AKTSGeoteknik Mühendisliğinde Bilgisayar Uygulamaları

Geoteknik Mühendisliğinde Bilgisayar Uygulamaları (CE554) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Geoteknik Mühendisliğinde Bilgisayar Uygulamaları CE554 Seçmeli Dersler 3 0 0 3 5
Ön Koşul Ders(ler)i
Bulunmuyor
Dersin Dili İngilizce
Dersin Türü Seçmeli Dersler
Dersin Seviyesi Fen Bilimleri Yüksek Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Tartışma, Soru Yanıt, Proje Tasarımı/Yönetimi.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
  • Yrd. Doç. Dr. Ebru AKIŞ
Course Assistants
Dersin Amacı Öğrencilerin bilgisayar programları yardımıyla geoteknik problemlerin analizlerini ve tasarımlarını yapabilmeleri için gerekli ön presipleri kavramaları sağlanacaktır.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Öğrenciler bu dersin sonunda inşaat mühendisliğinde kullanılan geleneksel ve standart olmayan geoteknik problemlerin tasarımı için gerekli bilgileri elde etme kabiliyeti kazanacaklardır.
  • Bu ders geoteknik mühendisliği uygulamalarında kullanılan sonlu eleman yöntemlerinin uygun bir şekilde kullanımı için gerekli altyapıyı sağlayacaktır.
  • Geoteknik uygulamaların önlemleri ve stabilitesinin analizi esnasında kullanılan analitik, sayısal ve ampirik yöntemler ele alınacaktır.
Dersin İçeriği Geoteknik problemlerin tanımı, Geoteknikte ön çalışmalar ve tasarımın ele alınması, Sonlu elemanlar metodu, Plaxis, Plaxis paket programı kullanılarak alıştırma ve örnek çalışmalar, Plaxis programı ile geoteknik problemlerin çözümü.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Geoteknik problemlerin tanımı
2 Geoteknik mühendisliğinde ön çalışmalar ve tasarımın ele alınması
3 Sayısal yöntemler
4 Sayısal yöntemler
5 Geoteknik mühendisliğinde özel konular
6 Geoteknik mühendisliğinde özel konular
7 Geoteknik mühendisliğinde özel konular
8 Geoteknik mühendisliğinde özel konular
9 Bilgisayar programı kullanılarak örnekler ve vaka çalışmaları
10 Bilgisayar programı kullanılarak örnekler ve vaka çalışmaları
11 Bilgisayar programı kullanılarak örnekler ve vaka çalışmaları
12 Geoteknik mühendisliği projelerinde bilgisayar programı uygulamaları
13 Geoteknik mühendisliği projelerinde bilgisayar programı uygulamaları
14 Geoteknik mühendisliği projelerinde bilgisayar programı uygulamaları
15 Final sınavları dönemi
16 Final sınavları dönemi

Kaynaklar

Diğer Kaynaklar 2. F. S. Merrit, M. K. Loftin, J. T. Ricketts, Standard Handbook for Civil Engineers, Mc. Graw Hill, 2003.
3. Charles W.W. Ng and Bruce Menzies Advanced Unsaturated Soil Mechanics and Engineering, Taylor & Francis, New York, USA, 2007.

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım - -
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği 5 15
Ödevler 3 15
Sunum - -
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 1 25
Genel Sınav/Final Juri 1 45
Toplam 10 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı 55
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 45
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Matematik, fen bilimleri ve mühendislik konularında derinlemesine bilgi birikimine sahip olma ve bu bilgileri İnşaat Mühendisliği problemlerinin çözümünde kullanabilme becerisi X
2 İnşaat Mühendisliği sistemlerini ekonomik, çevresel sürdürülebilirlik ve üretilebilirlik kısıtları altında tasarlama ve üretme becerisi X
3 Karmaşık mühendisliği problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi. X
4 Karşılaşılan mühendislik sorununun çözümüne yönelik bir yaklaşım geliştirme ve model ve deney tasarlama ve yapma becerisi X
5 Tasarım ve diğer mühendislik uygulamaları için gerekli modern mühendislik araçlarını, tekniklerini ve yetenekleri kullanabilme becerisi X
6 Alanı ile ilgili temel araştırmaları bağımsız olarak yürütebilme ve araştırma sonuçlarını etkin bir biçimde raporlama ve bilimsel toplantılarda sunma becerisi X
7 Alanındaki bilimsel gelişmeleri izleyebilmek ve meslekdaşları ile iletişim kurabilmek için yeterli seviyede sözlü ve yazılı İngilizce bilgisi X
8 Alanında edindiği bilgileri disiplin içi ve çok disiplinli takımlar içinde etkin biçimde kullanabilme ve bu takımlarda liderlik yapabilme becerisi X
9 Alanı ile ilgili konularda yaşam boyu öğrenme sonucu gelişme ve kendini sürekli yenileme gerekliliğinin bilinci;bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme; girişimcilik ve yenilikçilik hakkında farkındalık X
10 İnşaat mühendisliği ile ilgili problemlere ilişkin verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması ve uygulanması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerlerin gözetilmesi X
11 Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla incelemeyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçebilme yetkinliği X

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 16 3 48
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 2 28
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler
Raporlar
Ödevler 3 5 15
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği 5 2 10
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 1 10 10
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 14 14
Toplam İş Yükü 125