ECTS - Kamu Hukuku Yüksek Lisans Programı (Tezli)

Bu programa öğrenci kabulü Atılım Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hükümlerine gore yapılmaktadır.