AKTSŞev Duraylılığı

Şev Duraylılığı (CE418) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Şev Duraylılığı CE418 Seçmeli Dersler 3 0 0 3 6
Ön Koşul Ders(ler)i
CE 311 Zemin Mekaniği
Dersin Dili İngilizce
Dersin Türü Seçmeli Dersler
Dersin Seviyesi Fen Bilimleri Yüksek Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Soru Yanıt, Sorun/Problem Çözme, Takım/Grup Çalışması.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
  • Yrd. Doç. Dr. Ebru AKIŞ
  • Araş. Gör. Burak AKBAŞ
Course Assistants
Dersin Amacı Bu dersin amacı şev duraylılığı kavramı için detaylı bir altyapı sağlamak ve şev analiz ve iyileştirme (stabilizasyon) yöntemlerini öğretmektir.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Öğrenciler şev duraylılığı kavramını öğreneceklerdir.
  • Öğrenciler şev kaymalarının ve heyelanların sebeplerini öğreneceklerdir.
  • Öğrenciler zemin kayma dayanımı parametrelerini laboratuvar ve arazi deneyleri sonuçlarından belirleyebileceklerdir.
  • Öğrenciler şev duraylılık analizi yaparak şev güvenlik sayısını tayin edebileceklerdir.
  • Öğrenciler duraylı olmayan şevler için alternatif iyileştirme yöntemleri önerebileceklerdir.
Dersin İçeriği Şevlerin, duraylılık kavramlarının tanımlanması, şev kaymalarına örnekler verilmesi, şev kaymalarının sebepleri, zemin mekaniği prensiplerinin ve zemin kayma dayanımının gözden geçirilmesi: drenajlı ve drenajsız koşullar, toplam ve efektif gerilmeler, drenajlı ve drenajsız kayma dayanımı, şev duraylılığı için zemin laboratuvar ve arazi deneyleri.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Şev duraylılığı ve heyelanlara giriş: Şevlerin, duraylılık kavramlarının genel olarak tanımlanması, şev kaymalarına örnekler verilmesi, şev kaymalarının sebepleri
2 Şev duraylılığı ve heyelanlara giriş: Şevlerin, duraylılık kavramlarının genel olarak tanımlanması, şev kaymalarına örnekler verilmesi, şev kaymalarının sebepleri
3 Zemin mekaniği prensiplerinin ve zemin kayma dayanımının gözden geçirilmesi: Drenajlı ve drenajsız koşullar, toplam ve efektif gerilmeler, drenajlı ve drenajsız kayma dayanımı
4 Zemin mekaniği prensiplerinin ve zemin kayma dayanımının gözden geçirilmesi: Drenajlı ve drenajsız koşullar, toplam ve efektif gerilmeler, drenajlı ve drenajsız kayma dayanımı
5 Zemin mekaniği prensiplerinin ve zemin kayma dayanımının gözden geçirilmesi: Drenajlı ve drenajsız koşullar, toplam ve efektif gerilmeler, drenajlı ve drenajsız kayma dayanımı
6 Laboratuvar ve arazi deneyleri: Heyelanlar için arazi çalışmaları, arazi araştırma yöntemleri, üç-eksenli testler, direk kesme testi, diğer testler ve değerlendirmeleri
7 Laboratuvar ve arazi deneyleri: Heyelanlar için arazi çalışmaları, arazi araştırma yöntemleri, üç-eksenli testler, direk kesme testi, diğer testler ve değerlendirmeleri
8 Laboratuvar ve arazi deneyleri: Heyelanlar için arazi çalışmaları, arazi araştırma yöntemleri, üç-eksenli testler, direk kesme testi, diğer testler ve değerlendirmeleri
9 Laboratuvar ve arazi deneyleri: Heyelanlar için arazi çalışmaları, arazi araştırma yöntemleri, üç-eksenli testler, direk kesme testi, diğer testler ve değerlendirmeleri
10 Şev duraylılığı analizleri: Kayma türleri, güvenlik sayısı kavramı, sınır denge yöntemi, dilim yöntemi, sonsuz şev, tasarım çizelgeleri, yarı statik analizler
11 Şev duraylılığı analizleri: Kayma türleri, güvenlik sayısı kavramı, sınır denge yöntemi, dilim yöntemi, sonsuz şev, tasarım çizelgeleri, yarı statik analizler
12 Şev duraylılığı analizleri: Kayma türleri, güvenlik sayısı kavramı, sınır denge yöntemi, dilim yöntemi, sonsuz şev, tasarım çizelgeleri, yarı statik analizler
13 Şev duraylılığı analizleri: Kayma türleri, güvenlik sayısı kavramı, sınır denge yöntemi, dilim yöntemi, sonsuz şev, tasarım çizelgeleri, yarı statik analizler
14 Şev iyileştirme yöntemleri
15 Final Sınavları Dönemi
16 Final Sınavları Dönemi

Kaynaklar

Diğer Kaynaklar 1. Abramson, L.W., Lee, T.S., Sharma, S., Boyce G.M., Slope Stability and Stabilization Methods, 2nd Edition, John Wiley & Sons, Inc., 2001.
2. Duncan J.M., Wright S.G., Soil Strength and Stability, John Wiley & Sons, Inc., 2005
3. Turner A.K., Schuster R.L., Landslides Investigation and Mitigation, Special Report 247, National Academy Press Washington, D.C., 1996.
4. Knappett,J.A., Craig, R.F., Craig’s Soil Mechanics, 8th Edition, Spon Press, 2012.
5. Das B.M., Sobhan K., Principles of Geotechnical Engineering, 8th Edition, Cengage Learning, 2014.
6. Budhu, M., Foundations and Earth Retaining Structures, John Wiley & Sons, 2007.
7. Önalp A., Arel E., Geoteknik Bilgisi II-Yamaç ve Şevlerin Mühendisliği, Birsen Yayınevi Ltd. Şti., 2004.

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım - -
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler 4 15
Sunum 1 25
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 1 25
Genel Sınav/Final Juri 1 35
Toplam 7 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı 65
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 35
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Matematik, fen bilimleri ve mühendislik konularında derinlemesine bilgi birikimine sahip olma ve bu bilgileri İnşaat Mühendisliği problemlerinin çözümünde kullanabilme becerisi
2 İnşaat Mühendisliği sistemlerini ekonomik, çevresel sürdürülebilirlik ve üretilebilirlik kısıtları altında tasarlama ve üretme becerisi
3 Karmaşık mühendisliği problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
4 Karşılaşılan mühendislik sorununun çözümüne yönelik bir yaklaşım geliştirme ve model ve deney tasarlama ve yapma becerisi
5 Tasarım ve diğer mühendislik uygulamaları için gerekli modern mühendislik araçlarını, tekniklerini ve yetenekleri kullanabilme becerisi
6 Alanı ile ilgili temel araştırmaları bağımsız olarak yürütebilme ve araştırma sonuçlarını etkin bir biçimde raporlama ve bilimsel toplantılarda sunma becerisi
7 Alanındaki bilimsel gelişmeleri izleyebilmek ve meslekdaşları ile iletişim kurabilmek için yeterli seviyede sözlü ve yazılı İngilizce bilgisi
8 Alanında edindiği bilgileri disiplin içi ve çok disiplinli takımlar içinde etkin biçimde kullanabilme ve bu takımlarda liderlik yapabilme becerisi
9 Alanı ile ilgili konularda yaşam boyu öğrenme sonucu gelişme ve kendini sürekli yenileme gerekliliğinin bilinci;bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme; girişimcilik ve yenilikçilik hakkında farkındalık
10 İnşaat mühendisliği ile ilgili problemlere ilişkin verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması ve uygulanması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerlerin gözetilmesi
11 Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla incelemeyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçebilme yetkinliği

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 16 3 48
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 2 28
Sunum/Seminer Hazırlama 1 15 15
Projeler
Raporlar
Ödevler 4 7 28
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 1 15 15
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 16 16
Toplam İş Yükü 150