ECTS - İngiliz Kültürü ve Edebiyatı

1 Dört temel beceri olan dinleme, okuma, konuşma ve yazmayı etkin bir biçimde kullanabilmek.
2 İngiliz Dili ve Edebiyatı hakkında kapsamlı teorik bilgiye sahip olmak.
3 Edebiyat kuramları hakkında bilgi sahibi olmak ve bu kuramları çeşitli edebi metinlere uygulayabilmek.
4 İngiliz kültürüne tüm yönleriyle hakim olmak.
5 İngiliz edebiyatını, farklı dönem ve türlerden çeşitli eserler aracılığıyla diğer edebiyatlarla karşılaştırıp bağ kurabilmek.
6 İngiliz kültürünü diğer kültürlerle karşılaştırıp bağ kurabilmek.
7 Alana ilişkin etkinlikleri planlamak, düzenlemek ve yönetmek.
8 Yaratıcı, eleştirel ve analitik düşünme yeteneklerini edinmek.
9 Akademik bir araştırmanın nasıl yapılacağını öğrenmek ve sonuçta elde edilen bilgiyi araştırmanın amacı doğrultusunda kullanmak.
10 Mesleki etik değerleri edinmek ve bu değerleri araştırma ve üretim sürecinde kullanmak.
11 Bireysel çalışmalar ve grup projeleri aracılığıyla sorumluluk duygusu kazanarak iş yaşamına hazırlanmak.
12 Edebiyatta yer alan edebi, felsefi, psikolojik, kültürel, eleştirel ve teorik gibi çeşitli söylemleri anlayabilmek ve çözümleyebilmek.
13 Dünya kültürünü anlayabilmek ve bir parçası olabilmek.