ECTS - - Kamu Hukuku Yüksek Lisans Programı (Tezli)

Atılım Üniversitesi Kamu Hukuku Yüksek Lisans Programı, öğrencilerinin kamu hukuku alanında eleştirel düşünme ve hukuki konularda araştırma becerilerini artırmayı hedefleyen, özgün ve dinamik bir programdır. Program,  kamu hukuku alanında resmi kurumlarda ulusal ve uluslararası düzeyde faaliyette bulunmayı hedefleyen kişilerin yanısıra, özellikle idari davalar aracılığıyla özel sektörde faaliyet göstermek isteyen uygulayıcılara da yönelik olarak düzenlenmiştir. Bu programda öğrenciler, yazılı sınavlar ve iletişim becerilerini geliştirmek konusunda kendilerine çok değerli imkanlar sağlayan sözlü veya yazılı sunumlar aracılığıyla sınanırlar. Atılım Üniversitesi Kamu Hukuku Yüksek Lisans Programının eğitim felsefesi, öğrencilerin küçük gruplarda veya bireysel olarak hazırlayacakları ödevler ve seminerler aracıylığıyla aktif öğrenme yönetmiyle kamu hukuku alanının önemli konuları hakkında bilgi sahibi olmalarına imkan tanımaktır.