AKTS - Girişimcilik Becerilerinin Gelişimi için Tiyatro

Girişimcilik Becerilerinin Gelişimi için Tiyatro (ART268) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Girişimcilik Becerilerinin Gelişimi için Tiyatro ART268 Güz ve Bahar 3 0 0 3 4
Ön Koşul Ders(ler)i
N/A
Dersin Dili İngilizce
Dersin Türü Seçmeli Dersler
Dersin Seviyesi Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Tartışma, Uygulama-Alıştırma.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Tiyatro eğitimiyle pekiştirilmiş iletişim becerileri, yaratıcılık ve duygusal zeka bir kişinin hem özel ve hem de iş hayatında başarı ve mutluluğu yakalamasında belirleyici bir rol oynayabilmektedir. Bu ders öğrencilerin tiyatral becerilerini geliştirerek girişimcilik becerilerinin güçlendirilmesini hedeflemektedir.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Temel tiyatral becerilerini öğrenmeleri ve bu becerileri kullanarak iş hayatlarında daha başarılı performans sergilemeler.
Dersin İçeriği Tiyatro sanatı yoluyla girişimcilik becerilerinin geliştirilmesi.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Derse giriş
2 Risk alma istekliliği
3 Beceri geliştirme ve özgüven
4 Beden dili ve girişimcilik
5 Kendini ifade edebilme
6 Topluluk önünde konuşabilme
7 Yaratıcı girişimciler için oyunculuk
8 Yaratıcı girişimciler için oyunculuk
9 Senaryo analizi
10 Güçlü ilk izlenim oluşturma
11 Girişimcilikte eleştirel düşünme
12 Yaratıcılığın geliştirilmesi
13 Dinleme becerileri
14 Sahne korkusunu yenme
15 İşbirliği ile takım oluşturma
16 Final Değerlendirmesi

Kaynaklar

Diğer Kaynaklar 1. Barker, C. (2010). Theatre Games: A New Approach to Drama Training. London: Bloomsbury Academic Publishing.
2. Kolb, B. M. (2015). Entrepreneurship for the Creative and Cultural Industries. New York: Routledge.
3. Prendergast, M. ve Saxton, J. (2010). Applied Theatre: International Case Studies and Challenges for Practice. Chicago: The University of Chicago Press.

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım - -
Laboratuar - -
Uygulama 8 10
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler 3 60
Sunum - -
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri - -
Genel Sınav/Final Juri 1 30
Toplam 12 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı 70
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 30
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 16 3 48
Laboratuar
Uygulama 8 2 16
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler
Raporlar
Ödevler 3 7 21
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 15 15
Toplam İş Yükü 100