AKTSİleri Yapı Malzemeleri

İleri Yapı Malzemeleri (CE542) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
İleri Yapı Malzemeleri CE542 Seçmeli Dersler 3 0 0 3 5
Ön Koşul Ders(ler)i
CE 210 İnşaat Mühendisliği Malzemeleri dersinden en az DD almış olmak
Dersin Dili İngilizce
Dersin Türü Seçmeli Dersler
Dersin Seviyesi Fen Bilimleri Yüksek Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Tartışma, Deney, Uygulama-Alıştırma, Sorun/Problem Çözme, Takım/Grup Çalışması.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
  • Yrd. Doç. Dr. Ertan SÖNMEZ
Course Assistants
Dersin Amacı Bu dersin genel amacı öğrencileri inşaat malzemeleri ile ilgili ileri konularda bilgilendirmektir. Bu konular çelik, beton ve kompozitlerin mikroyapısal özellikleri, bu malzemelerin yüklenme davranışlarının, çevresel etkilerinin, fiziksel ve mekanik özelliklerinin arasındaki benzerlik ve farklılıklar, malzemelerin özellikle mukavemet, sünme, büzülme, elastik ve plastik davranışlarının ve ısıyla olan etkileşimlerinin incelenmesi, ve son olarak yeni malzeme teknolojilerini kapsar.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Çelik, beton ve kompozit malzemelerde mikroyapısal değişikliklerin makro davranışa etkilerini tanımlamak
  • İnşaat malzemeleri konusundaki teknik bilgi birikiminin öğrenilmesi ve bu bilgilerin betonarme yapıların sürdürebilirliğinin artırılması amacıyla kullanılması.
  • Çeşitli inşaat malzemelerinin davranış özelliklerinin incelenmesi ve bu bilgilerin malzemelerin özelliklerini geliştirme ve performansını artırma amacıyla kullanılması.
  • İnşaat malzemelerinin çeşitli özelliklerini değerlendirmek ve analiz etmek için deneyler tasarlamak, hedeflenen özelliklere sahip malzemeler üretebilmek için gerekli tasarımların gerçekleştirilmesi
  • İnşaat malzemeleri ilgili araştırma konularında literature ataramsı yapmayı öğrenmek, yapılan araştırmaları raporlar ve görsel sunumlar aracılığıyla sunmayı öğrenmek
  • Derste edinilen bilgiler ışığında çeşitli inşaat malzemeleri alanında geniş çaplı araştırmalar yapmak.
Dersin İçeriği Çeşitli inşaat malzemelerinin mekanik ve dayanıklılık özellikleri, çelik, beton, plastik ve kompozit malzemelerin mikro yapıları, özellikleri ve yük altında davranışları, inşaat malzemlerinde kullanılan son teknolojiler ve bu malzemelerin çevre ile olan etkileşimleri.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Malzeme bilimi tekrarı
2 İnşaat malzemelerinin mekanik ve fiziksel özellikleri
3 İnşaat malzemelerinin ısıyla etkileşimleri
4 İnşaat malzemelerinin dayabıklılık özellikleri
5 İnşaat malzemeleriyle ilgili testler
6 Çimento, mikroyapısı ve özellikleri
7 Taze ve sertleşmiş beton ve özellikleri
8 Çelik mikroyapısı ve özellikleri
9 Çelik mikroyapısı ve özellikleri
10 Plastik ve seramikler
11 Fiberle güçlendirilmiş kompozitler
12 Fiberle güçlendirilmiş kompozitler
13 Çimento-polimer kompozitleri
14 Malzeme teknolojisindeki son gelişmeler
15 Final Sınavları Dönemi
16 Final Sınavları Dönemi

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. Erdogan T. Materials for Construction, METU, 2005
Diğer Kaynaklar 2. Young J. F., Mindess S. Bentur A. and Gray R.J., The science and Technology of Civil Engineering Materials, Prentice Hall, 1998

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım - -
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği 1 20
Ödevler - -
Sunum - -
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 1 50
Genel Sınav/Final Juri 1 30
Toplam 3 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı 70
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 30
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Matematik, fen bilimleri ve mühendislik konularında derinlemesine bilgi birikimine sahip olma ve bu bilgileri İnşaat Mühendisliği problemlerinin çözümünde kullanabilme becerisi X
2 İnşaat Mühendisliği sistemlerini ekonomik, çevresel sürdürülebilirlik ve üretilebilirlik kısıtları altında tasarlama ve üretme becerisi X
3 Karmaşık mühendisliği problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi. X
4 Karşılaşılan mühendislik sorununun çözümüne yönelik bir yaklaşım geliştirme ve model ve deney tasarlama ve yapma becerisi X
5 Tasarım ve diğer mühendislik uygulamaları için gerekli modern mühendislik araçlarını, tekniklerini ve yetenekleri kullanabilme becerisi X
6 Alanı ile ilgili temel araştırmaları bağımsız olarak yürütebilme ve araştırma sonuçlarını etkin bir biçimde raporlama ve bilimsel toplantılarda sunma becerisi X
7 Alanındaki bilimsel gelişmeleri izleyebilmek ve meslekdaşları ile iletişim kurabilmek için yeterli seviyede sözlü ve yazılı İngilizce bilgisi X
8 Alanında edindiği bilgileri disiplin içi ve çok disiplinli takımlar içinde etkin biçimde kullanabilme ve bu takımlarda liderlik yapabilme becerisi X
9 Alanı ile ilgili konularda yaşam boyu öğrenme sonucu gelişme ve kendini sürekli yenileme gerekliliğinin bilinci;bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme; girişimcilik ve yenilikçilik hakkında farkındalık X
10 İnşaat mühendisliği ile ilgili problemlere ilişkin verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması ve uygulanması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerlerin gözetilmesi X
11 Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla incelemeyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçebilme yetkinliği X

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 16 3 48
Laboratuar 5 3 15
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 3 42
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler
Raporlar
Ödevler
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 1 8 8
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 12 12
Toplam İş Yükü 125