AKTS - Elektromekanik Enerji Dönüşümü

Elektromekanik Enerji Dönüşümü (EE352) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Elektromekanik Enerji Dönüşümü EE352 3 2 0 4 6
Ön Koşul Ders(ler)i
EE 210 veya EE 234 veya AEE 202
Dersin Dili İngilizce
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Gösteri, Deney, Uygulama-Alıştırma, Sorun/Problem Çözme.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
  • Prof. Dr. H. Bülent Ertan
Course Assistants
Dersin Amacı • Elektromanyetik alan teorisinin temellerini hatırlamak. • Manyetik devreler ve modellenmesi ve çözüm yöntemlerini öğrenmek. Endüktans ve manyetik devrelerde enerji saklama kavramlarını anlamak. • Manyetik malzemelerin özelliklerini ve karakteristiklerini öğrenmek. Alternatif akımla uyartım, çekirdek kayıpları kavramlarını anlamak. • Transformatör, ideal transformatör, tek fazlı transformatör, eşdeğer devre, verim ve regülasyon kavramları, üç fazlı transformatörlerin çalışma prensiplerini anlamak. • Her birim sistemini öğrenmek. • Elektromekanik enerji dönüşümü prensiplerini, enerji, ortak-enerji, kuvvet üretimi kavramlarını öğrenmek . • Dönen manyetik alan kavramını ve gerilim endüklenmesini öğrenmek. • Üç-fazlı asenkron makinasının çalışma prensibini, eşdeğer devresini, güç akışını, testlerini öğrenmek. • Asenkron motorlarda yol verme tekniklerini, hız kontrolü yöntemlerini öğrenmek. • Senkron makinaların çalışma prensiplerini, eşdeğer devre ve karakteristiklerini öğrenmek.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • 1. Manyetik devreleri çözebilir.
  • 2. Monofaze, trifaze transformatörün parametre dönüşümünü, verimini, regülasyonunu hesaplayabilir. Testlerini yapabilir.
  • 3. Her birim sistemini bilir. Uygulayabilir.
  • 4. Asenkron motor yapısını, karakteristiğini bilir, performansını, kayıplarını, verimini hesaplayabilir. Testlerini yapabilir.
  • 5. Senkron makinaların yapısını, temel karakteristiklerini bilir. Testlerini yapabilir.
Dersin İçeriği Elektrik makinalarının temelleri, manyetik devreler ve malzemeler, elektromekanik enerji dönüşümün temelleri, transformatörler, DA makinalar, DA motorlara yol verme, DA motor hız kontrol teknikleri, senkron makinalar; asenkron makinalar, asenkron motor sürücüleri.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 • Derse giriş. Neden elektrik makinaları? Elektromanyetiğin prensipleri, manyetik devreler, endüktans. Önceki hafta notlarını gözden geçiriniz, Kitabınızın 1. Bölümünü okuyunuz.
2 • Alternatif akımla uyartım, manyetik kayıplar, transformatörlere giriş Önceki hafta notlarını gözden geçiriniz, Bölüm 1 ve 2 yi kitabınızdan çalışınız
3 • Manyetik alanda enerji depolama, manyetik malzemeler, örnekler. Önceki hafta notlarını gözden geçiriniz, kitabınızın 1. Bölümünü okuyunuz
4 • İdeal transformatör, transformatör eşdeğer devresi, transformatör deneyleri, örnekler. Önceki hafta notlarını gözden geçiriniz, Kitabınızdan Bölüm 2'yi okumaya devam ediniz.
5 • Üç-fazlı transformatörler, örnekler. Önceki hafta notlarını gözden geçiriniz, Kitabınızın 3. Bölümünü okumaya devam ediniz.
6 Her Birim Sistemi, örnekler. Kitabınızın 2.6 Bölümünü okuyunuz
7 • Enerji dönüşümü. Enerji, coenerji, kuvvet. Fitzgerald-Kinsley Bölüm 3'ü okuyunuz..
8 • Dönen manyetik alan kavramı. Endüklenen gerilim. Önceki hafta notlarını gözden geçiriniz, Kitabınızdan Bölüm 4'ü okuyunuz.
9 • Asenkron motorların yapısı. Asenkron motor eşdeğer devresi. Kitabınızdan Bölüm 7'yi okuyunuz.
10 • Asenkron motor parametreleri, kilitli rotor testi, yüksüz test. Örnekler. Kitabınızın 7. Bölümünü okuyunuz.
11 • Asenkron makinaların hız-moment karakteristikleri. Önceki hafta notlarını gözden geçiriniz, bu haftaki ders notlarına göz atınız.
12 • Güç akışı, yol verme, hız kontrolü. Kitabınızın 7. Bölümünü okuyunuz.
13 • Senkron makineler, eşdeğer devre. Kitabınızın 5. Bölümünü okuyunuz.
14 Dönem sonu sınav çalışmaları. Dönem konularının tekrarı.
15 Dönem sonu sınav çalışmaları. Dönem konularının tekrarı.

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. Electric Machinery Fundamentals, Stephen J. Chapman, fifth Edition, McGraw-Hıll International Edition
2. Electric Machinery and Transformers Bhag S. Guru, Hüseyin R. Hızıroğlu, Oxford

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım 15 5
Laboratuar 5 20
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler 6 5
Sunum - -
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 2 44
Genel Sınav/Final Juri 1 26
Toplam 29 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı 84
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 16
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Matematik, fen bilimleri ve Enerji Sistemleri Mühendisliği disiplinine özgü konular yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri karmaşık mühendislik problemlerini kullanabilme becerisi.
2 Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
3 Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım ve malzeme seçim yöntemlerini uygulama becerisi.
4 Enerji Sistemleri Mühendisliği uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
5 Karmaşık mühendislik problemlerinin veya Enerji Sistemleri Mühendisliğine özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, istatistiksel ve bilgisayar yöntemlerini de kullanarak sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.
6 1. Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi 2. Bireysel çalışma becerisi.
7 1. Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi 2. En az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.
8 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
9 1. Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci 2. Mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.
10 1. Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik 2. Yenilikçilik hakkında farkındalık 3. Sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi.
11 Enerji Sistemleri Mühendisliği uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.
12 Proje yönetimi becerileri ve uluslar arası standartları ve metodolojileri tanıma.

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 16 3 48
Laboratuar 5 2 10
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 3 42
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler
Raporlar
Ödevler 6 3 18
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 2 10 20
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 15 15
Toplam İş Yükü 153