Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı öğrenciler için burslar ve indirimler

Öğretim ücreti bursundan yararlanmak isteyen doktora ve tezli yüksek lisans öğrenci adayları, programa başvurdukları sırada “Lisansüstü Eğitim Burs Başvuru Formu” ile Enstitüye müraacat ederler. Başvurular burs komisyonuna sunulur.

Burs komisyonun yapacağı inceleme neticesinde ve Mütevelli Heyeti Başkanlığı’nın oluru ile bu öğrencilere belli oranda öğretim ücreti muafiyeti uygulanır. Üstün başarılı öğrenciler öğretim ücretinin tamamından muaf tutulabilir. Öğretim ücreti bursu verilecek öğrenci sayısı ve burs oranları her yıl Mütevelli Heyeti tarafından belirlenen kontenjan ve oranlar ile sınırlıdır.

Öğrenim ücreti başvurularının değerlendirilmesinde aday öğrencinin tamamlamış olduğu akademik programdaki başarı düzeyi, ALES, yabancı dil ve mülakat sınavından alacağı puan birlikte değerlendirmeye alınır.

Ankara Atılım Üniversitesi Mezunlar Derneği üyesi olup bu yönerge kapsamında öğretim ücreti bursu alamayan öğrencilerin öğretim ücretinde %10 muafiyet uygulanır.

 

Öğrencinin öğretim ücreti bursu alabilmesi için,

 • Lisans mezuniyet ortalamasının en az 2,50/4,00 veya yüksek lisans mezuniyet ortalamasının en az 3,50/4,00 olması
 • ALES’ten başvurduğu programın türünden olmak üzere yüksek lisans programı için en az 70, doktora programı için en az 75 puanı olması

şartlarını sağlaması gerekmektedir.

 

Uluslararası öğrenciler için burslar ve indirimler

Başvuru sistemimizde burs talebini işaretleyen öğrenci, sisteme istenen dosyalarını yükler. Burs Komisyonu, adayların başvurularını bir paket halinde değerlendirir. SAT, GMAT, GRE sonuçları, transkript v.b. değerlendirmeye alınırken, takdirname, ödül belgesi gibi belgeler de değerlendirmeye dahil edilebilir.

 

2018 – 2019 Eğitim Öğretim Yılı için İndirim Protokolü imzalanan kurumlar;

 • MAHUD (Merkez Mali Hizmetler Uzmanları Derneği)
 • TAV Havalimanları Holding A.Ş.
 • Türk Telekom Mobil İletişim Hizmetleri A.Ş.
 • Medicana Hastane İşletmeciliği A.Ş.
 • Türkiye Noterler Birliği
 • Koru Hastaneleri
 • ATİD (Anadolu Turizm İşletmecileri Derneği)
 • MÖVENPICK Hotel Ankara
 • ANRO (Ankara Turist Rehberleri Odası)

 

 App\Page Object ( [scoped:protected] => Array ( [0] => site_id ) [parentColumn:protected] => parent_id [leftColumn:protected] => lft [rightColumn:protected] => rgt [depthColumn:protected] => depth [orderColumn:protected] => [guarded:protected] => Array ( [0] => id [1] => parent_id [2] => lft [3] => rgt [4] => depth ) [connection:protected] => mysql [table:protected] => [primaryKey:protected] => id [keyType:protected] => int [incrementing] => 1 [with:protected] => Array ( ) [withCount:protected] => Array ( ) [perPage:protected] => 15 [exists] => 1 [wasRecentlyCreated] => [attributes:protected] => Array ( [id] => 3961 [title_tr] => Burs ve İndirimler [title_en] => Scholarship and Discount [title_ru] => [title_ar] => [content_tr] => stdClass Object ( [type] => ckeditor [content] =>

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı öğrenciler için burslar ve indirimler

Öğretim ücreti bursundan yararlanmak isteyen doktora ve tezli yüksek lisans öğrenci adayları, programa başvurdukları sırada “Lisansüstü Eğitim Burs Başvuru Formu” ile Enstitüye müraacat ederler. Başvurular burs komisyonuna sunulur.

Burs komisyonun yapacağı inceleme neticesinde ve Mütevelli Heyeti Başkanlığı’nın oluru ile bu öğrencilere belli oranda öğretim ücreti muafiyeti uygulanır. Üstün başarılı öğrenciler öğretim ücretinin tamamından muaf tutulabilir. Öğretim ücreti bursu verilecek öğrenci sayısı ve burs oranları her yıl Mütevelli Heyeti tarafından belirlenen kontenjan ve oranlar ile sınırlıdır.

Öğrenim ücreti başvurularının değerlendirilmesinde aday öğrencinin tamamlamış olduğu akademik programdaki başarı düzeyi, ALES, yabancı dil ve mülakat sınavından alacağı puan birlikte değerlendirmeye alınır.

Ankara Atılım Üniversitesi Mezunlar Derneği üyesi olup bu yönerge kapsamında öğretim ücreti bursu alamayan öğrencilerin öğretim ücretinde %10 muafiyet uygulanır.

 

Öğrencinin öğretim ücreti bursu alabilmesi için,

 • Lisans mezuniyet ortalamasının en az 2,50/4,00 veya yüksek lisans mezuniyet ortalamasının en az 3,50/4,00 olması
 • ALES’ten başvurduğu programın türünden olmak üzere yüksek lisans programı için en az 70, doktora programı için en az 75 puanı olması

şartlarını sağlaması gerekmektedir.

 

Uluslararası öğrenciler için burslar ve indirimler

Başvuru sistemimizde burs talebini işaretleyen öğrenci, sisteme istenen dosyalarını yükler. Burs Komisyonu, adayların başvurularını bir paket halinde değerlendirir. SAT, GMAT, GRE sonuçları, transkript v.b. değerlendirmeye alınırken, takdirname, ödül belgesi gibi belgeler de değerlendirmeye dahil edilebilir.

 

2018 – 2019 Eğitim Öğretim Yılı için İndirim Protokolü imzalanan kurumlar;

 • MAHUD (Merkez Mali Hizmetler Uzmanları Derneği)
 • TAV Havalimanları Holding A.Ş.
 • Türk Telekom Mobil İletişim Hizmetleri A.Ş.
 • Medicana Hastane İşletmeciliği A.Ş.
 • Türkiye Noterler Birliği
 • Koru Hastaneleri
 • ATİD (Anadolu Turizm İşletmecileri Derneği)
 • MÖVENPICK Hotel Ankara
 • ANRO (Ankara Turist Rehberleri Odası)

 

 

) [content_en] => stdClass Object ( [type] => ckeditor [content] =>

Scholarship and Discount Opportunities for International Students

Students who apply for scholarship must upload required documents to the system. Scholarship commission evaluates the applications as a package. SAT, GMAT, GRE results, transcript, etc. are taken into consideration during evaluation process which may also include letters of appreciation, honors and awards.

) [content_ru] => [content_ar] => [gallery] => stdClass Object ( [initialPreview] => Array ( ) [initialPreviewConfig] => Array ( ) ) [site_id] => 30 [start] => [end] => [created_at] => 2018-07-26 13:32:01 [updated_at] => 2019-08-05 06:49:33 [parent_id] => 1320 [lft] => 26 [rgt] => 27 [depth] => 1 [employee_id] => [external_link] => [external_link_tr] => [external_link_en] => [external_link_ru] => [external_link_ar] => [status] => 1 [blank] => 0 [hide_side_menu] => 0 [program_id] => [department_id] => [lesson_page] => [hide_on_side_menu] => 0 [content_page_id] => [media_dir] => online-basvuru-1532611248 [meta_desc_tr] => [meta_desc_en] => [meta_desc_ru] => [meta_desc_ar] => [breadcrumb] => Array ( [sites] => Array ( [0] => Array ( [id] => 30 [name_tr] => Sosyal Bilimler Enstitüsü [url] => sbe [type] => ) ) [pages] => Array ( [1320] => Array ( [id] => 1320 [title_tr] => Başvurular [parent_id] => [site_id] => 30 [external_link] => javascript:; [lft] => 19 [rgt] => 30 [depth] => 0 [children] => Array ( ) ) ) [page_parent_ids] => Array ( [0] => 1320 ) ) [user] => ) [original:protected] => Array ( [id] => 3961 [title_tr] => Burs ve İndirimler [title_en] => Scholarship and Discount [title_ru] => [title_ar] => [content_tr] => {"type":"ckeditor","content":"

Türkiye Cumhuriyeti vatanda\u015f\u0131 ö\u011frenciler için burslar ve indirimler<\/strong><\/p>\n\n

Ö\u011fretim ücreti bursundan yararlanmak isteyen doktora ve tezli yüksek lisans ö\u011frenci adaylar\u0131, programa ba\u015fvurduklar\u0131 s\u0131rada<\/strong> “Lisansüstü E\u011fitim Burs Ba\u015fvuru Formu<\/a>” ile Enstitüye müraacat ederler. Ba\u015fvurular burs komisyonuna sunulur.<\/p>\n\n

Burs komisyonun yapaca\u011f\u0131 inceleme neticesinde ve Mütevelli Heyeti Ba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131’n\u0131n oluru ile bu ö\u011frencilere belli oranda ö\u011fretim ücreti muafiyeti uygulan\u0131r. Üstün ba\u015far\u0131l\u0131 ö\u011frenciler ö\u011fretim ücretinin tamam\u0131ndan muaf tutulabilir. Ö\u011fretim ücreti bursu verilecek ö\u011frenci say\u0131s\u0131 ve burs oranlar\u0131 her y\u0131l Mütevelli Heyeti taraf\u0131ndan belirlenen kontenjan ve oranlar ile s\u0131n\u0131rl\u0131d\u0131r.<\/p>\n\n

Ö\u011frenim ücreti ba\u015fvurular\u0131n\u0131n de\u011ferlendirilmesinde aday ö\u011frencinin tamamlam\u0131\u015f oldu\u011fu akademik programdaki ba\u015far\u0131 düzeyi, ALES, yabanc\u0131 dil ve mülakat s\u0131nav\u0131ndan alaca\u011f\u0131 puan birlikte de\u011ferlendirmeye al\u0131n\u0131r.<\/p>\n\n

Ankara At\u0131l\u0131m Üniversitesi Mezunlar Derne\u011fi üyesi olup bu yönerge kapsam\u0131nda ö\u011fretim ücreti bursu alamayan ö\u011frencilerin ö\u011fretim ücretinde %10 muafiyet uygulan\u0131r.<\/p>\n\n

 <\/p>\n\n

Ö\u011frencinin ö\u011fretim ücreti bursu alabilmesi için,<\/em><\/strong><\/p>\n\n