AKTSEndüstri Mühendisliğinde İstatistiksel Uygulamalar

Endüstri Mühendisliğinde İstatistiksel Uygulamalar (IE442) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Endüstri Mühendisliğinde İstatistiksel Uygulamalar IE442 Seçmeli Dersler 3 0 0 3 5
Ön Koşul Ders(ler)i
N/A
Dersin Dili İngilizce
Dersin Türü Seçmeli Dersler
Dersin Seviyesi Fen Bilimleri Yüksek Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Gösteri, Deney, Sorun/Problem Çözme.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
  • Öğr. Gör. Dr. Nilüfer PEKİN ALAKOÇ
Course Assistants
Dersin Amacı Bu derste öğrencilere üretim/hizmet sahaları içerisinde endüstri mühendisliği problemleri için veri analizi,tasnifi ve empirik model geliştirmeye ilişkin bilgilerin aktarılması amaçlanmaktadır.Öğrenci farklı istatistiksel teknikleri ayırt edip,paket programı kullanılarak uygulama yapabilmesi amaçlanmaktadır.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Öğrenciler problem çözme ve analitik düşünme yeteneklerini geliştirebilecektir.
  • Öğrenciler uygun bir istatistik paket programını tanıyıp, bilgisayar-bazlı istatistik analizi yapabilecektir.
  • Öğrenciler veri nasıl toplanıp, analiz edileceğini öğrenerek,proje amaçlarını geliştirebilecektir.
  • Öğrenciler işletme ve endüstri mühendisliği uygulamalarında istatistiğin genel kullanım alanlarını ve yanlış kullanımlarını öğrenerek ayırt edebilecektir.
  • Öğrenciler istatistiksel tekniklerle çözülebilecek endüstri ve sistem mühendisliği sorunlarını tanımlayıp,ayırt edebilecektir.
Dersin İçeriği Endüstri mühendisliği problemlerinin çözümünde basit ve çoklu doğrusal regresyon, deney tasarımı ve analizi, çok değişkenli analiz ve parametrik olmayan testlerin uygulamaları.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Ders Programı Tanıtımı
2 Bazı İstatistiksel Konuların Tekrarı
3 Basit Doğrusal Regresyon
4 Çoklu Doğrusal Regresyon
5 Tek Etkenli Deney Tasarımı ve Analizi
6 Tek Etkenli Deney Tasarımı ve Analizi
7 Çok Etkenli Deney Tasarımı
8 Çok Etkenli Deney Tasarımı
9 Çok Değişkenli İstatistiksel Analiz
10 Çok Değişkenli İstatistiksel Analiz
11 Ara sınav
12 Parametrik Olmayan Testler
13 Parametrik olmayan testler
14 Durum Çalışmaları ve Uygulamalar
15 Dönem Sonu Sınav Çalışmaları
16 Dönem Sonu Sınav Çalışmaları

Kaynaklar

Diğer Kaynaklar 1. Editors, Coleman,S.,Greenfield,T.,Stewardson,D. and Montgomery,D. Statistical Practice in Business and Industry, Wiley, 2008.
3. Montgomery, D.C., and Runger, G.C., Applied Statistics and Probability for Engineers, John Wiley and Sons, Inc., 4th Edition, June 2006.
4. Czitron,V., Spagon, P.O., Statistical case studies for industrial process improvement, SIAM,1997
5. Ross, S. Introduction to Probability and Statistics for Engineers and Scientists, Academic Press, 3rd edition, 2004.
7. Schuyler,W. Reading Statistics and Research, Pearson,4th edition,2004.
9. Tabachnick, B.G. and Fidell, L.S.Using multivariate statistics, Pearson, 4th edition, 2001.
11. Editors, Tinsley, Howard E.A., Brown, S.D.Handbook of Applied Multivariate Statistics and mathematical modelling, Academic Press, 2000.
14. Allison, P. Multiple Regression: A primer, Pine Forge, 1999.

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım - -
Laboratuar - -
Uygulama 1 10
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler 5 15
Sunum - -
Projeler 1 10
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 1 30
Genel Sınav/Final Juri 1 35
Toplam 9 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı 65
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 35
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Matematik, fen bilimleri ve mühendislik konularında derinlemesine bilgi birikimine sahip olma ve bu bilgileri İnşaat Mühendisliği problemlerinin çözümünde kullanabilme becerisi
2 İnşaat Mühendisliği sistemlerini ekonomik, çevresel sürdürülebilirlik ve üretilebilirlik kısıtları altında tasarlama ve üretme becerisi
3 Karmaşık mühendisliği problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
4 Karşılaşılan mühendislik sorununun çözümüne yönelik bir yaklaşım geliştirme ve model ve deney tasarlama ve yapma becerisi
5 Tasarım ve diğer mühendislik uygulamaları için gerekli modern mühendislik araçlarını, tekniklerini ve yetenekleri kullanabilme becerisi
6 Alanı ile ilgili temel araştırmaları bağımsız olarak yürütebilme ve araştırma sonuçlarını etkin bir biçimde raporlama ve bilimsel toplantılarda sunma becerisi
7 Alanındaki bilimsel gelişmeleri izleyebilmek ve meslekdaşları ile iletişim kurabilmek için yeterli seviyede sözlü ve yazılı İngilizce bilgisi
8 Alanında edindiği bilgileri disiplin içi ve çok disiplinli takımlar içinde etkin biçimde kullanabilme ve bu takımlarda liderlik yapabilme becerisi
9 Alanı ile ilgili konularda yaşam boyu öğrenme sonucu gelişme ve kendini sürekli yenileme gerekliliğinin bilinci;bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme; girişimcilik ve yenilikçilik hakkında farkındalık
10 İnşaat mühendisliği ile ilgili problemlere ilişkin verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması ve uygulanması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerlerin gözetilmesi
11 Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla incelemeyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçebilme yetkinliği

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 16 2 32
Laboratuar
Uygulama 16 1 16
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 2 28
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler 1 18 18
Raporlar
Ödevler 5 5 25
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 1 3 3
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 3 3
Toplam İş Yükü 125