ECTS - - Enerji Sistemleri Mühendisliği

1. Dönem

Ders Kodu Ders Adı Teori Uygulama / Laboratuar Kredi ECTS
ENG101 Akademik İngilizce I 4 0 4 3.5
CMPE101 Bilgisayarlara ve Programlamaya Giriş 2 2 3 3
MATH157 Genişletilmiş Kalkülüs I 4 2 5 7.5
MFGE104 Bilgisayar Destekli Mühendislik Çizimi 2 2 3 5
PHYS101 Genel Fizik I 3 2 4 6
CMPE102 Bilgisayar Programlama 2 2 3 4
E101 Mühendislik Temelleri 1 0 1 2
MFGE108 Bilgisayar Destekli Katı Modelleme 1 3 2 4
HIST111 Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I (İngilizce) 2 0 2 2
HIST221 Uygarlık Tarihi 3 0 3 3
MATH151 Kalkülüs I 4 2 5 7
ME108 Bilgisayar Destekli Katı Modelleme 1 3 2 4.5
KRY111 Kariyer Planlama 1 0 1 1
Toplam 30 18 38 52.5

2. Dönem

Ders Kodu Ders Adı Teori Uygulama / Laboratuar Kredi ECTS
ENE102 Enerji Sistemleri Mühendisliğinin Temelleri 1 0 1 1.5
ENG102 Akademik İngilizce II 4 0 3 3.5
MATH158 Genişletilmiş Kalkülüs II 4 2 5 7.5
PHYS102 Genel Fizik II 3 2 4 6
MATE207 Malzeme Mühendisliğine Giriş 3 0 3 5
HIST112 Atatürk İlke ve İnkilâp Tarihi II (İngilizce) 2 0 2 2
CEAC105 Genel Kimya 3 2 4 5
MATH152 Kalkülüs II 4 2 5 7
CHE105 Genel Kimya 3 2 4 5
Toplam 27 10 31 42.5

3. Dönem

Ders Kodu Ders Adı Teori Uygulama / Laboratuar Kredi ECTS
ENE203 Termodinamik I 3 0 3 6
ENE205 Mühendislik için Süreç Hesaplamaları 3 0 3 4
ENE201 Enerji Sistemleri I 3 2 4 9
ENG201 Akademik İngilizce III 3 0 3 3
HIST101 Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I 2 0 2 2
MATH275 Lineer Cebir 4 0 4 6
ME211 Statik ve Mukavemet 3 1 3 6
Toplam 21 3 22 36

4. Dönem

Ders Kodu Ders Adı Teori Uygulama / Laboratuar Kredi ECTS
ENE202 Enerji Sistemleri II 3 2 4 5
ENE204 Termodinamik II 3 0 3 5
ENG204 Rapor Yazma Becerileri 2 0 2 3
HIST102 Atatürk İlke ve İnkilâp Tarihi II 2 0 2 2
MATH276 Diferansiyel Denklemler 4 0 4 6
ENE208 Mühendislik Mekaniği II 2 2 3 5
MECE204 Dinamik 2 2 3 6
ENG202 Akademik İngilizce IV 3 0 3 3
EE234 Elektrik Mühendisliğine Giriş 3 1 3 5
Toplam 24 7 27 40

5. Dönem

Ders Kodu Ders Adı Teori Uygulama / Laboratuar Kredi ECTS
ENE302 Isı ve Kütle Aktarımı 3 1 3 6
AE307 Akışkanlar Mekaniği 3 1 3 6
ENE307 Sayısal Yöntemler 2 2 3 4
ENE303 Modelleme, Analiz ve Benzetim 3 0 3 5
ENE309 Elektromekanik Enerji Dönüşümü 3 2 4 4
ENE399 Yaz Stajı I 0 0 0 10
IE220 Olasılık ve İstatistik 3 0 3 5
ENE301 Isı Aktarımı 3 1 3 6
MATH380 Mühendisler için Sayısal Methodlar 3 1 3 5
ENG301 İş Yaşamı için İngilizce I 3 0 3 3
ENE-AE3FA1 Alan Seçmeli 0 0 3 5
ENE-AE3FA2 Alan Seçmeli 0 0 3 5
Toplam 26 8 34 64

6. Dönem

Ders Kodu Ders Adı Teori Uygulama / Laboratuar Kredi ECTS
ENE306 Nükleer Enerji 3 0 3 6
MECE326 Kontrol Sistemleri 3 0 3 5
EE352 Elektromekanik Enerji Dönüşümü 3 2 4 6
ENG302 İş Yaşamı için İngilizce II 3 0 3 3
MECE306 Kontrol Sistemleri 3 0 3 6
ENE-AE3SP1 Alan Seçmeli 0 0 3 5
ENE-GE3SP1 Alan Dışı Seçmeli 0 0 3 4
Toplam 15 2 22 35

7. Dönem

Ders Kodu Ders Adı Teori Uygulama / Laboratuar Kredi ECTS
ENE401 Enerji Sistemleri Tasarım Projesi I 2 2 3 9
ENE499 Yaz Stajı II 0 0 0 10
IE305 Mühendislik Ekonomisi 2 0 2 5
ENE-AE4FA1 Alan Seçmeli 0 0 3 5
ENE-AE4FA2 Alan Seçmeli 0 0 3 5
ENE-GE4FA1 Alan Dışı Seçmeli 0 0 3 4
TURK401 Türk Dili I 2 0 2 2
Toplam 6 2 16 40

8. Dönem

Ders Kodu Ders Adı Teori Uygulama / Laboratuar Kredi ECTS
ENE402 Enerji Sistemleri Tasarım Projesi II 2 2 3 8
ENE406 Enerji Yönetimi 3 0 3 6
ORY400 Sosyal ve Kültürel Etkinliklere Katılım 0 0 0 1
ENE-AE4SP1 Alan Seçmeli 0 0 3 5
ENE-AE4SP2 Alan Seçmeli 0 0 3 5
ENE-GE4SP1 Alan Dışı Seçmeli 0 0 3 4
TURK402 Türk Dili II 2 0 2 2
ENE-AE4SP1-Çokdisiplinli Dersler Alan Seçmeli 0 0 3 5
ENE-GE4SP1-Girişimcilik Havuzu Alan Dışı Seçmeli 0 0 3 4
Toplam 7 2 23 40

Seçmeli Dersler

Ders Kodu Ders Adı Teori Uygulama / Laboratuar Kredi ECTS
ENE305 Yanma 3 0 3 5
ENE308 Güneş Enerjisi Teknolojileri 3 1 3 5
ENE310 Su Gücü Enerjisi 3 0 3 5
ENE403 Elektriksel Güç İletimi ve Dağıtımı 3 0 3 5
ENE428 Elektrik Santralleri 3 0 3 5
ENE430 Binalarda Enerji Sistemleri 3 0 3 5
EE451 Güç Sistemleri Analizi 3 0 3 5
ENE312 Rüzgar Enerjisi Teknolojileri 3 1 3 5
ENE314 Jeotermal Enerji Teknolojileri 3 0 3 5
ENE409 Fosil Enerji Kaynakları (Petrol, Gaz, Kömür) I 3 0 3 5
ENE410 Fosil Enerji Kaynakları (Petrol, Gaz, Kömür) II 3 0 3 5
ENE411 Elektrokimya 3 0 3 5
ENE412 Yakıt Hücreleri Teknolojileri 3 0 3 5
ENE415 Enerji Depolama Teknolojisi 3 0 3 5
ENE404 Enerji ve Çevre 3 0 3 5
ENE418 Enerji Kanunları ve Tüzükleri 3 0 3 5
ENE420 Biyoenerji Teknolojileri 3 0 3 5
ENE304 Ölçme ve Enstrümantasyon 3 0 3 5
ENE316 Reaktör Tasarımı 3 0 3 5
ENE421 Hidrojen Teknolojileri 3 0 3 5
ENE422 Enerji Sistemlerinde Optimizasyon 3 0 3 5
ENE424 Enerji ve Çevre Ekonomisi 3 0 3 5
ENE426 Nükleer Teknoloji 3 0 3 5
EE452 Yüksek Gerilim Tekniği 3 0 3 5
ENE413 Küresel Finans 3 0 3 5
ENE414 Küresel Enerji 3 0 3 5
ENE416 Gaz Hidratlar 3 0 3 5
MECE422 Çokdisiplinli Mühendislik Tasarımı 2 2 3 5
ENE491 Ortak Eğitim Uygulaması I 3 0 3 5
ENE493 Ortak Eğitim Uygulaması II 3 0 3 5
E400 Lisans Araştırma Projesi 3 0 3 5
EE454 Güç Elektroniği 3 2 4 5
Toplam 95 6 97 160