AKTSCoğrafi Bilgi Sistemleri Prensipleri

Coğrafi Bilgi Sistemleri Prensipleri (CE512) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Coğrafi Bilgi Sistemleri Prensipleri CE512 Seçmeli Dersler 2 2 0 3 5
Ön Koşul Ders(ler)i
Bulunmuyor
Dersin Dili İngilizce
Dersin Türü Seçmeli Dersler
Dersin Seviyesi Fen Bilimleri Yüksek Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Soru Yanıt, Sorun/Problem Çözme.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
  • Yrd. Doç. Dr. Saman AMINBAKHSH
Course Assistants
Dersin Amacı Öğrencilerin coğrafi bilgi sistemleri prensiplerini anlamaları sağlanacaktır.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Öğrenciler coğrafi bilgi sistemlerinin temelleri hakkında bilgi edineceklerdir.
  • Öğrenciler coğrafi bilgi sistemlerin için kullanılan paket programlar hakkında bilgi edineceklerdir.
  • Öğrenciler coğrafi bilgi sistemlerinden yerbilgisi hakkında bilgi edinecektirler.
Dersin İçeriği Uydular vasıtasıyla elde edilen değişik mekansal coğrafi bilgi sistemlerinde (CBS) işlenmesi, CBS için kullanılan temel kavramlar, yazılım ve elde edilebilir veri, mekansal verilerinden haritalar üretebilmek.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 CBS nin ana konuları
2 CBS paket programları
3 CBS paket programlarının mukayesi
4 Uydu verisi
5 Uydu verisi değerlendirilmesi
6 Yerboyutlandırma ve harita çıkarımı
7 Yerboyutlandırma ve harita çıkarımı
8 Yeraltı yapılarına CBS uygulanması
9 CBS Pratik uygulamaları
10 CBS araçlarını kullanarak uygulamada pratiklik kazanmak
11 ArcGIS 3D kullanarak 3-Boyutlu modelleme yapmak
12 ArcGIS boyutlandırma kullanarak yüzey ve ağ analizi yapmak
13 ArcGIS boyutlandırma kullanarak yüzey ve ağ analizi yapmak
14 Örnek bir uygulama
15 Final Sınavları Dönemi
16 Final Sınavları Dönemi

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. Lecture Notes given in class.
Diğer Kaynaklar 2. Geographic Information Systems and Science (2nd ed.), 2005, Paul A. Longley, Michael F. Goodchild, David J. Maguire, and David W. Rhind, John Wiley & Sons, Ltd., ISBN 0-470-87001-X; textbook web page: http://www.wiley.com/go/longley.
3. GIS Modeling in Raster, 2001, Michael N. DeMers, John Wiley & Sons, Inc., ISBN 0-471-31965-1
4. ArcGIS 9.3 Desktop Help

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım - -
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği 5 15
Ödevler 3 15
Sunum - -
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 1 25
Genel Sınav/Final Juri 1 45
Toplam 10 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı 55
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 45
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Matematik, fen bilimleri ve mühendislik konularında derinlemesine bilgi birikimine sahip olma ve bu bilgileri İnşaat Mühendisliği problemlerinin çözümünde kullanabilme becerisi X
2 İnşaat Mühendisliği sistemlerini ekonomik, çevresel sürdürülebilirlik ve üretilebilirlik kısıtları altında tasarlama ve üretme becerisi X
3 Karmaşık mühendisliği problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi. X
4 Karşılaşılan mühendislik sorununun çözümüne yönelik bir yaklaşım geliştirme ve model ve deney tasarlama ve yapma becerisi X
5 Tasarım ve diğer mühendislik uygulamaları için gerekli modern mühendislik araçlarını, tekniklerini ve yetenekleri kullanabilme becerisi X
6 Alanı ile ilgili temel araştırmaları bağımsız olarak yürütebilme ve araştırma sonuçlarını etkin bir biçimde raporlama ve bilimsel toplantılarda sunma becerisi X
7 Alanındaki bilimsel gelişmeleri izleyebilmek ve meslekdaşları ile iletişim kurabilmek için yeterli seviyede sözlü ve yazılı İngilizce bilgisi X
8 Alanında edindiği bilgileri disiplin içi ve çok disiplinli takımlar içinde etkin biçimde kullanabilme ve bu takımlarda liderlik yapabilme becerisi X
9 Alanı ile ilgili konularda yaşam boyu öğrenme sonucu gelişme ve kendini sürekli yenileme gerekliliğinin bilinci;bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme; girişimcilik ve yenilikçilik hakkında farkındalık X
10 İnşaat mühendisliği ile ilgili problemlere ilişkin verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması ve uygulanması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerlerin gözetilmesi X
11 Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla incelemeyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçebilme yetkinliği X

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 16 3 48
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 2 28
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler
Raporlar
Ödevler 3 5 15
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği 5 2 10
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 1 10 10
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 14 14
Toplam İş Yükü 125