bireysel farklılıklarını göz önünde bulundurma, işitme ve denge kaybı olan hastaların yaşama katılımlarının desteklenmesini analiz etme.

AUDY211 - Odyolojide Laboratuvar Uygulamaları (2 + 2) 4

İşitme bozukluklarında kullanılan temel uygulama sistemleri, donanım ve programları ve klinik izlem protokolü.

AUDY213 - Odyolojide Laboratuvar Uygulamaları (3 + 0) 4

İşitme bozukluklarında kullanılan temel uygulama sistemleri, donanım ve programları ve klinik izlem protokolünü öğrenir.

AUDY215 - Odyolojide Klinik Uygulama ve Araştırma Etiği (3 + 0) 4

Sağlık alanındaki etik kurallar, uygulama ile ilişkilendirme, araştırmalardaki etik uygulamaları.

AUDY407 - Odyolojide Ayırıcı Tanı Testleri (2 + 2) 4

Temel testlerde elde edilen becerilerin odyolojinin diğer alanlarında kullanılan testler ile beraber yorumlanması.

AUDY409 - İşitme Cihazı Uygulamaları ve Kulak Kalıpları (2 + 2) 4

Gerek sağlık çalışmalarında, gerekse bilimsel çalışmalarda öğrencilerin işitme cihaz programlama, elektroakustik ölçümler ve Gerçek Kulak Kazanç tekniği ile cihaz ayarı yapabilmesi için uygulamalı eğitim ve öğrenim.

AUDY411 - Alternatif İletişim Yöntemleri (3 + 0) 4

İletişim problemi olan bireylerde alternatif iletişim yöntemlerinin nasıl, ne zaman ve neden kullanılacağını belirleme, bilişsel, eğitim, fiziksel, psikososyal ve linguistik açıdan etkileri öğrenme.

AUDY413 - İşitme ve Konuşma Biliminde Araştırma Teknikleri (3 + 0) 4

Literatür tarama, bilimsel araştırma yöntemleri, araştırma planlama ve veri toplama, temel istatistiksel analiz yöntemleri.