AKTSKaya Mekaniği

Kaya Mekaniği (CE417) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Kaya Mekaniği CE417 Seçmeli Dersler 3 0 0 3 6
Ön Koşul Ders(ler)i
CE 204 Malzeme Mekaniği CE 311 Zemin Mekaniği
Dersin Dili İngilizce
Dersin Türü Seçmeli Dersler
Dersin Seviyesi Fen Bilimleri Yüksek Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Soru Yanıt, Sorun/Problem Çözme.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
  • Prof. Dr. Abdurrahim ÖZGENOĞLU
Course Assistants
Dersin Amacı Bu derste inşaat mühendisliği öğrencilerine kaya mekaniğinin temel prensiplerini anlamalarını sağlamak amaçlanmaktadır.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Öğrenciler bu dersin sonunda inşaat mühendisliğinde kullanılan geleneksel ve standart olmayan kaya mühendisliği problemlerin tasarımı için gerekli bilgileri elde etme kabiliyeti kazanacaklardır.
  • Bu ders kaya mühendisliği uygulamalarının uygun kullanımı için gerekli bilgileri kapsayacaktır.
  • Analitik, sayısal ve ampirik yöntemler detaylı olarak ele alınacaktır.
Dersin İçeriği Kayaç özellikleri ve kuramsal davranımı, izotropik olmayan koşullar ve kayaç dayanımı, kayaç süreksizliklerinin kuramsal davranımı, kayaç ve süreksizliklerin mekaniğinin ve davranışının analitik ve sayısal modellemesi, geniş yeraltı açıklıları ve tünellerinin etrafındaki yenilmeler.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Kaya mekaniğine giriş
2 Gerilme ve birim deformasyon analizi
3 Gerilme ve birim deformasyon analizi
4 Gerilme ve birim deformasyon analizi
5 Kaya özellikleri
6 Kayaların kırılması ve kırılma kiriterleri
7 Kayaların kırılması ve kırılma kiriterleri
8 Arazi gerilmeleri
9 Arazi gerilmeleri
10 Yeraltı boşlukları cıvarındaki gerilmeler
11 Yeraltı boşlukları cıvarındaki gerilmeler
12 Kaya sınıflandırma sistemi ve tahkimat tasarımı
13 Kaya sınıflandırma sistemi ve tahkimat tasarımı
14 Kaya sınıflandırma sistemi ve tahkimat tasarımı
15 Final Sınavları Dönemi
16 Final Sınavları Dönemi

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. Lecture Notes given in class.
Diğer Kaynaklar 2. R.E. Goodman, “Introduction to Rock Mechanics”, John Wiley and Sons, 1980. J.C. Jaeger & N.G.W.Cook, “Fundamentals of Rock Mechanics”, Chapman and Hall, 1979.
3. E.T. Brown, (ed.), “ISRM Commission on Testing Methods, Rock Characterization Testing and Monitoring, ISRM Suggested Methods”, Pergamon Press, 1981

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım - -
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği 4 8
Ödevler 4 12
Sunum - -
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 2 40
Genel Sınav/Final Juri 1 40
Toplam 11 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı 60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 40
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Matematik, fen bilimleri ve mühendislik konularında derinlemesine bilgi birikimine sahip olma ve bu bilgileri İnşaat Mühendisliği problemlerinin çözümünde kullanabilme becerisi
2 İnşaat Mühendisliği sistemlerini ekonomik, çevresel sürdürülebilirlik ve üretilebilirlik kısıtları altında tasarlama ve üretme becerisi
3 Karmaşık mühendisliği problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
4 Karşılaşılan mühendislik sorununun çözümüne yönelik bir yaklaşım geliştirme ve model ve deney tasarlama ve yapma becerisi
5 Tasarım ve diğer mühendislik uygulamaları için gerekli modern mühendislik araçlarını, tekniklerini ve yetenekleri kullanabilme becerisi
6 Alanı ile ilgili temel araştırmaları bağımsız olarak yürütebilme ve araştırma sonuçlarını etkin bir biçimde raporlama ve bilimsel toplantılarda sunma becerisi
7 Alanındaki bilimsel gelişmeleri izleyebilmek ve meslekdaşları ile iletişim kurabilmek için yeterli seviyede sözlü ve yazılı İngilizce bilgisi
8 Alanında edindiği bilgileri disiplin içi ve çok disiplinli takımlar içinde etkin biçimde kullanabilme ve bu takımlarda liderlik yapabilme becerisi
9 Alanı ile ilgili konularda yaşam boyu öğrenme sonucu gelişme ve kendini sürekli yenileme gerekliliğinin bilinci;bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme; girişimcilik ve yenilikçilik hakkında farkındalık
10 İnşaat mühendisliği ile ilgili problemlere ilişkin verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması ve uygulanması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerlerin gözetilmesi
11 Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla incelemeyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçebilme yetkinliği

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 16 3 48
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 3 42
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler
Raporlar
Ödevler 4 4 16
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği 4 2 8
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 2 10 20
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 16 16
Toplam İş Yükü 150