ECTS - - İngiliz Kültürü ve Edebiyatı

Atılım Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İngiliz Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı bünyesinde açılan İngiliz Kültürü ve Edebiyatı  Doktora Programı'nın amacı bu alanda yapılan araştırmaları bilimsel kurallara uygun bir biçimde, özgün düşünceler üretmede kullanabilen mezunlar vermektir. Programda açılan dersler İngiliz edebiyatındaki farklı edebi türlerin kuramsal, sosyal, tarihsel ve kültürel bağlamda ileri düzeyde incelenmesini içerir. Bu nedenle disiplinlerarası bir yaklaşım içerir. Programımız, İngiliz kültürü ve edebiyatı konularının yanı sıra Amerikan kültürü ve edebiyatı, karşılaştırmalı edebiyat, edebi teori ve eleştiri, kültürel çalışmalar ve kültürel teori konularını kapsamaktadır.