Prof. Dr. Şule TUZLUKAYA

Sevgili Arkadaşlar,

Gelişen ve değişen ekonomik, sosyal, siyasal ve teknolojik koşulları anlayabilmenin ve uyum sağlayabilmenin yolu, bilgiyi üretmek ve anlamlandırmaktan geçmektedir. Bilgi toplumuna katkı sağlamak üzere Enstitümüz 1999-2000 Eğitim Öğretim Yılında İşletme ve Uygulamalı İktisat (Ekonomi), 2000-2001 Eğitim Öğretim Yılında da Uluslararası İlişkiler ve İngiliz Kültürü ve Edebiyatı eklenerek dört farklı akademik programla birlikte çalışmalarına başlamıştır. Atılım Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, zaman içerisinde hızla gelişerek bugün on beş yüksek lisans ve altı doktora programı ile hizmet vermektedir. Yeni yüksek lisans ve doktora programları açmak için ise hazırlıklarımız devam etmektedir.

Enstitümüz’de yabancı dilde eğitim veren lisansüstü programlarda 20 farklı ülkeden 100’ün üzerinde yabancı uyruklu öğrenci eğitim almaktadır. Kurulduğu günden bu güne kadar 3650 öğrenci mezun olmuştur. Programlarımızda alanlarında tanınmış, başarılı ve deneyimli 90’ı aşkın öğretim üyesi ders vermektedir.

Öncelikli amacımız, nitelikli akademik kadromuz ve sürekli güncellenen yenilikçi lisansüstü programlarımız ile Atılım Üniversitesinin edindiği "Türkiye’nin ve dünyanın iyi araştırma üniversitelerinden birisi olmak" hedefine sosyal ve beşeri bilimler alanlarından etkin katkılar yapabilmektir. Bu bağlamda, dünyadaki yükseköğrenim ortamının beraberinde getirdiği yenilenme gereğini gözardı etmeyen nitelikli akademik programlar oluşturmak, mezun öğrencilerimize uluslararası ölçekte rekabet edebilecekleri ileri düzey akademik/mesleki donanımı kazandırmak ve özgün çalışma alanlarında yayın ve araştırma kapasitelerini geliştirebilecekleri seçkin yüksek lisans ve doktora programları ile ideal öğrenim ortamını sağlamak Enstitümüzün öncelikli hedeflerindendir.

Tezsiz programlarımız, öğrencilerimize ilgili disiplindeki güncel bilgi ve becerileri kazandırarak, onları iş dünyasında daha donanımlı hâle getirmek azmiyle eğitim vermektedir.

Tezli programlarda ise amacımız, teori ve pratik bağlantısını kurarak öğrencilerimize bilimsel araştırma yapma becerisini kazandırmaktır. Bu yönüyle tezli yüksek lisans programlarımız uluslararası bilimsel topluluğun birer üyesi olmayı ve araştırmalarını doktora düzeyinde sürdürmek isteyen öğrencileri bu hedefe hazırlamayı ilke edinmiştir. Böylece hem geleceğin akademik kadrosunun hem de sektörün ihtiyaç duyduğu nitelikli, analiz ve sentez gücü yüksek uzman ve araştırmacıların yetiştirilmesine katkıda bulunulacaktır.

Doktora programlarımız da öğrencilerimize bilimsel bilgi üretmelerini ve paylaşmalarını sağlayacak donanım kazandırmakta, yaşama ve akademik dünyaya bilimsel katkı yapmalarını destekleyecek bilgi ve beceriler sunmaktadır.

Bizimle aynı vizyonu paylaşan, yenilikçi ve Atılımcı bireyleri Sosyal Bilimler Enstitüsü çatısı altında görmekten mutluluk duyacağız.