AKTSYapı Planlaması ve Tahmini Değer Hesabı

Yapı Planlaması ve Tahmini Değer Hesabı (CE425) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Yapı Planlaması ve Tahmini Değer Hesabı CE425 Seçmeli Dersler 3 0 0 3 6
Ön Koşul Ders(ler)i
Bulunmuyor
Dersin Dili İngilizce
Dersin Türü Seçmeli Dersler
Dersin Seviyesi Fen Bilimleri Yüksek Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Soru Yanıt, Sorun/Problem Çözme.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
  • Yrd. Doç. Dr. Saman AMINBAKHSH
Course Assistants
Dersin Amacı Öğrencileri, başından sonuna kadar gerçek bir ihale sürecine hazırlamaktır.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Öğrenciler, yapım projesindeki var olan kalmeleri anlayacaktır.
  • Öğrenciler, gerçek bir ihale sürecine, Yapım İşleri İçin Kamu İhale Kanunu’nu ve Kamu İhale Sözleşme Kanunu’nu inceleyerek hazırlanacaktır.
  • Öğrenciler, tipik ihale dökümanlarını, sanki bir ihale sürecinde yar alıyormuş gibi, doldurabileceklerdir.
  • Öğrenciler, tipik bir yapım projesi için birim fiyat – metraj analizi yapmayı öğreneceklerdir.
  • Öğrenciler, brim fiyat – metraj analizini kullanarak, müteahhitin teklif edeceği bedeli hesaplayabileceklerdir.
Dersin İçeriği Yapım projesi işletmesine giriş, ihale süreci, Kamu İhale Kanunu, Kamu İhale Sözleşme Kanunu, ihale dokümanları, birim fiyat?metraj analizi, müteahhitin teklif bedeli, hakedişler, geçici ve kesin kabul.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Yapım Projesi İşletmesine Giriş
2 Yapım Projesi İşletmesine Giriş
3 İhale Süreci
4 İhale Süreci
5 Kamu İhale Kanunu
6 Kamu İhale Kanunu
7 Kamu İhale Sözleşme Kanunu
8 Kamu İhale Sözleşme Kanunu
9 İhale Dokümanları
10 İhale Dokümanları
11 Birim Fiyat – Metraj Analizi
12 Birim Fiyat – Metraj Analizi
13 Müteahhitin Teklif Bedeli
14 Hakedişler
15 Final Sınavları Dönemi
16 Final Sınavları Dönemi

Kaynaklar

Diğer Kaynaklar 1. “Yapı İşletmesi ve Maloluş Hesapları”, A. Pancarcı and M. Emin Öcal, Birsen Yayınevi, 2005.
2. “CE 332 Construction Engineering and Management Lecture Notes”, Middle East Technical University, 2008.
3. “İnşaat Metraj ve Keşif İşlemi: Açıklamalar-Hesaplar”, Ş. U. Gözü, Okutman Yayıncılık, 2009.
4. “Engineering Economy,” Leland T. Blank & Anthony J. Tarquin, McGraw-Hill, USA.
5. www.kik.gov.tr – Documents, English, Public Procurement Law Contracts Law Regulations / Regulation on Implementation of Works Procurement

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım 1 10
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği 5 10
Ödevler - -
Sunum - -
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 2 50
Genel Sınav/Final Juri 1 30
Toplam 9 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı 70
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 30
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Matematik, fen bilimleri ve mühendislik konularında derinlemesine bilgi birikimine sahip olma ve bu bilgileri İnşaat Mühendisliği problemlerinin çözümünde kullanabilme becerisi
2 İnşaat Mühendisliği sistemlerini ekonomik, çevresel sürdürülebilirlik ve üretilebilirlik kısıtları altında tasarlama ve üretme becerisi
3 Karmaşık mühendisliği problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
4 Karşılaşılan mühendislik sorununun çözümüne yönelik bir yaklaşım geliştirme ve model ve deney tasarlama ve yapma becerisi
5 Tasarım ve diğer mühendislik uygulamaları için gerekli modern mühendislik araçlarını, tekniklerini ve yetenekleri kullanabilme becerisi
6 Alanı ile ilgili temel araştırmaları bağımsız olarak yürütebilme ve araştırma sonuçlarını etkin bir biçimde raporlama ve bilimsel toplantılarda sunma becerisi
7 Alanındaki bilimsel gelişmeleri izleyebilmek ve meslekdaşları ile iletişim kurabilmek için yeterli seviyede sözlü ve yazılı İngilizce bilgisi
8 Alanında edindiği bilgileri disiplin içi ve çok disiplinli takımlar içinde etkin biçimde kullanabilme ve bu takımlarda liderlik yapabilme becerisi
9 Alanı ile ilgili konularda yaşam boyu öğrenme sonucu gelişme ve kendini sürekli yenileme gerekliliğinin bilinci;bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme; girişimcilik ve yenilikçilik hakkında farkındalık
10 İnşaat mühendisliği ile ilgili problemlere ilişkin verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması ve uygulanması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerlerin gözetilmesi
11 Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla incelemeyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçebilme yetkinliği

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 16 3 48
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 3 42
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler
Raporlar
Ödevler
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği 5 2 10
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 2 14 28
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 22 22
Toplam İş Yükü 150