AKTSYüksek Yapı Sistemlerinin Yapımı ve Tasarımı

Yüksek Yapı Sistemlerinin Yapımı ve Tasarımı (CE556) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Yüksek Yapı Sistemlerinin Yapımı ve Tasarımı CE556 Seçmeli Dersler 3 0 0 3 5
Ön Koşul Ders(ler)i
Bulunmuyor
Dersin Dili İngilizce
Dersin Türü Seçmeli Dersler
Dersin Seviyesi Fen Bilimleri Yüksek Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Tartışma, Gözlem Örnek Olay İncelemesi, Takım/Grup Çalışması.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
  • Yrd. Doç. Dr. Gökhan TUNÇ
Course Assistants
Dersin Amacı Yüksek yapıların temek davranışlarını ve tasarım mantıklarını, alçak yapılarla karşılaştırıldığında özellikle malzeme ve yapısal yük taşıma sistemlerindeki farklılıkları öğretmek
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Farklı yapısal sistemleri ve bunlarla ilişkili yükseklik sınırlamalarının ayırtına varacaklar,
  • Tüm yapılar için tasarım yüklerini hesaplayabilecekler,
  • Farklı döşeme sistemlerini ayırt edecek ve yüksek yapılara uygun olanlarını tanıyacaklar
  • Yüksel yapıların yapısal modelleme ve analizini yapabilecekler
  • Yüksek yapıların yapım ve proje işletmesi hususlarında bilgi sahibi olacaklardır.
Dersin İçeriği Yüksek yapılar için uygun olan yapısal sistemlerin seçimi ve tasarım felsefesinin tanıtılması, yapısal modelleme ve analiz, yapı ve temel tasarımı, yangın güvenliği mühendisliği, yüksek yapı projelerinde inşaat planlaması ve işletmesi

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Yüksek yapı sistemlerine giriş
2 Düşey yük taşıma sistemleri: Betonarme yapılar
3 Düşey yük taşıma sistemleri: Çelik ve kompozit yapılar
4 Yanal yük taşıma sistemleri: Betonarme yapılar
5 Yanal yük taşıma sistemleri: Çelik ve kompozit yapılar
6 Yüksek yapılarda tasarım yükleri
7 Yüksek yapılarda yapısal modelleme ve analiz
8 Yüksek yapıalr için yüksek performans malzemeleri
9 Yapısal elemanların tasarımı: Betonarme yapılar
10 Yapısal elemanların tasarımı: Çelik ve kompozit yapılar
11 Temel sistemleri, analizi ve tasarımı
12 Yüksek yuapıların yangın emniyeti ve güvenliği
13 Yüksek yapıların inşaat ve proje işletmesi
14 Proje sunumları
15 Final Sınavları Dönemi
16 Final Sınavları Dönemi

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. Taranath, B.S., Steel, Concrete, & Composite Design of Tall Buildings, 2nd Ed, Mc Graw Hill
Diğer Kaynaklar 2. Chew Yit Lin, M., Construction Technology for Tall Buildings, 2nd Ed., Singapore University Press and World Scientific

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım - -
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler 4 60
Sunum - -
Projeler 1 40
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri - -
Genel Sınav/Final Juri - -
Toplam 5 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı 55
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 45
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Matematik, fen bilimleri ve mühendislik konularında derinlemesine bilgi birikimine sahip olma ve bu bilgileri İnşaat Mühendisliği problemlerinin çözümünde kullanabilme becerisi X
2 İnşaat Mühendisliği sistemlerini ekonomik, çevresel sürdürülebilirlik ve üretilebilirlik kısıtları altında tasarlama ve üretme becerisi X
3 Karmaşık mühendisliği problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi. X
4 Karşılaşılan mühendislik sorununun çözümüne yönelik bir yaklaşım geliştirme ve model ve deney tasarlama ve yapma becerisi X
5 Tasarım ve diğer mühendislik uygulamaları için gerekli modern mühendislik araçlarını, tekniklerini ve yetenekleri kullanabilme becerisi X
6 Alanı ile ilgili temel araştırmaları bağımsız olarak yürütebilme ve araştırma sonuçlarını etkin bir biçimde raporlama ve bilimsel toplantılarda sunma becerisi X
7 Alanındaki bilimsel gelişmeleri izleyebilmek ve meslekdaşları ile iletişim kurabilmek için yeterli seviyede sözlü ve yazılı İngilizce bilgisi X
8 Alanında edindiği bilgileri disiplin içi ve çok disiplinli takımlar içinde etkin biçimde kullanabilme ve bu takımlarda liderlik yapabilme becerisi X
9 Alanı ile ilgili konularda yaşam boyu öğrenme sonucu gelişme ve kendini sürekli yenileme gerekliliğinin bilinci;bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme; girişimcilik ve yenilikçilik hakkında farkındalık X
10 İnşaat mühendisliği ile ilgili problemlere ilişkin verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması ve uygulanması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerlerin gözetilmesi X
11 Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla incelemeyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçebilme yetkinliği X

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 16 3 48
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 2 28
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler 1 17 17
Raporlar
Ödevler 4 8 32
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi
Toplam İş Yükü 125