ECTS - İngiliz Kültürü ve Edebiyatı

İngiliz Kültürü ve Edebiyatı alanında akademik araştırmalar yapabilen ve yaptığı araştırmaları etik kurallar çerçevesinde alana ulusal ve/veya uluslararası katkıda bulunacak özgün, bilimsel ve disiplinlerarası çalışmalara dönüştürebilen öğrenciler yetiştirmektir.