ECTS - - Enerji Sistemleri Mühendisliği

Mezunlar termik, hidrolik, nükleer, güneş, rüzgar, biyokütle, hidrojen enerjilerinin ve sistemlerinin üretimi, kullanımı, planlaması, teknoloji geliştirme, tasarım, servis hizmetleri, kontrol sektörlerindeki kurum, kuruluş  ve şirketlerde; araştırma kuruluşları ve üniversitelerde; enerji ve çevre bakanlıklarında,  planlama teşkilatında çalışabileceklerdir.