AKTSUygulamalı Katı Cisim Mekaniği

Uygulamalı Katı Cisim Mekaniği (CE421) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Uygulamalı Katı Cisim Mekaniği CE421 Seçmeli Dersler 3 0 0 3 6
Ön Koşul Ders(ler)i
CE 204 Mukavemet
Dersin Dili İngilizce
Dersin Türü Seçmeli Dersler
Dersin Seviyesi Fen Bilimleri Yüksek Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Soru Yanıt, Sorun/Problem Çözme.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
  • Doç. Dr. Tolga Akış
Course Assistants
Dersin Amacı Mekanik problemlerin analizinde malzeme mekaniği ve elastisite teorisi yöntemlerini kullanma yeteneğini geliştirmek. Katı cisim mekaniğinde yer alan ileri konuları tanıtmak.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Öğrenciler mekanik problemleri malzeme mekaniği yöntemi ve elastisite teorisini kullanarak çözme yeteneğine sahip olacaklardır.
  • Öğrenciler şekil değiştirebilen cisimlerin mekaniğinde kullanılan temel enerji yöntemlerini anlama yeteneği edineceklerdir.
  • Öğrenciler şekil değiştirebilen cisimlerin plastik davranışını anlama yeteneği geliştireceklerdir.
Dersin İçeriği Gerilme ve gerinim analizleri, gerilme-gerinim ilişkileri, yüzey gerilim ve yüzey gerinim problemleri, akma kriteri, kirişlerde simetrik olmayan eğilmeler, enerji metodları, kolonlarda bükülme, yapısal elemanların plastik davranışları.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Gerilme Analizi
2 Gerilme Analizi
3 Birim Şekil Değiştirme Analizi
4 Düzlemsel Gerilme ve Düzlemsel Birim Şekil Değiştirme Problemleri
5 Gerilme Değişmezleri, Asal Gerilmeler ve Asal Birim Şekil Değiştirmeler
6 Akma ve Göçme Kriterleri
7 Kesiti Simetrik Olmayan Kirişlerde Eğilme
8 Kayma Dairesi
9 Dairesel Olmayan Kesitlerde Burulma
10 Enerji Yöntemleri
11 Enerji Yöntemleri
12 Kolonlarda Burkulma
13 Yapısal Elemanların Plastik Davranışları
14 Yapısal Elemanların Plastik Davranışları
15 Final Sınavları Dönemi
16 Final Sınavları Dönemi

Kaynaklar

Diğer Kaynaklar 1. Ugural C. A. and Fenster S. K., Advanced Strength and applied Elasticity – 4th Edition, Prentice-Hall, 2003.
2. Budynas R. G., Advanced Strength and Applied Stress Analysis-2nd Edition, Mc Graw-Hill, 1999.
3. Beer P.F., Johnston E.R., DeWolf J. and Mazurek D., Mechanics of Materials, 4th Edition, McGraw-Hill, 2006.
4. Omurtag, M.H., Mukavemet I-II, Birsen Yayınevi, 2005.
5. İnan, M., Cisimlerin Mukavemeti, 8. Baskı, İTÜ Vakfı, 2001.

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım - -
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler 4 10
Sunum - -
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 1 35
Genel Sınav/Final Juri 1 55
Toplam 6 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı 45
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 55
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Matematik, fen bilimleri ve mühendislik konularında derinlemesine bilgi birikimine sahip olma ve bu bilgileri İnşaat Mühendisliği problemlerinin çözümünde kullanabilme becerisi
2 İnşaat Mühendisliği sistemlerini ekonomik, çevresel sürdürülebilirlik ve üretilebilirlik kısıtları altında tasarlama ve üretme becerisi
3 Karmaşık mühendisliği problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
4 Karşılaşılan mühendislik sorununun çözümüne yönelik bir yaklaşım geliştirme ve model ve deney tasarlama ve yapma becerisi
5 Tasarım ve diğer mühendislik uygulamaları için gerekli modern mühendislik araçlarını, tekniklerini ve yetenekleri kullanabilme becerisi
6 Alanı ile ilgili temel araştırmaları bağımsız olarak yürütebilme ve araştırma sonuçlarını etkin bir biçimde raporlama ve bilimsel toplantılarda sunma becerisi
7 Alanındaki bilimsel gelişmeleri izleyebilmek ve meslekdaşları ile iletişim kurabilmek için yeterli seviyede sözlü ve yazılı İngilizce bilgisi
8 Alanında edindiği bilgileri disiplin içi ve çok disiplinli takımlar içinde etkin biçimde kullanabilme ve bu takımlarda liderlik yapabilme becerisi
9 Alanı ile ilgili konularda yaşam boyu öğrenme sonucu gelişme ve kendini sürekli yenileme gerekliliğinin bilinci;bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme; girişimcilik ve yenilikçilik hakkında farkındalık
10 İnşaat mühendisliği ile ilgili problemlere ilişkin verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması ve uygulanması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerlerin gözetilmesi
11 Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla incelemeyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçebilme yetkinliği

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 16 3 48
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 3 42
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler
Raporlar
Ödevler 4 6 24
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 1 14 14
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 22 22
Toplam İş Yükü 150