ECTS - - Kamu Hukuku Yüksek Lisans Programı (Tezli)

1. Dönem

Program Yeterlilikleri

Ders Kodu Ders Adı 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
KMH599 Tez 5 4 4 5 3 4 5 4 3 2 4 5 5 2 4
KMH500 Seminer 4 5 4 5 4 5 5 5 4 4 5 4 4 5 5
ISL555 Araştırma Yöntemleri 4 3 2 3 2 3 3 3 2 4 2 2 4 2 1
Alan Seçmeli - - - - - - - - - - - - - - -
Alan Seçmeli - - - - - - - - - - - - - - -
Alan Seçmeli - - - - - - - - - - - - - - -
Alan Seçmeli - - - - - - - - - - - - - - -
Alan Seçmeli - - - - - - - - - - - - - - -
Alan Seçmeli - - - - - - - - - - - - - - -
Alan Dışı Seçmeli - - - - - - - - - - - - - - -
Alan Dışı Seçmeli - - - - - - - - - - - - - - -

Seçmeli Dersler

Program Yeterlilikleri

Ders Kodu Ders Adı 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
KMH519 Yabancıların Temel Hak ve Hürriyetleri 4 3 4 5 4 3 4 5 3 4 4 3 5 5 4
KMH514 Birey, Toplum ve Devlet İlişkileri 4 4 1 1 4 1 1 4 5 5 5 1 5 1 1
KMH515 Uluslararası İlişkilerde Politika ve Hukuk 5 4 4 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 4 4
KMH511 Modern Devlet Teorisinde Ana Temalar 5 4 3 3 5 3 2 4 2 5 5 2 5 2 1
KMH512 Hukuk Felsefesi 5 5 4 3 4 5 2 4 4 4 5 3 2 3 2
KMH517 Anayasa Hukuku II (Siyasi Rejimler) 5 5 4 3 4 5 2 4 4 4 5 3 2 3 2
KMH521 İdare Hukuku 4 4 5 5 3 2 1 5 1 5 5 5 5 3 4
KMH513 Anayasa Hukuku I 5 3 3 5 4 5 1 2 1 5 5 2 1 1 1
KMH522 İdari Yargı 4 4 5 5 3 2 1 5 1 5 5 5 5 3 4
KMH523 Vergi Uyuşmazlıkları ve Çözüm Yolları 4 5 4 3 2 2 2 3 2 3 5 5 4 4 4
KAM504 Siyaset Felsefesinde Güncel Tartışmalar 4 3 3 2 3 5 3 4 4 2 3 4 5 2 2
KMH524 Hukuk Devleti 5 5 5 2 4 3 3 4 3 4 5 4 4 1 2
KMH525 İnsan Hakları 5 5 5 2 4 3 3 4 3 4 5 4 4 1 2
KAM502 Türkiye`nin Toplumsal Yapısı 4 3 2 4 4 2 4 5 3 3 2 4 3 2 2
KAM503 Siyaset Kuramı 4 3 4 2 3 2 4 2 4 4 2 3 4 2 3
LAW236 Ceza Hukuku Genel Hükümler II - - - - - - - - - - - - - - -
LAW107 Anayasa Hukuku - - - - - - - - - - - - - - -
LAW210 Kamu Hürriyetleri 5 5 4 5 5 3 3 4 4 2 5 5 4 3 4
KAM526 Yargı ve Siyaset 4 3 2 2 3 2 5 4 4 5 4 2 4 3 2
LAW108 Türk Anayasa Hukuku - - - - - - - - - - - - - - -
LAW211 Uluslararası Hukuk Genel İlkeler 5 4 4 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 4 3
LAW233 İdare Hukuku I - - - - - - - - - - - - - - -
LAW234 İdare Hukuku II - - - - - - - - - - - - - - -
LAW235 Ceza Hukuku Genel Hükümler I - - - - - - - - - - - - - - -
KMH527 Vergi Hukuku I 4 4 5 5 4 3 4 4 3 2 2 4 4 3 1
KMH528 Ekonomi Ceza Hukuku - - - - - - - - - - - - - - -
KMH529 Suç Genel Teorisi - - - - - - - - - - - - - - -
KMH530 Vergi Hukuku II 4 4 5 5 4 3 4 4 3 2 2 4 4 3 1
KMH532 İdarenin Mali Sorumluluğu 5 5 3 4 1 3 3 3 4 4 4 5 3 3 3
KMH526 Vergi Hukuku I - - - - - - - - - - - - - - -
KMH534 Ceza Muhakemesi Hukukunun Güncel Sorunları - - - - - - - - - - - - - - -
KMH536 İdari Usul - - - - - - - - - - - - - - -
KMH538 Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve Uygulaması - - - - - - - - - - - - - - -
KMH518 Toplumsal Cinsiyet Eşitliği: Normlar ve Politikalar - - - - - - - - - - - - - - -
KMH531 Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuru - - - - - - - - - - - - - - -