AKTSİleri Çelik Tasarımı

İleri Çelik Tasarımı (CE510) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
İleri Çelik Tasarımı CE510 Seçmeli Dersler 3 0 0 3 5
Ön Koşul Ders(ler)i
Bulunmuyor
Dersin Dili İngilizce
Dersin Türü Seçmeli Dersler
Dersin Seviyesi Fen Bilimleri Yüksek Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Gösteri, Tartışma, Soru Yanıt, Sorun/Problem Çözme.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
  • Yrd. Doç. Dr. Ertan Sönmez
Course Assistants
Dersin Amacı Bu dersin genel amacı; örgülü kolonlar, kompozit eğilme elemanları ve çelik yapılarda kullanılan farklı yatay yük taşıyıcı sistemlerin davranışı gibi çelik tasarımı konusundaki ileri bazı konuların detaylı olarak gösterilmesidir. Ders kapsamında öğrencilere ayrıca Yük ve Mukavemet Faktörleri Tasarım Yöntemi (LRFD) hakkında detaylı bilgi verilerek, bu yöntemin halen Türkiye’de kullanılmakta olan Emniyet Gerilmeleri Yöntemi (ASD) ile arasındaki farklılıklardan bahsedilecektir.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Öğrenciler LRFD yöntemi ile farklı çelik yapı elemanlarının tasarımını yapabileceklerdir.
  • Öğrenciler örgü kolonların davranışının anlaşılarak verilen yüklere karşı bu elemanların boyutlandırmasını yapabileceklerdir.
  • Öğrenciler kompozit eğilme elemanlarının yüklere karşı koyma mekanizmasını anlayacaklardır.
  • Öğrenciler çelik elemanlar arasındaki civatalı ve kaynaklı bağlantıların tasarımını yapabileceklerdir.
  • Öğrenciler çelik yapılarda kullanılacak yatay yük taşıyıcı sistemler için önerilerde bulunabileceklerdir.
Dersin İçeriği LRFD tasarım yöntemi, örgülü kolonlar, kompozit eğilme elemanları, depreme dayanıklı tasarım.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 LRFD Tasarım Yöntemi Referans
2 LRFD Tasarım Yöntemi Referans
3 LRFD Tasarım Yöntemi Referans
4 Örgülü Kolonlar Referans
5 Örgülü Kolonlar Referans
6 Örgülü Kolonlar Referans
7 Kompozit Eğilme Elemanları Referans
8 Kompozit Eğilme Elemanları Referans
9 Kompozit Eğilme Elemanları Referans
10 Depreme Dayanıklı Tasarım Referans
11 Depreme Dayanıklı Tasarım / Deprem Şartnameleri Referans
12 Deprem Şartnameleri Referans
13 Moment Çerçevelerin Deprem Davranışı Referans
14 Çaprazlı Çerçevelerin Deprem Davranışı, Çelik Plakalı Sistemlerin Deprem Davranışı Referans
15 Final Sınavları Dönemi Referans
16 Final Sınavları Dönemi Referans

Kaynaklar

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım - -
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler 5 40
Sunum - -
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 2 40
Genel Sınav/Final Juri 1 20
Toplam 8 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı 80
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 20
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Matematik, fen bilimleri ve mühendislik konularında derinlemesine bilgi birikimine sahip olma ve bu bilgileri İnşaat Mühendisliği problemlerinin çözümünde kullanabilme becerisi X
2 İnşaat Mühendisliği sistemlerini ekonomik, çevresel sürdürülebilirlik ve üretilebilirlik kısıtları altında tasarlama ve üretme becerisi
3 Karmaşık mühendisliği problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi. X
4 Karşılaşılan mühendislik sorununun çözümüne yönelik bir yaklaşım geliştirme ve model ve deney tasarlama ve yapma becerisi
5 Tasarım ve diğer mühendislik uygulamaları için gerekli modern mühendislik araçlarını, tekniklerini ve yetenekleri kullanabilme becerisi X
6 Alanı ile ilgili temel araştırmaları bağımsız olarak yürütebilme ve araştırma sonuçlarını etkin bir biçimde raporlama ve bilimsel toplantılarda sunma becerisi X
7 Alanındaki bilimsel gelişmeleri izleyebilmek ve meslekdaşları ile iletişim kurabilmek için yeterli seviyede sözlü ve yazılı İngilizce bilgisi X
8 Alanında edindiği bilgileri disiplin içi ve çok disiplinli takımlar içinde etkin biçimde kullanabilme ve bu takımlarda liderlik yapabilme becerisi X
9 Alanı ile ilgili konularda yaşam boyu öğrenme sonucu gelişme ve kendini sürekli yenileme gerekliliğinin bilinci;bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme; girişimcilik ve yenilikçilik hakkında farkındalık
10 İnşaat mühendisliği ile ilgili problemlere ilişkin verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması ve uygulanması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerlerin gözetilmesi X
11 Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla incelemeyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçebilme yetkinliği

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 16 3 48
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 3 42
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler
Raporlar
Ödevler 5 3 15
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 2 6 12
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 8 8
Toplam İş Yükü 125