Zorunlu Bölüm Dersleri

ART292 - İşaret Dili (3 + 0) 4

İşitme engelli vatandaşlarla günlük iletişim kurabilme becerisi kazandırma.

AUDY-AE2FA1 - Alan Seçmelii (0 + 0) 4

AUDY-AE2SP1 - Alan Seçmelii (0 + 0) 4

AUDY-AE3FA1 - Alan Seçmelii (0 + 0) 4

AUDY-AE3SP1 - Alan Seçmelii (0 + 0) 4

AUDY-AE3SP3 - Alan Seçmeli (0 + 0) 4

AUDY-AE4FA1 - Alan Seçmelii (0 + 0) 4

AUDY-AE4FA2 - Alan Seçmeli (0 + 0) 4

AUDY-AE4SP1 - Alan Seçmelii (0 + 0) 4

AUDY-AE4SP4 - Alan Seçmeli (0 + 0) 4

AUDY-GE2FA1 - Alan Dışı Seçmeli (0 + 0) 4

AUDY-GE2SP2 - Alan Dışı Seçmeli (0 + 0) 4

AUDY-GE3FA1-Girişimcilik Havuzu - Alan Dışı Seçmeli (0 + 0) 4

AUDY-GE3FA1-GirişimcilikHavuzu - Alan Dışı Seçmeli (0 + 0) 4

AUDY-GE3FA3 - Alan Dışı Seçmeli (0 + 0) 4

AUDY-GE3FA3-GirişimcilikHavuzu - Alan Dışı Seçmeli (0 + 0) 4

AUDY-GE3SP1 - Alan Dışı Seçmeli (0 + 0) 4

AUDY-GE4FA1 - Alan Dışı Seçmeli (0 + 0) 4

AUDY-GE4SP1 - Alan Dışı Seçmeli (0 + 0) 4

AUDY101 - İşitme Bilimine Giriş (2 + 0) 5

Odyolojiye genel giriş; işitme fizyolojisi ve psikofiziği kapsamında odyolojik incelemelerin temelini oluşturan psikoakustik ve işitsel algı ile ilgili kavramlar; işitme kayıpları nedenleri, çeşitleri, işitme kayıplarını tanılamada kullanılan araç, gereç ve yöntemler; değerlendirme süreci.

AUDY103 - Dil ve Konuşma Gelişimi (3 + 0) 5

Etkileşim, iletişim, dil ve konuşma arasındaki farklılıklar; dil ve konuşmanın temel nöroanatomisi, fizyolojisi, embriyolojisi; dil edinim kuramları; linguistik gelişim basamakları; 0-6 yaş arası dil ve konuşma gelişimi.

AUDY104 - Odyolojide Enstrümantasyon ve Kalibrasyon (3 + 0) 4.5

Odyolojik ve vestibüler değerlendirmede kullanılan metod, ölçüm, teknik cihazların temel özelliklerinin kavranması ve uygulama prensipleri.

AUDY106 - Temel Akustik ve Prensipleri (3 + 0) 6

Ses duyma ve yankı kontrolünün olumlu ve olumsuz etkilerinin değerlendirilmesi; uygulama ve kullanma sırasında alınacak teknik önlemler.

AUDY108 - Odyolojik Terminoloji (3 + 0) 5

Odyoloji alanında kullanılan tanılama, değerlendirme ve takip süreçlerinde yer alan terminolojinin öğretilmesi ve kullanılması.

AUDY110 - Ses ve Nefes Kullanımı (2 + 0) 5

İletişim bilgisi, fonetik, dil gelişim kuralları, ses ve konuşma organizasyonu, vokaller, konstantların kullamları, nefes kullanımı, rezonans, profesyonel ses kullanımı.

AUDY112 - Odyologlar için Kulak Burun Boğaz Hastalıkları (2 + 0) 4

Kulak Burun Boğaz Hastalıklarında muayene yöntemleri, alana yönelik anatomi ve fizyoloji ile ilgili temel bilgiler, Arikula ve dış kulak yolu hastalıkları, Orta kulak ve iç kulak hastalıkları. Nörootolojiye ilişkin temel bilgiler, Burun ve sinüs hastalıkları, larinks,oral kavite hastalıkları

AUDY201 - İşitmenin Değerlendirilmesi I: Davranım Testleri (2 + 2) 5

Çocuk ve yetişkinlerde çevresel ve merkezi patolojilerin tanılamasında kullanılan davranım testleri, değerlendirme prensip ve yöntemleri, sonuç verme ve rapor yazma teknikleri.

AUDY202 - İşitmenin Değerlendirilmesi II: Elektrofizyolojik Testler (2 + 4) 6

Akustik immitans, otoakustik emsiyon, işitsel uyarılmış ve olaya bağlı potansiyeller ve kullanım alanları.

AUDY203 - Denge (Vestibüler) Sisteminin Değerlendirilmesi (2 + 0) 4

Dengenin tanımı, insan vestibüler sisteminin anatomisi, fizyolojisi, periferik vestibüler sistemin bileşenleri, bozuklukları, vestibüler sistem hastalıkları ve rehabilitasyonuna yönelik temel bilgiler.

AUDY204 - İmplante Edilebilir İşitme Cihazları (3 + 0) 5

Nöral plasitisite, orta kulak implantları, kemiğe implante edilen cihazlar, koklear implant, işitsel beyin sapı implantı, implantların çalışma prensipleri, cerrahi teknikler, ses işleme teknojileri, programlama.

AUDY205 - İletişimin Nöroanatomisi ve Nörofizyolojisi (3 + 0) 4

Sinir sistemi ile beyin anatomisi ve fizyolojisi; konuşmanın nörofizyolojisi, yapısal ve fonksiyonel beyin ağları, beyin dil işlemleri ve modelleri; yapısal ve fonksiyonel beyin görüntüleme teknikleri.

AUDY206 - Klinik Uygulama I: Davranım Testleri. (1 + 4) 5

Bölüm laboratuvarlarında kurum içi uygulamalı çalışma: değerlendirme sürecinin, görüşme, öykü alma, otoskopik muayene ve diyapazon testleri ile ön tanıya ulaşma evresinin uygulamalı olarak yapılması; günlük dinleme kontrolü, odyolojik incelemede kullanılan davranım testlerinin simülasyonu ve öğrenci uygulamaları; sonuçların tartışılarak raporlanması.

AUDY207 - Yaşam Boyu Gelişim (3 + 0) 6

Yaşamın genetik temelleri; Doğum öncesi ve erken bebeklikte gelişim; Bebeklik, erken, orta ve geç çocukluk döneminde fiziksel, bilişsel, duygusal ve sosyal gelişim; Ergenlik, genç, orta ve ileri yetişkinlik dönemi; Yaşamın sonu ve ölüm kavramı.

AUDY208 - İşitsel Amplifikasyon (2 + 0) 3

İşitme cihaz tipleri, parçaları ve çalışma prensibi, kompresyon sistemleri, dış kulak kanal rezonansı, Gerçek Kulak Kazanç ölçümleri, uygulama prosedürleri, yönerge yöntemleri, yaşa göre uygulamalar.

AUDY210 - İşitme Kayıplı Çocuklarda Erken Okur-Yazarlık (2 + 0) 4

Okuryazarlık ve çocuk edebiyatının temel kavramlarının tanımlanması, yaşa ve işitme kayıplı çocuklara uygun kitap seçme kriterleri, etkileşimli kitap okumanın önemi, doğumdan okul dönemine kadar olan süreçte çocuklarda okuryazarlık gelişiminin incelenmesi.

AUDY301 - İşitsel Rehabilitasyon I (3 + 0) 5

Konuşmayı yüzden okuma, işitsel eğitim, işitme cihazının etkin kullanımı/oryantasyon, koklear implantın etkin kullanımı/oryantasyon, yardımcı dinleme cihazları ve etkin kullanımı, çocuklarda işitme kaybının etkileri ve ihtiyaçların karşılanması.

AUDY302 - Pediatrik Odyoloji (2 + 2) 5

Bebeklik döneminden başlayarak çocukluk dönemi boyunca işitme sisteminin tipik gelişimi, işitme sisteminin gelişiminde farklılıklara neden olan hastalıklar/bozukluklar, pediatrik grupta işitme sisteminin değerlendirilmesi, tanılanması ve işitme kaybına yönelik erken müdahelenin temel prensipleri.

AUDY303 - Geriatrik Odyoloji (2 + 0) 4

Yaşlılığın demografik ve biyolojik özellikleri, yaşlanmaya bağlı işitme ve denge sisteminde oluşan değişiklikler ile geriatrik hastayı odyolojik açıdan değerlendirme, cihazlandırma ve rehabilitasyon temellerini öğrenme.

AUDY304 - Endüstriyel Odyoloji (3 + 0) 5

Gürültü kavramı, ölçüm prensipleri ve değerlendirilmesi, gürültüden teknik olarak korunma yöntemleri, işitme sağlığının izlenmesi, gürültünün insan sağlığı üzerine etkileri, kişisel korunma yöntemleri, gürültü ve gürültüden korunma ile ilgili yasal mevzuat.

AUDY305 - Genetik İşitme Kayıpları (2 + 0) 4

Kalıtım geçişleri ve işitme kayıpları ile ilişkili genetik faktörler; temel genetik bilgiler ve insan genetiğine giriş, insan genomunun temel özellikleri, işitme kaybına yol açan hastalıkların genetik özellikleri.

AUDY306 - İşitsel Rehabilitasyon II (3 + 0) 5

İşitme kayıplı erişkin bireylere yaklaşım, koklear implant uygulamalarında rehabilitasyon, çeşitli hastalıklara bağlı işitme kayıplarında rehabilitasyon.

AUDY307 - Klinik Uygulama II: Elektrofizyolojik Testler (2 + 4) 6

Davranım ve elektofizyolojik testlerin işitme kaybı simülasyonları ile laboratuvarlarda uygulanmasını, işitme cihazı seçimi, farklı derecedeki işitme kayıplı çocuklara işitsel eğitim programı hazırlama.

AUDY308 - Odyolojide Beyin ve Algı Çalışmaları (2 + 0) 4

Algı ve beyin çalışmalarının alanları, ilgili inceleme metodları, sensör olaylar ve beyin, bilişsel olaylar ve beyin.

AUDY310 - Vakalar İle Odyoloji (2 + 2) 4

Pek çok hastalığı içeren hasta hikayesi ve odyogramlar hakkında temel bilgiler.

AUDY399 - Yaz Uygulaması I (0 + 8) 10

Odyoloji alanında yer alan temel düzeyde edinilen bilginin uygulaması.

AUDY401 - Klinik Uygulama III: Denge (Vestibüler) Testleri (1 + 4) 7

Denge sorunu olan hastalara yaklaşım, uygun testlerin seçimi ve uygulanması, denge sistemi hastalıklarında uygulanan manevralar.

AUDY402 - Klinik Uygulama IV: İşitsel Amplifikasyon (2 + 2) 5

Değişik yaş gruplarında işitme kayıplı hastaların işitmelerine yardımcı olabilecek elektronik cihazların seçimi.

AUDY403 - Odyolojide Tanı ve Yorum I (2 + 2) 6

Odyolojik tanılamanın yapılabilmesi için gerekli olan subjektif ve objektif test yöntemlerinin özellikleri ve hastaya uygulanması; tüm test yöntemlerinin birlikte değerlendirilmesinin önemi; iletim, mikst ve sensorinöral işitme kayıplarının tanı yöntemleri; fizyolojik ve santral işitme kayıpları.

AUDY404 - Odyolojide Tanı ve Yorum II (2 + 4) 6

İşitmenin ölçülmesinde ayırıcı tanı testleri, işitsel beyin sapı odyometresi, vestibüler testler ve rehabilitasyon.

AUDY405 - Seminer I (3 + 0) 5

Odyoloji ve ilişkili alanlarda güncel literatürü takip etme, makale sunumları ve seminer çalışmaları.

AUDY406 - Seminer II (3 + 0) 5

Odyoloji ve ilişkili alanlarda güncel literatürü takip etme, makale sunumları ve seminer çalışmaları.

AUDY408 - İşitsel İşlemleme Bozuklukları (2 + 1) 4

Merkezi işitme sistemi anatomi ve fizyolojisi; işlemleme süreçleri, akustik, fonolojik ve lisan işlemleme; işitsel işlemleme ve biliş ilişkisi; yaşlanmanın işlemleme ve biliş üzerine etkisi; işitsel işlemleme problemleri ve tanısal değerlendirmede kullanılan yöntemler.

AUDY499 - Yaz Uygulaması II (0 + 8) 10

Odyoloji alanında yer alan temel düzeyde edinilen bilginin uygulaması.

ENG101 - Akademik İngilizce I (4 + 0) 3.5

İngilizce dil becerileri ve akademik becerileri geliştirme; okuduğunu anlama, kelime bilgisi geliştirme ve okuma metinlerinin eleştirel incelenmesi; dinleme ve not alma, sınıf içi tartışmalar, sunumlar, yazma çalışmaları ve teknoloji kullanımı.

ENG102 - Akademik İngilizce II (4 + 0) 3.5

İleri akademik dil becerileri, okuduğunu anlama, sınıf içi tartışmalar, akademik kelime bilgisi geliştirme ve okuma metinlerinin eleştirel incelenmesi; araştırma ödevleri, İngilizce dil yapılarının gözden geçirilmesi, dinleme ve not alma, yazılı ürünlerin incelenmesi, yazma çalışması, sunumlar yapma ve teknoloji kullanımı.

ENG201 - Akademik İngilizce III (3 + 0) 3

Eleştirel okuma teknikleri ile tartışmalı kompozisyon yazma becerileri; bir okuma parçasının yapısını belirleme, metnin ya da durumun ana fikrini ve önemli noktalarını çıkarma, özetini yazma, tartışmalı kompozisyonun taslağını çıkarma ve yazma.

ENG202 - Akademik İngilizce IV (3 + 0) 3

Etkin bir şekilde araştırma yapma, raporlama ve sunma becerileri; bilgi derleme ve düzenleme, uygun teknikler kullanarak rapor oluşturma, etki uyandıracak yazılı/sözlü bilgilendirici ya da ikna edici sunumlar yapma, süreçte doğru alıntılama teknikleri ve görsel kullanma ve gerektiğinde Evrik Öğrenme Modeli kullanma.

ENG301 - İş Yaşamı için İngilizce I (3 + 0) 3

İş ortamı iletişim becerileri;iş ortamı ilişikileri, performans ölçme ve geribildirim kavramları ve süreçleri,planlama ve düzenlemeler,sosyal medya,işe alım testleri,mülakat,bir servis veya ürün üzerine sunum, websitelerini değerlendirme, iş ile ilişkili e-posta yazma konuları

ENG302 - İş Yaşamı için İngilizce II (3 + 0) 3

Daha gelişmiş iş ortamı becerileri: toplantı düzenleme, çeşitli kültürel ortamlarda iletişim tekniklerini geliştirme, hatalar ile baş etme ve özür dileme, çeşitli ortamlarda iletişim biçimleri ve tanıtımla ile ilgili konularda bilgi sahibi olma, çeşitli sözel sunumlar hazırlayıp sunma ve iş ile ilişkili e-posta yazma

HIST111 - Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I (İngilizce) (2 + 0) 2

Fransız İhtilali; Osmanlı Devletinin yapısı ve jeopolitik konumu, çöküş nedenleri; Batılılaşma hareketleri ve I. Meşrutiyet; II. Meşrutiyet; Trablusgarp ve Balkan savaşları; I. Dünya Savaşı; Kurtuluş Savaşı öncesi dönemi, kongreler, Misak-ı Milli ve TBMM`nin açılışı.

HIST112 - Atatürk İlke ve İnkilâp Tarihi II (İngilizce) (2 + 0) 2

Kurtuluş Savaşı; Lozan Antlaşması; Cumhuriyetin ilanı; saltanatın ve halifeliğin kaldırılması; Atatürk devrimleri; milli ekonominin kurulması; II. Dünya Savaşı, öncesi ve sonrası; 1960 aonrası Türkiye Cumhuriyeti.

KRY111 - Kariyer Planlama (1 + 0) 1

Atılımlı olmak, Öğrenci odaklı programlar, Fakülte, Bölüm tanıtımları, Kariyer Planlama ve Ortak Eğitim, Erasmus, CV yazım türleri, Mülakat teknikleri, Etkili İletişim ve sunum teknikleri

MED181 - Fizyoloji (3 + 0) 6

Hücre, sinir, kas, kalp, dolaşım sistemi, solunum sistemi, sindirim sistemi, boşaltım sistemi, endokrin sistem, üreme sistemi, merkezi sinir sistemi, duyu sistemi fizyolojileri ile vücut sıvıları ve elektrolitler.

MED183 - Anatomi (3 + 3) 8.5

Kas-iskelet sistemi, kalp-dolaşım sistemi, gastrointestinal sistem, ürogenital sistem, merkezi sinir sistemi, endokrin sistem anatomileri ile duyu organlarının anatomisi.

PTR101 - Fizyoterapi ve Rehabilitasyona Giriş ve Etik Prensipler (2 + 0) 2

Fizyoterapist ve rehabilitasyon kavramları, etik ve etik kurallar, hasta sağlık çalışanı, devlet ve kurumların görev ve hakları, fizyoterapistlik mesleğinin etik kuralları, bilim ve eğitim etiği.

TURK401 - Türk Dili I (2 + 0) 2

Yeryüzündeki diller ve sınıflandırılmaları; Türk diilinin tarihi, dünyadaki dağılışı ve diğer diller arasındaki yeri; Cumhuriyet döneminde Türk dili; yazım dili; Türkçenin söyleyiş özellikleri; yabancı kelimeler ve ekler; noktalama işaretleri; metinlerde dil ve anlatım.

TURK402 - Türk Dili II (2 + 0) 2

Yazılı anlatım ve türleri; kaynaklardan yararlanma; cümlenin yapısı ve türleri; anlatım bozuklukları; sözlü anlatım türleri.

Seçmeli Dersler

ART201 - Fotoğrafçılığa Giriş (3 + 0) 4

Fotoğraf ve fotoğrafçının genel tanımı; fotoğrafı oluşturan temel unsurlar, fotoğrafın farklı kullanım alanları, fotoğraf makinesi türleri, parçaları (gövde, objektif) ve değişkenler arası (iso, diyafram, enstantane) bağlantılar; fotoğrafın temel öğesi ışık, renk ve ışığın farklı kullanımları; fotoğrafta temel kompozisyon kuralları; dünya fotoğraf

ART202 - Karikatür (3 + 0) 4

Temel karikatür bilgisi; basit kurallarla çizim; mizah; kariyer odaklı karikatür çalışmaları.

ART221 - Açıklamalı Müzik Tarihi (3 + 0) 4

Müziğin insanlık tarihi içindeki gelişimi, sanatlaşması ve sanata ait özgünlükler; müziğin sanatlaşması sürecine dönük tarihsel analiz, bilgi alış-verişi; müzik sanatının tarihsel gelişimi; sanatı diğer kültürel alanlardan ayıran temel özellikler.

ART222 - Caz Tarihi (3 + 0) 4

1900`lü yıllar öncesindeki müziğin tarihçesini; Blues ve Ragtime müzikleri; caz müziğinin, New Orleans`ta ortaya çıkışından önce bölgenin müzikal, sosyal ve kültürel yapısı; bu yapının doğacak bu yeni müziğe etkileri; caz müziğinin ilk ana akımı olan Dixieland müziğinden, günümüzdeki Fusion caz akımına kadar farklı ana caz akımları.

ART223 - Caz Performansı (3 + 0) 4

İnsan sesini anatomisi ve fizyolojsi; ses teknikleri; diyaframın önemi; diyaframı aktif kullanarak doğru bir şekilde ses çıkarma teknikleri.

ART224 - Arjantin Tango Tarihi (3 + 0) 4

Tangonun doğuşu; tangonun kültürlere olan etkisi; Arjantin tangonun kökenleri, doğuşu, Avrupa ve Türkiye`ye yayılması; tangonun ekonomiye ve politik değişimlere olan etkisi.

ART225 - Klasik Gitara Giriş (3 + 0) 4

Temel müzik bilgileri; temel müzik terimleri, nota ve ritim; gitar çalgısında notaların yerleri, nota diyagram ve şekilleri.

ART228 - İş Hayatında Müzik (3 + 0) 5

Müzik yoluyla iş hayatında verimliliğin yükseltilmesi

ART235 - Çok Sesli Koro (3 + 0) 4

Doğru soluk alma, doğru ses üretme ve yayma becerisi kazandırmanın yanı sıra koro çalışmaları aracılığı ile senkronize seslendirme alışkanlığının kazandırılması amaçlanır.

ART251 - Sulu Boya Resim (3 + 0) 4

Suluboya resim sanatı ve tarihi; suluboya resim sanatının tekniği, malzeme ve gereçleri; suluboya resim tekniğini uygulamaları; suluboya resim örnekleri; suluboya resim sanatı teknikleri; uygulamalı suluboya resim sanatı teknikleri.

ART252 - Serbest Seramik Şekillendirme (3 + 0) 4

Seramik çamuru; elle şekillendirmeye yardımcı malzemeler; form tasarımları örnek alınarak seramik çamurunu serbest elle şekillendirme; bireysel yaratıcılığı sınırlamadan özgün seramik formlar oluşturabilme; seramik çamurunu kullanarak serbest şekillendirme yöntemi ile iki veya üç boyutlu biçim tasarımları oluşturma.

ART261 - Senaryo Yazarlığı (3 + 0) 4

Film senaryosu ve senaryo kuramları; özgün ya da uyarlama bir öykünün sinopsis tretman ve senaryo haline getirilmesi.

ART262 - Geleneksel Çini Dekorlama ve Çağdaş Yorumlamalar (3 + 0) 4

Çini tekniği, geleneksel ve çağdaş motifler, motiflerin bisküvi malzemesi üzerinde uygulanması.

ART263 - Diksiyon (3 + 0) 4

Türkçeyi güzel ve etkili konuşmak, hitabet teknikleri, beden dili, topluluk önünde konuşma; özgüvenin geliştirilmesi, iletişiminin kuvvetlendirilmesi.

ART264 - İç Mekan Heykel Tasarımı (3 + 0) 4

Biçimi oluşturan elemanlar, nokta-çizgi- yüzey ilişkisi, çizim teknikleri, form-biçim, ölçü-oran, açık-koyu, gölge- ışık, hacim bilgisi, doku çeşitleri ve dokunun tasarımdaki yeri ve önemi.

ART265 - İş Hayatında Yaratıcılık (3 + 0) 4

Yaratıcılık teknikleri; yaratıcılığın iş hayatımızda uygulanması; sektöre dışardan bakma ve eleştirme; sanat aracılığıyla yeni yaklaşımlar oluşturma; yenilikçi fikirler.

ART266 - Takı Tasarımı (3 + 0) 4

Biçimi oluşturan elemanlar, nokta-çizgi- yüzey ilişkisi, çizim teknikleri, form-biçim, ölçü-oran, açık-koyu, gölge- ışık, hacim bilgisi, doku çeşitleri ve dokunun tasarımdaki yeri ve önemi; takı tezgahı ve tezgahta çalışma koşulları; el aletleri; basit modelleme teknikleri ile üretim; kesim ve tesviye teknikleri, montaj ve patinaj işlemleri;

ART267 - Tiyatro (3 + 0) 4

Oyun sahneleme, oyun yazma, inceleme, dramaturgi, oyunculuk, sahne tasarımı, oyun yönetme.

ART268 - Girişimcilik Becerilerinin Gelişimi için Tiyatro (3 + 0) 4

Tiyatro sanatı yoluyla girişimcilik becerilerinin geliştirilmesi.

ART269 - Çağdaş Sanatın Girişimci Dünyası (3 + 0) 4

Dünyada son yıllardaki en önemli yatırım araçlarından biri olarak kabul edilen çağdaş sanatın işlevi ve uluslararası kurum ve kuruluşlar tarafından küresel örgütlenmesi, etkinliklerin sosyo-ekonomik boyutu, sanat dünyası ile ilşkileri: kolleksiyoner, sponsor ve girişimcilik.

ART270 - Doğadan Esinlenen Girişimcilik: Disiplinlerarası Yaklaşımlar (3 + 0) 5

Biomimkri; yeryüzündeki yaşamı sürdürmenin ve onu sosyal ve ekonomik yenilikler için bir model olarak kullanmanın doğal süreçleri; ekosistem bileşenleri arasındaki entegrasyon: canlı organizmalar; iklim ve kimyasal çevre; disiplinler arası yaklaşımlarla yenilikçi girişimcilik uygulamaları için fırsatları keşfetmek; yenilikçi ve yaratıcı girişimcilik fırsatları için 21. yüzyıl becerileri ve doğanın ilkeleri.

ART271 - Yaratıcı Drama (3 + 0) 4

Viola Spolin tarafından bireylerin aksiyon, ilişki ve spontanlık kapasiteleri ile yaratıcılıklarını grup ortamı içinde stimule etmek için geliştirilmiş oyunlar ve egzersizler; ısınma oyunları, doğaçlamalar, rol oynama, yazı yazma, hikâye anlatma gibi teknikler.

ART282 - Şan, Solfej, Korrepetisyon (3 + 3) 4

Nefes, diyafram ve sesi doğru kullanma teknikleri, profesyonel şarkı söyleme eğitimi, müzik kulağını geliştirici egzersizler, teorik nota bilgisi ve ritim öğrenme, dikte (duyulan ses ya da müziği nota ve ritim şeklinde yazıya dökebilme), müzik kulağını geliştirici egzersizler, piyano eşlikli birlikte çalma ve çalışma.

ART284 - Tiyatro Reji ve Film Eleştirisi (3 + 0) 4

Dünya tiyatro tarihine yön vermiş oyunların felsefi izlek üzerinden incelenmesi, ana fikirlerinin bulunması ve boşluğa düşmüş dünya sanat yolculuğunun tiyatro uzam arayışlarının belirlenmesi, Dünya tarihinde çığır açmış ve önceden belirlenmiş filmlerin Sartre/Varoluşçuluk ve Spinoza/Ethica kapsamında tartışılması.

ART291 - Beden Dili ve İkna Sanatı (3 + 0) 4

Duruş, mimik, jest, konuşma ve tonlamanın yerinde ve doğru kullanılması, bunlara bağlı olarak iş ve sosyal çevrede ikna edebilme yetisini geliştirme; liderlik; beden dilini kullanarak düşünceleri karşı tarafa kabul ettirebilme.

ART293 - Mimari Fotoğrafçılık (3 + 0) 4

Fotoğraf sanatında mimari dinamikler; yapıya uygun fotoğraf teknikleri; ekipman bilgisi ve kullanım teknikleri.

ART294 - Sahne Makyajı (3 + 0) 4

Plastik makyaj; model üzerinde form çalışmaları; oluşturulan silikon kalıplarının boyanması ve insan yüzüne uygulanması.

AUDY209 - Uluslararası Engellilik Sınıflandırması (2 + 0) 4

Dünya Sağlık Örgütünün önerdiği hastalık ve işlevsellik tanı sınıflandırmaları, farklı tanı sınıflandırmalarının odyoloji alanındaki uygulamalarına yönelik analiz edilmesi, odyoloji alanında kullanılan temel etik prensipler, odyoloji uygulamalarında hastanın bireysel farklılıklarını göz önünde bulundurma, işitme ve denge kaybı olan hastaların yaşama katılımlarının desteklenmesini analiz etme.

AUDY211 - Odyolojide Laboratuvar Uygulamaları (2 + 2) 4

İşitme bozukluklarında kullanılan temel uygulama sistemleri, donanım ve programları ve klinik izlem protokolü.

AUDY212 - İşitme Kayıplarında Hasta ve Aile Danışmanlığı (2 + 0) 4

Danışmanlık tanımı ve danışmanlık teorileri, iletişim becerileri ve yolları, aileyi tanıma, çözüm için yapılacakların ortaya konulması.

AUDY309 - Ek Engeli Olan İşitme Kayıplılara Yaklaşım (2 + 0) 4

İşitme engelli çocuklarda iletişim becerileri, birden fazla engeli bulunan çocuklarda iletişimi etkileyen faktörler, işitme engeli dışında birden fazla engeli bulunan çocuklara eğitsel değerlendirme ve eğitim ihtiyaçlarının belirlenmesi, aile eğitimi, eğitsel yönlendirme.

AUDY311 - Odyolojide Rapor Yazma (2 + 0) 4

Odyolojide rapor yazma; odyolojik tanısal sürecin, bireysel ya da batarya test bulgularının raporlanması; farklı rapor çeşitleri.

AUDY407 - Odyolojide Ayırıcı Tanı Testleri (2 + 2) 4

Temel testlerde elde edilen becerilerin odyolojinin diğer alanlarında kullanılan testler ile beraber yorumlanması.

AUDY409 - İşitme Cihazı Uygulamaları ve Kulak Kalıpları (2 + 2) 4

Gerek sağlık çalışmalarında, gerekse bilimsel çalışmalarda öğrencilerin işitme cihaz programlama, elektroakustik ölçümler ve Gerçek Kulak Kazanç tekniği ile cihaz ayarı yapabilmesi için uygulamalı eğitim ve öğrenim.

AUDY410 - İşitme ve Konuşma Biliminde Araştırma Teknikleri (3 + 0) 4

Bir araştırma sorusundan yola çıkarak literatür tarama, hipotez geliştirme, değişkenleri tanımlama/kontrol etme ve hipotezleri test edecek araştırma yöntemleri hakkında bilgi sahibi olma anlatımları ile bilimsel araştırma basamaklarının örnekleme kadar olan kısmının aktarılması.

AUDY412 - Denge (Vestibüler) Sistemi Rehabilitasyonu (2 + 2) 4

İnsanda denge bozukluğuna yol açan vestibüler sistem bozuklularının sağaltımında kullanılan yöntemler; insan vestibüler sistemini etkileyen hastalıklarda uygulanan temel rehabilitasyon yaklaşımları.

CHIN201 - Çince I (3 + 0) 4

Başlangıç düzeyinde iletişim kurmaya yardımcı olacak kelime bilgisi, dilbilgisi ve iletişimsel beceriler; ülkeler, uyruklar, meslekler, aile, duygular, yiyecekler ve içecekler, renkler ve giysiler ve günlük rutinler.

CHIN202 - Çince II (3 + 0) 4

Başlangıç düzeyinde iletişim kurmaya yardımcı olacak kelime bilgisi, dilbilgisi ve iletişimsel beceriler; ulaşım, seyahat, tarihler, tatiller, para ve alışveris konuları.

ETI308 - Tıp Metinleri Çevirisi (2 + 2) 6

İnternet, tıp kitap ve dergilerinden alınmış, dilbilgisi, kavram ve terim açılarından yoğun tıp dili kullanılan metinlerin çeviri amaçlı çözümlenmesi ve çevirisi.

FRE201 - Fransızca I (3 + 0) 4

Başlangıç düzeyinde iletişim kurmaya yardımcı olacak kelime bilgisi, dilbilgisi ve iletişimsel beceriler; ülkeler, uyruklar, meslekler, aile, duygular, yiyecekler ve içecekler, renkler ve giysiler ve günlük rutinler.

FRE202 - Fransızca II (3 + 0) 4

Başlangıç düzeyinde iletişim kurmaya yardımcı olacak kelime bilgisi, dilbilgisi ve iletişimsel beceriler; ulaşım, seyahat, tarihler, tatiller, para ve alışveris konuları.

FRE301 - Fransızca III (3 + 0) 4

Başlangıç üstü düzeyinde iletişim kurmaya yardımcı olacak daha fazla kelime bilgisi, dilbilgisi ve iletişimsel beceriler; meslekler, hobiler, ülkeler gibi temalar ve soru sorma ve bilgi verme, teklif ve kabul etme gibi fonksiyonlar.

FRE302 - Fransızca IV (3 + 0) 4

Başlangıç üstü düzeyinde iletişim kurmaya yardımcı olacak daha fazla kelime bilgisi, dilbilgisi ve iletişimsel beceriler; seyahat, mekânlar, fiziksel görünüş, sağlık, hava durumu, planlar, telefon konuşmaları ve kültürel olgular.

FRE401 - Fransızca V (3 + 0) 4

İletişim becerileri geliştirme, sözcük ve dil yapıları pekiştirme, kitap, gazete, öykü okuma, anlama ve aktarma.

FRE402 - Fransızca VI (3 + 0) 4

Orta altı düzeyde iletişim kurmaya yardımcı olacak daha fazla kelime bilgisi, dilbilgisi ve iletişimsel beceriler; kutlamalar, hastane süreçleri, müze, banka ve kütüphane işlemleri ve kültürel ögeler.

GER201 - Almanca I (3 + 0) 4

Başlangıç düzeyinde iletişim kurmaya yardımcı olacak kelime bilgisi, dilbilgisi ve iletişimsel beceriler; ülkeler, uyruklar, meslekler, aile, duygular, yiyecekler ve içecekler, renkler ve giysiler ve günlük rutinler.

GER202 - Almanca II (3 + 0) 4

Başlangıç düzeyinde iletişim kurmaya yardımcı olacak kelime bilgisi, dilbilgisi ve iletişimsel beceriler; ulaşım, seyahat, tarihler, tatiller, para ve alışveris konuları.

GER301 - Almanca III (3 + 0) 4

Başlangıç üstü düzeyinde iletişim kurmaya yardımcı olacak daha fazla kelime bilgisi, dilbilgisi ve iletişimsel beceriler; meslekler, hobiler, ülkeler gibi temalar ve soru sorma ve bilgi verme, teklif ve kabul etme gibi fonksiyonlar.

GER302 - Almanca IV (3 + 0) 4

Başlangıç üstü düzeyinde iletişim kurmaya yardımcı olacak daha fazla kelime bilgisi, dilbilgisi ve iletişimsel beceriler; seyahat, mekânlar, fiziksel görünüş, sağlık, hava durumu, planlar, telefon konuşmaları ve kültürel olgular.

GER401 - Almanca V (3 + 0) 4

Başlangıç üstü düzeyinde iletişim kurmaya yardımcı olacak daha fazla kelime bilgisi, dilbilgisi ve iletişimsel beceriler; seyahat, mekânlar, fiziksel görünüş, sağlık, hava durumu, planlar, telefon konuşmaları ve kültürel olgular.

GER402 - Almanca VI (3 + 0) 4

Orta altı düzeyde iletişim kurmaya yardımcı olacak daha fazla kelime bilgisi, dilbilgisi ve iletişimsel beceriler; kutlamalar, hastane süreçleri, müze, banka ve kütüphane işlemleri ve kültürel ögeler.

HUM105 - Güvenlik, Espiyonaj ve İstihbarat Tarihi (3 + 0) 4

Güvenlik kavramının tarihsel gelişimi, dönemlere göre farklılık gösteren güvenlik sorunları ve tehditleri; dünya ve özellikle Türkiye tarihinde espiyonaj ve istihbarat faaliyetlerinin küreselleşmeyle birlikte yaşadığı dönüşümün güncel kavramlarla yeniden yapılandırılması.

HUM211 - Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Hakları (3 + 0) 4

Giriş; toplumsal cinsiyet algıları; kadın ve sağlık; kadın ve siyaset; kadın ve hukuk; modernleşme, toplumsal cinsiyet ve kadın hakları; kadına yönelik şiddet türleri ve önlenmesi; kadın ve edebiyat; küresel ekonomide kadın emeği; çalışma yaşamı ve kadın; kadın ve girişimcilik; kadın ve çevre.

HUM319 - Mantığa Giriş (3 + 0) 4

Temel mantık kavramları, akıl yürütme, argüman çözümlemesi, biçimsel olmayan mantık, dil ve tanımlar, safsatalar, tasımlar mantığı, kategorik önermeler, gündelik dilde tasımlar, modern sembolik mantık, önermeler mantığı, doğruluk değerleri ve bağlaçlar, türetim yöntemleri, yüklemler mantığı.

HUM412 - İş Kazaları ve Meslek Hastalıkları (3 + 0) 4

İş kazası ve meslek hastalıkları ile ilgili temel kavramlar, hukuki sonuçlar ile iş kazası ve meslek hastalıklarından korunma yöntemleri.

JAP201 - Japonca I (3 + 0) 4

Başlangıç düzeyinde iletişim kurmaya yardımcı olacak kelime bilgisi, dilbilgisi ve iletişimsel beceriler; ülkeler, uyruklar, meslekler, aile, duygular, yiyecekler ve içecekler, renkler ve giysiler ve günlük rutinler.

JAP202 - Japonca II (3 + 0) 4

Başlangıç düzeyinde iletişim kurmaya yardımcı olacak kelime bilgisi, dilbilgisi ve iletişimsel beceriler; ulaşım, seyahat, tarihler, tatiller, para ve alışveris konuları.

JAP301 - Japonca III (3 + 0) 4

Başlangıç üstü düzeyinde iletişim kurmaya yardımcı olacak daha fazla kelime bilgisi, dilbilgisi ve iletişimsel beceriler; meslekler, hobiler, ülkeler gibi temalar ve soru sorma ve bilgi verme, teklif ve kabul etme gibi fonksiyonlar.

JAP302 - Japonca IV (3 + 0) 4

Başlangıç üstü düzeyinde iletişim kurmaya yardımcı olacak daha fazla kelime bilgisi, dilbilgisi ve iletişimsel beceriler; seyahat, mekânlar, fiziksel görünüş, sağlık, hava durumu, planlar, telefon konuşmaları ve kültürel olgular.

LAW426 - Adli Tıp (2 + 0) 4

Veri mevcut değildir

MAN101 - Davranış Bilimlerine Giriş (3 + 0) 5

Davranış bilimi ve eleştirel düşünme, zihnin biyolojisini keşfetme, insan çeşitliliğini tanımlama, hisler ve algının oluşması, öğrenme süreci ve koşullanma, hafıza olgusu ve hafızanın inşaası, düşünme ve dil, motivasyon ve iş, hisler, kişilik.

MAN315 - Kişilik ve Örgüt Psikolojisi (3 + 0) 5

Kişilik ve örgüt psikolojisi ile ilgili temel konular; kişilikle ilgili motivasyon, tutum, algı; bireylerin iş ortamındaki davranışları.

MAN328 - Girişimciler İçin Finansal Okur Yazarlık ve Mevzuat (3 + 0) 5

İş kurma aşamasında gerekli olan vergi mevzuatı, Ticaret kanunu bilgileri, yasal mevzuata ilişkin yükümlülükler, değişik şirket ve işletme türleri ve seçim esasları, mali tabloların (bilanço, gelir tablosu, nakit akım tablosu) yorumlanması.

MAN409 - Girişimcilik (4 + 0) 5

Girişimcilik kavramının tanıtımı, girişimcilik kavramı ve tarihsel süreci, girişimci özellikleri, iç girişimcilik, yeni bir iş kurma, aile işletmeleri, kadın ve genç girişimciler, iş planı hazırlama aşamaları, iş ahlakı ve sosyal sorumluluk, girişimcilik fikrinin toplumda yaygınlaştırılması.

MAN412 - Ürün Geliştirme ve Marka Yönetimi (3 + 0) 5

Ürün ve marka kavramları, ürün sınıflandırması ve stratejileri, yeni ürün geliştirme, stratejik marka yönetimi, marka değeri ve marka yaratma stratejileri.

MAN414 - Girişimcilik ve İş Planı (3 + 0) 5

Girişimciliğin temel kavramları, girişimci kişilik özellikleri, yaratıcı düşünme biçimleri ve teknikleri, stratejik yönetim ve planlama, iş kurma alternatifleri, iş planı ve temel öğeleri, iş planı hazırlama teknikleri, iş planını uygulamaya taşıma yöntemleri, pazarlama, üretim yönetimi süreçleri, insan kaynakları yönetimi, finansal planlama

MAN437 - Girişimcilik ve Yenilikçilik Seminerleri (3 + 0) 5

Girişimcilik ve girişimcilik kavramları, girişimci kişilik özellikleri, yaratıcı düşünme biçimleri, yaratıcılığı destekleyen ve geliştiren teknikler, yaratıcılığın önündeki engeller, girişimciliği etkileyen içsel ve dışsal faktörler, içgirişimcilik kavramı, stratejik yönetim ve planlama, iş kurma alternatifleri, iş planı ve temel öğeleri

MAN449 - Tüketici Davranışları (3 + 0) 5

Tüketici davranışları, deneyimleri ve karar verme süreçleri; tüketici davranışını etkileyen algı, motivasyon gibi iç etkenler ve kültür, alt kültür gibi dış etkenler.

NUT409 - Genel Beslenme Bilgisi (2 + 0) 4

Makro ve mikro besin öğelerinin sağlıklı beslenmedeki önemi, yapısı, özellikleri, sınıflaması, fonksiyonları, kaynakları, günlük alım önerileri, yetersizliği, aşırı alım ve toksisiteleri; özel durumlarda beslenme ve besin gruplarında yer alan besinlerin tanımlanması.

PR119 - Sosyolojinin Temelleri (3 + 0) 5

Toplumu ve toplumdaki konumları ve sorumlulukları anlamak, yorumlamak ve eleştirel bir bilinç kazanmak; toplumu oluşturan kurum ve kuruluşlar, toplumsal ilişkiler ve süreçler.

PR419 - Medya Okuryazarlığı (3 + 0) 4

Bu ders sosyoloji ile ilgili temel kavramları ve yaklaşımları ele almaktadır. Bu anlamda medya okuryazarlığı kavramından başlayarak önemli kuramsal yaklaşımlar incelenmektir. Daha sonra farklı medya materyalleri üzerinden şiddet, toplumsal cinsiyet, azınlıkların temsili analiz edilmektedir.

PSY419 - Sağlık Psikolojisi (3 + 2) 8

Davranışsal, psikolojik ve sosyal etmenlerin etkili olduğu sağlık ve hastalık kavramları, stres, ağrı ve kronik hastalıkların tanımları, psikososyal müdahale yöntemleri ve sigara kullanımı ve egzersiz yapma gibi sağlık davranışları

RUS201 - Rusça I (3 + 0) 4

Başlangıç düzeyinde iletişim kurmaya yardımcı olacak kelime bilgisi, dilbilgisi ve iletişimsel beceriler; ülkeler, uyruklar, meslekler, aile, duygular, yiyecekler ve içecekler, renkler ve giysiler ve günlük rutinler.

RUS202 - Rusça II (3 + 0) 4

Başlangıç düzeyinde iletişim kurmaya yardımcı olacak kelime bilgisi, dilbilgisi ve iletişimsel beceriler; ulaşım, seyahat, tarihler, tatiller, para ve alışveris konuları.

RUS301 - Rusça III (3 + 0) 4

Başlangıç üstü düzeyinde iletişim kurmaya yardımcı olacak daha fazla kelime bilgisi, dilbilgisi ve iletişimsel beceriler; meslekler, hobiler, ülkeler gibi temalar ve soru sorma ve bilgi verme, teklif ve kabul etme gibi fonksiyonlar.

RUS302 - Rusça IV (3 + 0) 4

Başlangıç üstü düzeyinde iletişim kurmaya yardımcı olacak daha fazla kelime bilgisi, dilbilgisi ve iletişimsel beceriler; seyahat, mekânlar, fiziksel görünüş, sağlık, hava durumu, planlar, telefon konuşmaları ve kültürel olgular.

RUS401 - Rusça V (3 + 0) 4

Orta altı düzeyde iletişim kurmaya yardımcı olacak kelime bilgisi, dilbilgisi ve iletişimsel beceriler; gazete, dergi ve kitaplardaki güncel konular.

SPAN201 - İspanyolca I (3 + 0) 4

Başlangıç düzeyinde iletişim kurmaya yardımcı olacak kelime bilgisi, dilbilgisi ve iletişimsel beceriler; ülkeler, uyruklar, meslekler, aile, duygular, yiyecekler ve içecekler, renkler ve giysiler ve günlük rutinler.

SPAN202 - İspanyolca II (3 + 0) 4

Başlangıç düzeyinde iletişim kurmaya yardımcı olacak kelime bilgisi, dilbilgisi ve iletişimsel beceriler; ulaşım, seyahat, tarihler, tatiller, para ve alışveris konuları.

SPAN301 - İspanyolca III (3 + 0) 4

Başlangıç üstü düzeyinde iletişim kurmaya yardımcı olacak daha fazla kelime bilgisi, dilbilgisi ve iletişimsel beceriler; meslekler, hobiler, ülkeler gibi temalar ve soru sorma ve bilgi verme, teklif ve kabul etme gibi fonksiyonlar.

SPAN302 - İspanyolca IV (3 + 0) 4

Başlangıç üstü düzeyinde iletişim kurmaya yardımcı olacak daha fazla kelime bilgisi, dilbilgisi ve iletişimsel beceriler; seyahat, mekânlar, fiziksel görünüş, sağlık, hava durumu, planlar, telefon konuşmaları ve kültürel olgular.

SPAN401 - İspanyolca V (3 + 0) 4

Orta altı düzeyde iletişim kurmaya yardımcı olacak kelime bilgisi, dilbilgisi ve iletişimsel beceriler; gazete, dergi ve kitaplardaki güncel konular.