ECTS - - İnşaat Mühendisliği Yüksek Lisans (Tezli) Programı

İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalı Tezli Yüksek Lisans programı, lisans derecesine sahip olan İnşaat Mühendislerine profesyonel yaşamda gerekli teknik bilgi ve beceri kazandırmayı ve kendilerine Yapı Mekaniği, Zemin Mekaniği, Hidrolik Mühendisliği, Yapı Malzemeleri, Ulaşım Mühendisliği ve Yapım İşletmesi dallarında başarılı araştırma yürütebilmeleri için gerekli eğitimi sağlamayı amaçlamaktadır.