AKTSYapısal Optimizasyon

Yapısal Optimizasyon (CE423) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Yapısal Optimizasyon CE423 Seçmeli Dersler 3 0 0 3 6
Ön Koşul Ders(ler)i
CE 321 Yapı Analizi
Dersin Dili İngilizce
Dersin Türü Seçmeli Dersler
Dersin Seviyesi Fen Bilimleri Yüksek Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Tartışma, Soru Yanıt, Sorun/Problem Çözme.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
  • Yrd. Doç. Dr. Saeid KAZEMZADEH AZAD
Course Assistants
Dersin Amacı Bu dersin amacı, yapısal optimizasyonun temel kavramlarını tanıtmaktır. Yapısal optimizasyon problemleri çeşitli optimizasyon teknikleri kullanılarak çözülecektir. Öğrenciler bu dersin sonunda farklı yapısal optimizasyon algoritmalarının uygulanması üzerine bilgi sahibi olacaklardır.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Öğrenciler yapısal optimizasyon problemlerini matematiksel olarak formüle edebileceklerdir.
  • Öğrenciler grafik çözüm yöntemini öğreneceklerdir.
  • Öğrenciler boyutlandırma, geometri ve topoloji optimizasyonu problemlerini öğreneceklerdir.
  • Öğrenciler farklı yapısal optimizasyon algoritmalarının uygulanması üzerine bilgi sahibi olacaklardır.
  • Öğrenciler sonlu elemanlar analizi sonuçlarına göre hassasiyet analizi yapabileceklerdir.
Dersin İçeriği Yapısal optimizasyon problemlerinin matematiksel formülasyonu, grafik çözüm prosedürü, en dik iniş yöntemi, Newton yöntemi, dallanma ve sınırlandırma yöntemi, evrimsel algoritmalar, boyutlandırma, geometri ve topoloji optimizasyonu, hassasiyet analizi yöntemleri, çok amaçlı yapısal optimizasyon ve uygulamaları.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Yapısal Optimizasyon Problemlerinin Matematiksel Formülasyonu
2 Grafik Çözüm Prosedürü
3 En Dik İniş Yöntemi
4 Newton Yöntemi
5 Dallanma ve Sınırlandırma Yöntemi
6 Evrimsel Algoritmalar
7 Evrimsel Algoritmalar
8 Evrimsel Algoritmalar
9 Boyutlandırma Optimizasyonu
10 Geometri Optimizasyonu
11 Topoloji Optimizasyonu
12 Hassasiyet Analizi Yöntemleri
13 Çok Amaçlı Yapısal Optimizasyon
14 Uygulamalar
15 Final Sınavları Dönemi
16 Final Sınavları Dönemi

Kaynaklar

Diğer Kaynaklar 1. Arora, J.S., Introduction to Optimum Design, Third Edition, Elsevier Academic Press, 2012.

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım - -
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler - -
Sunum - -
Projeler 1 30
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 1 30
Genel Sınav/Final Juri 1 40
Toplam 3 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı 60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 40
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Matematik, fen bilimleri ve mühendislik konularında derinlemesine bilgi birikimine sahip olma ve bu bilgileri İnşaat Mühendisliği problemlerinin çözümünde kullanabilme becerisi
2 İnşaat Mühendisliği sistemlerini ekonomik, çevresel sürdürülebilirlik ve üretilebilirlik kısıtları altında tasarlama ve üretme becerisi
3 Karmaşık mühendisliği problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
4 Karşılaşılan mühendislik sorununun çözümüne yönelik bir yaklaşım geliştirme ve model ve deney tasarlama ve yapma becerisi
5 Tasarım ve diğer mühendislik uygulamaları için gerekli modern mühendislik araçlarını, tekniklerini ve yetenekleri kullanabilme becerisi
6 Alanı ile ilgili temel araştırmaları bağımsız olarak yürütebilme ve araştırma sonuçlarını etkin bir biçimde raporlama ve bilimsel toplantılarda sunma becerisi
7 Alanındaki bilimsel gelişmeleri izleyebilmek ve meslekdaşları ile iletişim kurabilmek için yeterli seviyede sözlü ve yazılı İngilizce bilgisi
8 Alanında edindiği bilgileri disiplin içi ve çok disiplinli takımlar içinde etkin biçimde kullanabilme ve bu takımlarda liderlik yapabilme becerisi
9 Alanı ile ilgili konularda yaşam boyu öğrenme sonucu gelişme ve kendini sürekli yenileme gerekliliğinin bilinci;bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme; girişimcilik ve yenilikçilik hakkında farkındalık
10 İnşaat mühendisliği ile ilgili problemlere ilişkin verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması ve uygulanması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerlerin gözetilmesi
11 Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla incelemeyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçebilme yetkinliği

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 16 3 48
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 3 42
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler 1 32 32
Raporlar
Ödevler
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 1 13 13
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 15 15
Toplam İş Yükü 150