ECTS - - İnşaat Mühendisliği Yüksek Lisans (Tezli) Programı

1. Dönem

Program Yeterlilikleri

Ders Kodu Ders Adı 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
CE597 Yüksek Lisans Tezi - - - - - - - - - - -
CE589 Mezuniyet Semineri - - - - - - - - - - -
MDES600 Araştırma Yöntemleri ve İletişim Becerileri - - - - - - - - - - -
Alan Seçmeli - - - - - - - - - - -
Alan Seçmeli - - - - - - - - - - -
Alan Seçmeli - - - - - - - - - - -
Alan Seçmeli - - - - - - - - - - -
Alan Seçmeli - - - - - - - - - - -
Alan Seçmeli - - - - - - - - - - -

Seçmeli Dersler

Program Yeterlilikleri

Ders Kodu Ders Adı 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
CE505 Barajların Tasarımı 3 4 5 2 3 5 5 4 5 5 4
CE507 Karayolu Malzemeleri ve Asfalt Karışım Tasarımı 5 2 5 5 4 - - 2 - 2 4
CE508 Bilgisayar Destekli Karayolu Tasarımı 5 3 5 3 4 2 2 2 - 2 -
CE510 İleri Çelik Tasarımı 4 - 5 - 4 5 5 4 - 3 -
CE516 Geoteknik Arazi Çalışmaları 4 4 4 4 4 5 5 4 4 4 4
CE517 Kaya Mekaniği 4 - 2 5 - 2 1 - - 1 -
CE519 İleri Yapı Analizi 5 4 4 5 4 - - 4 2 - -
CE521 Uygulamalı Katı Cisim Mekaniği 5 3 1 3 - 5 - - - - -
CE522 Tünelcilik 4 1 4 1 3 1 1 2 2 1 1
CE524 Yapısal Sistemler 4 - - 5 - 3 - - - 2 -
CE527 Deprem Mühendisliği 5 3 5 3 5 3 3 3 3 3 3
CE534 İleri Ulaştırma Mühendisliği 5 3 4 4 1 4 2 - 2 - 4
CE535 İleri Trafik Mühendisliği 5 3 5 3 4 2 2 2 - 2 -
CE542 İleri Yapı Malzemeleri 4 4 3 5 2 4 4 4 5 3 2
CE543 İleri Beton Malzemeleri 4 4 3 5 4 4 4 5 5 3 2
CE550 Öngerilmeli Beton 4 - 3 5 - 3 2 - - - -
CE554 Geoteknik Mühendisliğinde Bilgisayar Uygulamaları 4 1 4 1 5 1 1 2 1 1 1
CE556 Yüksek Yapı Sistemlerinin Yapımı ve Tasarımı 4 2 5 5 1 2 4 4 3 5 3
CE567 Yapı Mühendisliğinde Bilgisayar Destekli Tasarım ve Analiz 5 - 5 5 - 4 - 4 - 2 -
CE529 Sulama ve Drenaj 4 4 3 5 3 4 3 4 4 4 4
CE518 Şev Duraylılığı 5 3 4 4 4 4 3 5 3 3 3
CE566 İnşaat Mühendisliğinde İleri Matematiksel Yöntemler - - - - - - - - - - -
CE570 Açık Kanal Hidroliği - - - - - - - - - - -
CE571 Kıyı Alanları Yönetimi - - - - - - - - - - -
CE573 Kıyı Hidroliği - - - - - - - - - - -
CE506 Şehir Hidroliği 4 4 3 5 3 4 3 4 4 4 4
CE525 Yapı Planlaması ve Tahmini Değer Hesabı 4 5 4 2 2 5 5 5 3 5 5
CE533 Kıyı Yapıları Tasarımı - - - - - - - - - - -
CE563 Uluslararası İnşaat Sözleşmeleri 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
CE564 İnşaat Programlaması ve Maliyet Analizi 5 5 1 5 3 3 5 1 1 4 5
CE511 Ulaştırma Sistemlerinin Yapımı ve Tasarımı 5 5 5 5 5 3 3 5 5 1 1
CE512 Coğrafi Bilgi Sistemleri Prensipleri 4 3 3 2 5 5 4 4 4 5 3
CE405 Barajların Tasarımı - - - - - - - - - - -
CE416 Geoteknik Arazi Çalışmaları - - - - - - - - - - -
CE418 Şev Duraylılığı - - - - - - - - - - -
CE421 Uygulamalı Katı Cisim Mekaniği - - - - - - - - - - -
CE440 Deprem Mühendisliği - - - - - - - - - - -
CE454 Geoteknik Mühendisliğinde Bilgisayar Uygulamaları - - - - - - - - - - -
CE456 Yüksek Yapı Sistemlerinin Yapım ve Tasarımı - - - - - - - - - - -
CE470 Açık Kanal Hidroliği - - - - - - - - - - -
CE471 Kıyı Alanları Yönetimi - - - - - - - - - - -
CE473 Kıyı Hidroliği - - - - - - - - - - -
CE423 Yapısal Optimizasyon - - - - - - - - - - -
CE402 Hidroloji ve Su Kaynakları - - - - - - - - - - -
CE335 Ulaştırma Mühendisliği - - - - - - - - - - -
CE406 Şehir Hidroliği - - - - - - - - - - -
CE410 İleri Çelik Tasarımı - - - - - - - - - - -
CE417 Kaya Mekaniği - - - - - - - - - - -
CE425 Yapı Planlaması ve Tahmini Değer Hesabı - - - - - - - - - - -
CE429 Sulama ve Drenaj - - - - - - - - - - -
CE447 Yapı Mühendisliğinde Bilgisayar Destekli Tasarım ve Analiz - - - - - - - - - - -
CE464 İnşaat Programlaması ve Maliyet Analizi - - - - - - - - - - -
CE419 Derin Kazılar ve İstinat Yapıları - - - - - - - - - - -
CE437 Yapısal Dinamik - - - - - - - - - - -
CE449 Betonarme Yapısal Üyelerin Bilgisayar Destekli Analiz ve Tasarımı - - - - - - - - - - -
CE523 İnşaat Mühendisliğinde Optimizasyon - - - - - - - - - - -
CE479 Uygulamalı Su Kaynakları Mühendisliği - - - - - - - - - - -
CE565 Proje Risk Yönetimi - - - - - - - - - - -
IE442 Endüstri Mühendisliğinde İstatistiksel Uygulamalar - - - - - - - - - - -
ME684 Katı ve Akışkanların Sonlu Eleman Analizi I - - - - - - - - - - -