AKTS - Tünelcilik

Tünelcilik (CE522) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Tünelcilik CE522 3 0 0 3 5
Ön Koşul Ders(ler)i
Bulunmuyor
Dersin Dili İngilizce
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Fen Bilimleri Yüksek Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Sorun/Problem Çözme.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
  • Yrd. Doç. Dr. Ebru AKIŞ
Course Assistants
Dersin Amacı Tünel kazı ve tahkimat sisteminin seçimi ve tasarımı için gerekli yöntem ve prensiplerin öğrenciler tarafından kavranması
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Öğrenciler zayıf zemin ve kayaçlarda açılacak tünellerin tasarımı, yapımı ve analizi hakkında bilgi edineceklerdir.
  • Öğrenciler tünelcilik ve yeraltı yapılarının ön tasarımını yapabilen sayısal analiz araçları hakkında bilgi kazanacaklardır.
  • Öğrenciler tünelcilikte kullanılan sınıflandırma yöntemlerinde kullanılmak üzere arazi ve laboratuvar verilerini yorumlayabileceklerdir.
  • Öğrenciler tünelcilik projelerindeki problemleri tanımlayıp çözebilecek kabiliyet elde edeceklerdir.
Dersin İçeriği Tünelciliğe giriş: usul ve mühendislik, tünelcilikte jeolojik safha, tünelcilik yöntemleri: yumuşak zemin, kaya ve ters zemin durumları, tünelcilikte zemin iyileştirme yöntemleri, tünel açıklığı cıvarında oluşan gerilme ve deplasmanlar, tünellerin tasarım ve tahkimatı, tünelcilikte sayısal analiz yöntemlerinin uygulaması.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Tünelciliğe giriş
2 Tünelcilikte jeolojik safha
3 Tünelcilik yöntemleri: yumuşak zemin, kaya ve ters zemin durumları
4 Tünelcilik yöntemleri: yumuşak zemin, kaya ve ters zemin durumları
5 Tünelcilik yöntemleri: yumuşak zemin, kaya ve ters zemin durumları
6 Tünelcilikte zemin iyileştirme yöntemleri
7 Tünelcilikte zemin iyileştirme yöntemleri
8 Tünel açıklığı cıvarında oluşan gerilme ve deplasmanlar
9 Tünel açıklığı cıvarında oluşan gerilme ve deplasmanlar
10 Tünellerin tasarım ve tahkimatı
11 Tünellerin tasarım ve tahkimatı
12 Tünellerin tasarım ve tahkimatı
13 Tünelcilikte sayısal analiz yöntemlerinin uygulaması
14 Tünelcilikte sayısal analiz yöntemlerinin uygulaması
15 Final sınavları dönemi
16 Final sınavları dönemi

Kaynaklar

Diğer Kaynaklar 1. Standard Handbook for Civil Engineers, F. S. Merritt, M.K. Loftin, J.T. Ricketts.
2. U.S. Army Corps of Engineers, Engineering and Design of Tunnel and Shafts, Manual No: 1110-2-2901.

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım - -
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği 5 15
Ödevler 3 15
Sunum - -
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 1 25
Genel Sınav/Final Juri 1 45
Toplam 10 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı 55
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 45
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Matematik, fen bilimleri ve mühendislik konularında derinlemesine bilgi birikimine sahip olma ve bu bilgileri İnşaat Mühendisliği problemlerinin çözümünde kullanabilme becerisi X
2 İnşaat Mühendisliği sistemlerini ekonomik, çevresel sürdürülebilirlik ve üretilebilirlik kısıtları altında tasarlama ve üretme becerisi X
3 Karmaşık mühendisliği problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi. X
4 Karşılaşılan mühendislik sorununun çözümüne yönelik bir yaklaşım geliştirme ve model ve deney tasarlama ve yapma becerisi X
5 Tasarım ve diğer mühendislik uygulamaları için gerekli modern mühendislik araçlarını, tekniklerini ve yetenekleri kullanabilme becerisi X
6 Alanı ile ilgili temel araştırmaları bağımsız olarak yürütebilme ve araştırma sonuçlarını etkin bir biçimde raporlama ve bilimsel toplantılarda sunma becerisi X
7 Alanındaki bilimsel gelişmeleri izleyebilmek ve meslekdaşları ile iletişim kurabilmek için yeterli seviyede sözlü ve yazılı İngilizce bilgisi X
8 Alanında edindiği bilgileri disiplin içi ve çok disiplinli takımlar içinde etkin biçimde kullanabilme ve bu takımlarda liderlik yapabilme becerisi X
9 Alanı ile ilgili konularda yaşam boyu öğrenme sonucu gelişme ve kendini sürekli yenileme gerekliliğinin bilinci;bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme; girişimcilik ve yenilikçilik hakkında farkındalık X
10 İnşaat mühendisliği ile ilgili problemlere ilişkin verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması ve uygulanması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerlerin gözetilmesi X
11 Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla incelemeyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçebilme yetkinliği X

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 16 3 48
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 2 28
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler
Raporlar
Ödevler 3 4 12
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği 5 2 10
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 1 10 10
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 17 17
Toplam İş Yükü 125