AKTSBilgisayar Destekli Karayolu Tasarımı

Bilgisayar Destekli Karayolu Tasarımı (CE508) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Bilgisayar Destekli Karayolu Tasarımı CE508 Seçmeli Dersler 3 0 0 3 5
Ön Koşul Ders(ler)i
Temel Yol Mühendisliği Dersleri
Dersin Dili İngilizce
Dersin Türü Seçmeli Dersler
Dersin Seviyesi Fen Bilimleri Yüksek Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Gösteri, Soru Yanıt, Sorun/Problem Çözme.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
  • Yrd. Doç. Dr. Cumhur AYDIN
Course Assistants
Dersin Amacı Öğrencilere yol mühendisliği temel bilgilerini aktarmak. InRoads yazılımını kullanarak, yol mühendisliği problemlerinin pratik çözümlerini geliştirmelerine yardımcı olmak. Öğrencilere dever, geçiş mesafaleri, tipik kesit ve model tanımlamak konusunda hazırlamak.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Genel CAD bilgisine sahip olacaklardır
  • Öğrenciler ders sonunda yatay-düşey güzergah tanımlama, sayısal arazi modeli yaratma, profil ve enkesit çizimleri ve alan-hacim hesaplarını üretebileceklerdir
Dersin İçeriği MicroStation CAD platformuna giriş, InRoads platformuna giriş, sayısal arazi modeli ve nokta tipleri semboloji tanımlama ve sayısal model öznitelikleri, yatay güzergah ve profil, düşey güzergah, tipik kesitler, değerlendirme.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 CAD Platformu & InRoads’a Giriş MicroStation Eğitim Kitapçığı
2 CAD Platformu & InRoads’a Giriş MicroStation Eğitim Kitapçığı
3 CAD Platformu & InRoads’a Giriş MicroStation Eğitim Kitapçığı
4 Sayısal Arazi Modeli InRoads Eğitim Kitapçığı
5 Sayısal Arazi Modeli InRoads Eğitim Kitapçığı
6 Sayısal Arazi Modeli InRoads Eğitim Kitapçığı
7 Güzergah geometrisi Referans
8 Güzergah geometrisi Referans
9 Güzergah geometrisi Referans
10 Güzergah geometrisi Referans
11 Güzergah geometrisi Referans
12 Profil, enkesit, alan ve hacim hesapları Referans
13 Profil, enkesit, alan ve hacim hesapları Referans
14 Profil, enkesit, alan ve hacim hesapları Referans
15 Final Sınavları Dönemi
16 Final Sınavları Dönemi

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. A Policy on Geometric Design of Highways and Streets,AASHTO Metric 2001 Edition.
Diğer Kaynaklar 2. Data Book For Civil Engineers by Elwyn E. Seelve.

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım - -
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler - -
Sunum - -
Projeler 1 15
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 2 50
Genel Sınav/Final Juri 1 35
Toplam 4 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı 65
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 35
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Matematik, fen bilimleri ve mühendislik konularında derinlemesine bilgi birikimine sahip olma ve bu bilgileri İnşaat Mühendisliği problemlerinin çözümünde kullanabilme becerisi X
2 İnşaat Mühendisliği sistemlerini ekonomik, çevresel sürdürülebilirlik ve üretilebilirlik kısıtları altında tasarlama ve üretme becerisi X
3 Karmaşık mühendisliği problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi. X
4 Karşılaşılan mühendislik sorununun çözümüne yönelik bir yaklaşım geliştirme ve model ve deney tasarlama ve yapma becerisi X
5 Tasarım ve diğer mühendislik uygulamaları için gerekli modern mühendislik araçlarını, tekniklerini ve yetenekleri kullanabilme becerisi X
6 Alanı ile ilgili temel araştırmaları bağımsız olarak yürütebilme ve araştırma sonuçlarını etkin bir biçimde raporlama ve bilimsel toplantılarda sunma becerisi X
7 Alanındaki bilimsel gelişmeleri izleyebilmek ve meslekdaşları ile iletişim kurabilmek için yeterli seviyede sözlü ve yazılı İngilizce bilgisi X
8 Alanında edindiği bilgileri disiplin içi ve çok disiplinli takımlar içinde etkin biçimde kullanabilme ve bu takımlarda liderlik yapabilme becerisi X
9 Alanı ile ilgili konularda yaşam boyu öğrenme sonucu gelişme ve kendini sürekli yenileme gerekliliğinin bilinci;bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme; girişimcilik ve yenilikçilik hakkında farkındalık
10 İnşaat mühendisliği ile ilgili problemlere ilişkin verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması ve uygulanması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerlerin gözetilmesi X
11 Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla incelemeyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçebilme yetkinliği

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 16 3 48
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 2 28
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler 1 10 10
Raporlar
Ödevler
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 2 12 24
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 15 15
Toplam İş Yükü 125