ECTS - - Kamu Hukuku Yüksek Lisans Programı (Tezli)

Atılım Üniversitesi Kamu Hukuku Tezli Yüksek Lisans Programı, hukuk fakültesi mezunları başta olmak üzere diğer disiplinlerden lisans düzeyinde mezun olmakla birlikte özellikle kamu hukuku ve idare hukuku alanlarında kendini geliştirmek isteyen kişilerin, bilgi ve tecrübe açısından yeterli alt yapıyı edinerek belli konularda uzmanlaşmalarına olanak sağlamayı amaçlamaktadır.