AKTSAçık Kanal Hidroliği

Açık Kanal Hidroliği (CE570) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Açık Kanal Hidroliği CE570 Seçmeli Dersler 3 0 0 3 5
Ön Koşul Ders(ler)i
Bulunmuyor
Dersin Dili İngilizce
Dersin Türü Seçmeli Dersler
Dersin Seviyesi Fen Bilimleri Yüksek Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Gösteri, Tartışma, Soru Yanıt.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
  • Doç. Dr. Yakup DARAMA
Course Assistants
Dersin Amacı Enerjinin, kütlenin ve momentumun korunumu prensiplerine göre açık kanal hidroliğini anlamak ve açık kanal tasarımı yapabilmek ve sediment taşınımının temel prensiplerini öğrenmek
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Öğrenciler Enerjinin, Kütlenin ve Momentumun Korunumu prensiplerine göre hidrolik sistemlerdeki hidrodinamik etkileri belirleyebilirler.
  • Öğrenciler açık kanallarda akım koşullarını ve hidrodinamik etkileri Enerjinin, Kütlenin ve Momentumun Korunumu prensiplerini kullanarak belirleyebilirler
  • Kanal geometrisindeki değişime bağlı olarak, öğrenciler açık kanalda oluşabilecek akım özelliğini ve hidrolik parametreleri belirleyebilirler.
  • Öğrenciler açık kanallarda uniform ve uniform olmayan akım koşullarına göre kanal tasarımı için gerekli hidrolik parametreleri belirleyebilirler.
Dersin İçeriği Açık kanallarda uniform akım, tedricen değişen akım, ani değişen akım ve sediment taşınımı.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Giriş: Dersin Amacı ve Akımının Temel Prensipleri Ünite 1
2 Açık Kanal Akımı: Açık Kanal Akımlarında Enerji Prensipleri Ünite 2
3 Açık Kanal Akımı: Açık Kanal Akımlarında Momentum Prensipleri Ünite 3
4 Açık Kanal Akımı: Açık Kanal Enerji Kaybı Ünite 4
5 Açık Kanal Akımı: Açık Kanal Enerji Kaybı Ünite 4
6 Açık Kanal Akımı: Açık Kanal Akımlarında Enerji Kaybı-Uniform Kanalda Uniform Olmayan Akım Ünite 5
7 Açık Kanal Akımı: Açık Kanal Akımlarında Enerji Kaybı-Uniform Kanalda Uniform Olmayan Akım Ünite 5
8 Açık Kanal Akımı: Açık Kanal Akımlarında Enerji Kaybı-Doğal Kanallarda Uniform Olmayan Akım Hesabı Ünite 5
9 Açık Kanal Akımı: Açık Kanal Akımlarında Enerji Kaybı-Doğal Kanallarda Uniform Olmayan Akım Hesabı Ünite 5
10 Açık Kanal Akımı: Kanal Kontrolleri Ünite 6
11 Açık Kanal Akımı: Kanal Kontrolleri Ünite 6
12 Açık Kanal Akımı: Kanal Değişimleri Ünite 7
13 Açık Kanal Akımı: Uniform Olmayan Akım Ünite 8
14 Açık Kanal Akımı: Açık Kanallarda Sediment Taşınımı Ünite 10
15 Final Sınavları Dönemi
16 Final Sınavları Dönemi

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. Open Channel Flow, Henderson, F.M., Mac Millan Publishing Co., New York, 1966
Diğer Kaynaklar 2. Lecture Notes, CE 372 Hydromechanics , METU Civil Engineering Department, 2012
3. Fluid Mechanics, Streeter, V.L., E. Benjamin Wylie, McGraw-Hills Inc, New York, 1978
4. Open Channel Hydraulics, Chow V.T., McGraw-Hills Inc.,-Kogakusha Co., Tokyo, 1959
5. Open Channel Flow, French R.H., McGraw-Hills Inc., Singapore, 1987

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım - -
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler 4 10
Sunum - -
Projeler 2 10
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 1 40
Genel Sınav/Final Juri 1 40
Toplam 8 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı 60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 40
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Matematik, fen bilimleri ve mühendislik konularında derinlemesine bilgi birikimine sahip olma ve bu bilgileri İnşaat Mühendisliği problemlerinin çözümünde kullanabilme becerisi
2 İnşaat Mühendisliği sistemlerini ekonomik, çevresel sürdürülebilirlik ve üretilebilirlik kısıtları altında tasarlama ve üretme becerisi
3 Karmaşık mühendisliği problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
4 Karşılaşılan mühendislik sorununun çözümüne yönelik bir yaklaşım geliştirme ve model ve deney tasarlama ve yapma becerisi
5 Tasarım ve diğer mühendislik uygulamaları için gerekli modern mühendislik araçlarını, tekniklerini ve yetenekleri kullanabilme becerisi
6 Alanı ile ilgili temel araştırmaları bağımsız olarak yürütebilme ve araştırma sonuçlarını etkin bir biçimde raporlama ve bilimsel toplantılarda sunma becerisi
7 Alanındaki bilimsel gelişmeleri izleyebilmek ve meslekdaşları ile iletişim kurabilmek için yeterli seviyede sözlü ve yazılı İngilizce bilgisi
8 Alanında edindiği bilgileri disiplin içi ve çok disiplinli takımlar içinde etkin biçimde kullanabilme ve bu takımlarda liderlik yapabilme becerisi
9 Alanı ile ilgili konularda yaşam boyu öğrenme sonucu gelişme ve kendini sürekli yenileme gerekliliğinin bilinci;bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme; girişimcilik ve yenilikçilik hakkında farkındalık
10 İnşaat mühendisliği ile ilgili problemlere ilişkin verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması ve uygulanması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerlerin gözetilmesi
11 Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla incelemeyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçebilme yetkinliği

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 16 3 48
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 2 28
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler 2 10 20
Raporlar
Ödevler 4 4 16
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 1 5 5
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 8 8
Toplam İş Yükü 125