AKTSKıyı Hidroliği

Kıyı Hidroliği (CE473) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Kıyı Hidroliği CE473 Seçmeli Dersler 3 0 0 3 6
Ön Koşul Ders(ler)i
CE 307 Akışkanlar Mekaniği
Dersin Dili İngilizce
Dersin Türü Seçmeli Dersler
Dersin Seviyesi Fen Bilimleri Yüksek Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Soru Yanıt, Sorun/Problem Çözme.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
  • Doç. Dr. Yakup DARAMA
Course Assistants
Dersin Amacı Bu dersin amacı dalga teorilerini ve kıyı mühendisliği alanındaki uygulamalarını göstermektir. Öğrenciler bu dersin sonunda doğrusal ve doğrusal olmayan dalga teorileri, dalga özellikleri ve dalga istatistiği üzerine bilgi sahibi olacaklardır.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Öğrenciler Küçük Genlikli Dalda Teorisini öğreneceklerdir.
  • Öğrenciler su parçacığı kinematiğini öğreneceklerdir.
  • Öğrenciler duran ve ilerleyen dalgaları öğreneceklerdir.
  • Öğrenciler dalgaların sığ suda dönüşümünü çalışacaklardır.
  • Öğrenciler doğrusal olmayan dalga teorilerini öğreneceklerdir.
  • Öğrenciler dalga istatistiği çalışacaklardır.
Dersin İçeriği Küçük genlikli dalga teorisi, doğrusal olmayan dalga teorileri (Stokes, Cnoidal), soliter dalga, su parçacığı kinematiği, dalga dönüşümleri, dalga yüksekliği dağılımı ve dalga spektrumu.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Kıyı Hidroliği temel matematik konuları tekrarı
2 Hidrodinamik tekrarı
3 Küçük Genlikli Dalga Teorisi
4 Küçük Genlikli Dalga Teorisi
5 Duran ve İlerleyen dalgalar
6 Duran dalgalar için su parçacığı kinematiği
7 İlerleyen dalgalar için su parçacığı kinematiği
8 Duran ve İlerleyen dalga altında basınç
9 İlerleyen dalga dönüşümü
10 İlerleyen dalga dönüşümü
11 Doğrusal Olmayan Dalga Teorileri (Stokes, Cnoidal)
12 Soliter Dalga
13 Dalga İstatistiği -Dalga yüksekliği dağılımı
14 Dalga İstatistiği -Dalga spektrası
15 Final Sınavları Dönemi
16 Final Sınavları Dönemi

Kaynaklar

Diğer Kaynaklar 1. Ergin, A., Coastal Engineering, METU Press, October 2009.
2. Dean, R.G. and Dalrymple, R.A., Water Wave Mechanics for Engineers and Scientists, Advanced Series on Ocean Engineering, Vol.2, 12th Edition, World Scientific Press, 2009.
3. Kamphuis, J.W., Introduction to Coastal Engineering and Management, Advanced Series on Ocean Engineering, Vol.30, 2nd Edition, World Scientific Press, 2010.

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım - -
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler - -
Sunum - -
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 2 60
Genel Sınav/Final Juri 1 40
Toplam 3 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı 60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 40
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Matematik, fen bilimleri ve mühendislik konularında derinlemesine bilgi birikimine sahip olma ve bu bilgileri İnşaat Mühendisliği problemlerinin çözümünde kullanabilme becerisi
2 İnşaat Mühendisliği sistemlerini ekonomik, çevresel sürdürülebilirlik ve üretilebilirlik kısıtları altında tasarlama ve üretme becerisi
3 Karmaşık mühendisliği problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
4 Karşılaşılan mühendislik sorununun çözümüne yönelik bir yaklaşım geliştirme ve model ve deney tasarlama ve yapma becerisi
5 Tasarım ve diğer mühendislik uygulamaları için gerekli modern mühendislik araçlarını, tekniklerini ve yetenekleri kullanabilme becerisi
6 Alanı ile ilgili temel araştırmaları bağımsız olarak yürütebilme ve araştırma sonuçlarını etkin bir biçimde raporlama ve bilimsel toplantılarda sunma becerisi
7 Alanındaki bilimsel gelişmeleri izleyebilmek ve meslekdaşları ile iletişim kurabilmek için yeterli seviyede sözlü ve yazılı İngilizce bilgisi
8 Alanında edindiği bilgileri disiplin içi ve çok disiplinli takımlar içinde etkin biçimde kullanabilme ve bu takımlarda liderlik yapabilme becerisi
9 Alanı ile ilgili konularda yaşam boyu öğrenme sonucu gelişme ve kendini sürekli yenileme gerekliliğinin bilinci;bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme; girişimcilik ve yenilikçilik hakkında farkındalık
10 İnşaat mühendisliği ile ilgili problemlere ilişkin verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması ve uygulanması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerlerin gözetilmesi
11 Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla incelemeyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçebilme yetkinliği

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 16 3 48
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 4 56
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler
Raporlar
Ödevler
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 2 12 24
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 22 22
Toplam İş Yükü 150