ECTS - - İnşaat Mühendisliği Yüksek Lisans (Tezli) Programı

Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, İnşaat Mühendisliği alanında Tezli programda Yüksek Lisans derecesi (Master of Science) almaya hak kazanmaktadırlar.