Prof. Dr. Nüzhet Berrin AKSOY

berrin.aksoy@atilim.edu.tr / +90 (312) 586 8213


Lisans, Yüksek Lisans, Doktora: Hacettepe Üniversitesi

Araştırma Konuları : Çeviri Eleştirisi, Çeviri Kuramı, Çeviribilim, İngiliz Edebiyatı, Sözlü Çeviri, Teknik Çeviri.

Detaylı Özgeçmiş

Prof. Dr. Ayfer ALTAY

ayfer.altay@atilim.edu.tr / +90 (312) 586 8634


Lisans, Yüksek Lisans, Doktora: Ankara Üniversitesi

Araştırma Konuları : AB Hukuku, AB Metinleri Çevirisi, Hukuk Çevirisi, Uluslararası İlişkiler Çevirisi, Çeviribilim, Çeviri Kuramı.

Detaylı Özgeçmiş

Prof. Dr. Ali Sabih ARKAN

ali.arkan@atilim.edu.tr / +90 (312) 586 8018


Lisans, Doktora: Ankara Üniversitesi

Araştırma Konuları : Ticari İşletme Hukuku, Ticaret Hukuku, Şirketler Hukuku, Banka Hukuku, Deniz Hukuku, Kıymetli Evrak Hukuku, Marka Hukuku, Rekabet Hukuku, Sermaye Piyasası Hukuku, Sigorta Hukuku, Uluslararası Ticaret Hukuku, Sınai Haklar.

Prof. Dr. İsmail BİRCAN

ismail.bircan@atilim.edu.tr / +90 (312) 586 8244


Lisans: Ankara Üniversitesi Yüksek Lisans, Doktora: Dijon Üniversitesi

Araştırma Konuları : Stratejik Yönetim, İnsan Kaynakları Yönetimi, Ekonomik Kalkınma, Bölgesel Gelişme, Kamu Yönetiminde Etkinlik ve Disiplinlerarası Çalışmalar.

Detaylı Özgeçmiş

Prof. Dr. İbrahim BİRKAN

ibrahim.birkan@atilim.edu.tr / +90 (312) 586 8652


Lisans: Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi Yüksek Lisans: University of Massachusetts Doktora: Marmara Üniversitesi

Prof. Dr. Hüseyin Kamil BÜYÜKMİRZA

kamil.buyukmirza@atilim.edu.tr / +90 (312) 586 80 00


Lisans: Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi Yüksek Lisans: Michigan State University Doktora: Gazi Üniversitesi

Detaylı Özgeçmiş

Prof. Dr. Gülsen CANLI

gulsen.canli@atilim.edu.tr / +90 (312) 586 8642


Lisans: Ankara Üniversitesi Yüksek Lisans: Southern Illinois University Doktora: Hacettepe Üniversitesi

Araştırma Konuları : Kültür Çalışmaları, İngiliz Tiyatrosu, İngiliz Romanı.

Detaylı Özgeçmiş

Prof. Dr. Doğan CANSIZLAR

dogan.cansizlar@atilim.edu.tr / +90 (312) 586 8797


Lisans: Ankara Üniversitesi Yüksek Lisans: Northeastern Üniversitesi Doktora: İstanbul Üniversitesi

Araştırma Konuları : Finansal Piyasalar, Maliye Hukuku.

Detaylı Özgeçmiş

Prof. Dr. Nüket Belgin ELBİR

belgin.elbir@atilim.edu.tr / +90 (312) 586 8683


Lisans: Ankara Üniversitesi Yüksek Lisans: Hacettepe Üniversitesi Doktora: Ankara Üniversitesi

Araştırma Konuları : İngiliz Romanı, İngiliz Şiiri, Kadın Yazını, Edebi Çeviri, Kültür Araştırmaları.

Detaylı Özgeçmiş

Prof. Dr. Osman Celal GÖLE

celal.gole@atilim.edu.tr / +90 (312) 586 8022


Lisans, Doktora: Ankara Üniversitesi

Araştırma Konuları : Banka Hukuku, Borsa Hukuku, Deniz Hukuku, Kıymetli Evrak Hukuku, Marka Hukuku, Rekabet Hukuku, Sermaye Piyasası Hukuku, Sigorta Hukuku, Sınai Haklar, Şirketler Hukuku, Ticaret Hukuku, Ticari İşletme Hukuku, Uluslararası Ticaret Hukuku.

Detaylı Özgeçmiş

Prof. Dr. Metin GÜNDAY

metin.gunday@atilim.edu.tr / +90 (312) 586 8023


Lisans: Ankara Üniversitesi Doktora: Heidelberg Üniversitesi

Araştırma Konuları : İdari Yargı, İdare hukuku.

Detaylı Özgeçmiş

Prof. Dr. Şükrü Sina GÜREL

sukru.gurel@atilim.edu.tr / +90 (312) 586 8271


Prof. Dr. Hasan KAVAL

hasan.kaval@atilim.edu.tr / +90 (312) 586 8655


Lisans: Ankara İktisadi ve İdari Bilimler Yüksek Okulu Doktora: Gazi Üniversitesi

Detaylı Özgeçmiş

Prof. Dr. Ahmet Mithat KILIÇOĞLU

ahmet.kilicoglu@atilim.edu.tr / +90 (312) 586 8029


Lisans, Doktora: Ankara Üniversitesi

Araştırma Konuları : Aile Hukuku, Borçlar hukuku, Miras hukuku, Kişiler Hukuku, Marka Hukuku.

Detaylı Özgeçmiş

Prof. Dr. Oya Sıdıka BATUM MENTEŞE

oya.batum@atilim.edu.tr / +90 (312) 586 8666


Lisans: Ankara Üniversitesi Doktora: Hacettepe Üniversitesi

Araştırma Konuları : Karşılaştırmalı Edebiyat, 19. Yüzyıl İngiliz Edebiyatı, Modern/Postmodern İngiliz Edebiyatı, Sömürge Sonrası Çalışmaları.

Detaylı Özgeçmiş

Prof. Dr. Tolga OMAY

tolga.omay@atilim.edu.tr / +90 (312) 586 8696


Prof. Dr. Ziya Sacit ÖNEN

sacit.onen@atilim.edu.tr / +90 (312) 586 8641


Yüksek Lisans, Doktora: Bordeaux I Üniversitesi

Prof. Dr. Özlen ÖZGEN

ozlen.ozgen@atilim.edu.tr / +90 (312) 586 8614


Lisans: Hacettepe Üniversitesi Yüksek Lisans, Doktora: Ankara Üniversitesi

Araştırma Konuları : Halkla İlişkiler, Reklamcılık, Tüketim Kültürü, Kültürel Çalışmalar, Popüler Kültür, Sosyokültürel Gelişmeler, Biyoteknoloji.

Detaylı Özgeçmiş

Prof. Dr. Şule PFEİFFER

sule.pfeiffer@atilim.edu.tr / +90 (312) 586 8909


Lisans: Ankara Üniversitesi Yüksek Lisans, Doktora: Viyana Üniversitesi

Araştırma Konuları : Sanat Tarihi, Selçuklu-Osmanlı Döneminde Sanat, Mimarlık, Kent, Ticaret, Arkeoloji, Seramik, Numizmatik, Arkeometri, Kültürel Miras Yönetimi, Çağdaş Sanat Akımı, Sanat-Mimarlık-Propaganda.

Prof. Dr. Nevzat SAYGILIOĞLU

nevzat.saygilioglu@atilim.edu.tr / +90 (312) 586 8230


Lisans: Ankara Üniversitesi Doktora: Gazi Üniversitesi

Araştırma Konuları : Vergi Sistemi ve Politikaları, Maliyet Politikaları, Dış Ticaret, Gümrük Mevzuat ve Uygulamaları.

Detaylı Özgeçmiş

Prof. Dr. Sarper SÜZEK

sarper.suzek@atilim.edu.tr / +90 (312) 586 8019


Lisans, Doktora: Ankara Üniversitesi

Araştırma Konuları : İş Hukuku, Sosyal Güvenlik Hukuku, İş Yargısı, Uluslararası İş Hukuku, İş Sağlığı ve Güvenliği.

Detaylı Özgeçmiş

Prof. Dr. Dilaver TENGİLİMOĞLU

dilaver.tengilimoglu@atilim.edu.tr / +90 (312) 586 8681


Lisans, Yüksek Lisans: Hacettepe Üniversitesi Doktora: Gazi Üniversitesi

Araştırma Konuları : Pazarlama, Sağlık İşletmeleri Yönetimi, Sağlık Turizmi.

Detaylı Özgeçmiş

Prof. Dr. Halil İbrahim ÜLKER

halil.ulker@atilim.edu.tr / +90 (312) 586 8629


Lisans, Yüksek Lisans, Doktora: Ankara Üniversitesi

Araştırma Konuları : Türk Kamu Yönetimi, Stratejik Planlama, Örgüt Teorisi, Kamu Yönetiminin İyileştirilmesi, Kamu Yönetimi.

Detaylı Özgeçmiş

Prof. Dr. Mehmet Mithat ÜNER

mithat.uner@atilim.edu.tr / +90 (312) 586 80 00


Lisans: Hacettepe Üniversitesi Yüksek Lisans: University of Wisconsin Madison Yüksek Lisans: Gazi Üniversitesi Doktora: Gazi Üniversitesi

Araştırma Konuları : Pazarlama Stratejileri, Hizmet Pazarlaması, Uluslararası İşletmecilik.

Kişisel Web Sitesi

Prof. Dr. Aynur YONGALIK

aynur.yongalik@atilim.edu.tr / +90 (312) 586 8015


Lisans, Yüksek Lisans, Doktora: Ankara Üniversitesi

Araştırma Konuları : Banka Hukuku, Kıymetli Evrak Hukuku, Marka Hukuku, Patent Hukuku, Rekabet Hukuku, Sermaye Piyasası Hukuku, Sigorta Hukuku, Sınai Haklar, Şirketler Hukuku, Ticaret Hukuku, Ticari İşletme Hukuku, Uluslararası Ticaret Hukuku.

Detaylı Özgeçmiş

Doç. Dr. Cenk AYGÜL

cenk.aygul@atilim.edu.tr / +90 (312) 586 8623


Lisans, Yüksek Lisans: Orta Doğu Teknik Üniversitesi Doktora: York Üniversitesi

Araştırma Konuları : Uluslararası İlişkiler Teorileri, Politik ekonomi, Güvenlik araştırmaları, Karşılaştırmalı küresel siyaset, Uzamsal politika.

Doç. Dr. Özgür BOR

ozgur.bor@atilim.edu.tr / +90 (312) 586 8636


Lisans: Bilkent Üniversitesi Yüksek Lisans: Hacettepe Üniversitesi Doktora: Gazi Üniversitesi

Araştırma Konuları : Tarım iktisadı, Politik ekonomi.

Doç. Dr. Turan Erman ERKAN

erman.erkan@atilim.edu.tr / +90 (312) 586 8351


Lisans, Yüksek Lisans: Orta Doğu Teknik Üniversitesi Yüksek Lisans: MIT Doktora: Gazi Üniversitesi

Araştırma Konuları : Yönetim Bilgi Sistemleri, Tedarik Zinciri Yönetimi, Stratejik Planlama, Kurumsal Kaynak Planlama, İş Süreçlerinin Yeniden Tasarımı.

Detaylı Özgeçmiş

Doç. Dr. Filiz BAL KOÇYİĞİT

filiz.kocyigit@atilim.edu.tr / +90 (312) 586 8910


Lisans: Orta Doğu Teknik Üniversitesi Yüksek Lisans: Hacettepe Üniversitesi Doktora: Gazi Üniversitesi

Araştırma Konuları : Mimari Akustik, Hacim Akustiği, Akustik Tasarım, Rezonatör, Akustik Ölçüm Teknikleri, Yapı Fiziği, Enerji Etkin Tasarım, Sürdürülebilir Enerji, Rüzgar Enerjisi, Güneş Enerjisi, Yer altı ve Yer Üstü Suları, Mimari Aydınlatma, Yapı Statiği, Mimari Tasarım, Enerji Etkin Yapı Tasarımı - Sürdürülebilir Yapı Tasarımı.

Detaylı Özgeçmiş

Doç. Dr. Neriman Gonca GÜZEL ŞAHİN

gonca.guzel@atilim.edu.tr / +90 (312) 586 8773


Yüksek Lisans, Doktora: Gazi Üniversitesi

Doç. Dr. Savaş Zafer ŞAHİN

zafer.sahin@atilim.edu.tr / +90 (312) 586 8212


Lisans, Yüksek Lisans: Orta Doğu Teknik Üniversitesi Yüksek Lisans: Kent Üniversitesi Doktora: Orta Doğu Teknik Üniversitesi

Araştırma Konuları : Yerel Yönetimler, Türk Kamu Yönetimi, Şehir ve Bölge Planlama, Stratejik Planlama, Kent ve Çevre, Kamu Yönetimi, Bölgesel Gelişme, Kentsel Dönüşüm.

Detaylı Özgeçmiş

Doç. Dr. Gözde YILMAZ

gozde.yilmaz@atilim.edu.tr / +90 (312) 586 8668


Lisans: Hacettepe Üniversitesi Yüksek Lisans: University of Birmingham Doktora: Free University Berlin

Araştırma Konuları : AB-Türkiye ilişkileri, Avrupa Birliği, Avrupalıla?ma, Azınlık Hakları, Avrupa Kom?uluk Politikasi, Türkiye Medyası, AB Geni?leme Politikası, Türkiye'nin Avrupalıla?ması, Nitel Araştırma Yöntemleri, In-depth Interview Techniques, Odak Grup Görüşmesi.

Detaylı Özgeçmiş

Dr. Öğr. Üyesi Tuğba GÜRÇEL AKDEMİR

tugba.gurcel@atilim.edu.tr / +90 (312) 586 80 00


Lisans, Yüksek Lisans, Doktora: Bilkent Üniversitesi

Araştırma Konuları : Karşılaştırmalı siyaset, Avrupalılaşma, Türkiye Siyaseti.

Detaylı Özgeçmiş

Dr. Öğr. Üyesi Emel Özcanlı AKIN

emel.akin@atilim.edu.tr / +90 (312) 586 8912


Lisans: İstanbul Teknik Üniversitesi Yüksek Lisans: Gazi Üniversitesi Doktora: Ankara Üniversitesi

Araştırma Konuları : Konut, Mekanın Ekonomi Politiği, Mekan/Kültür, Kentsel Dönüşüm.

Dr. Öğr. Üyesi Gökşen ARAS

goksen.aras@atilim.edu.tr / +90 (312) 586 8237


Lisans: Hacettepe Üniversitesi Yüksek Lisans: Atılım Üniversitesi Doktora: Ankara Üniversitesi

Araştırma Konuları : Viktorya Romanı, Toplumsal Cinsiyet ve Edebiyat, Seyahat Edebiyatı, Romantik Şiir, Psikoanalitik Teori, Kültür Araştırmaları, Kadın Çalışmaları, Toplumsal Cinsiyet ve Edebiyat, Gerçekçilik Akımı, Feminist Kuram, Edebiyat Terimleri ve Akımları, Edebi Teori, 19. yy. Romantik Şiiri, 18. YY İngiliz Romanı.

Detaylı Özgeçmiş

Dr. Öğr. Üyesi Hande EMİN BENLİ

hande.emin@atilim.edu.tr / +90 (312) 586 8650


Lisans: Bilkent Üniversitesi Yüksek Lisans: University of Essex Doktora: Atılım Üniversitesi

Araştırma Konuları : Hukuk ve Ekonomi, Ampirik Hukuki Çalışmalar, Girişimcilik, Uluslararası Ticaret.

Dr. Öğr. Üyesi Çağrı BULHAZ

cagri.bulhaz@atilim.edu.tr / +90 (312) 586 8941


Lisans: Çankaya Üniversitesi Yüksek Lisans: Hacettepe Üniversitesi Doktora: Hacettepe Üniversitesi

Araştırma Konuları : İç Mekan Tasarımı, Yapı ve Çevre İlişkisi, Sürdürülebilir Yapı Tasarımı, Modüler Tasarım, Malzeme Bilgisi, Temel Tasarım.

Detaylı Özgeçmiş

Dr. Öğr. Üyesi Ceyhan ÇİĞDEMOĞLU

ceyhan.cigdemoglu@atilim.edu.tr / +90 (312) 586 8673


Lisans, Yüksek Lisans, Doktora: Orta Doğu Teknik Üniversitesi

Araştırma Konuları : Duyuşsal Değişkenler, Öğretim Yöntemleri.

Detaylı Özgeçmiş

Dr. Öğr. Üyesi Burcu DİNÇERGÖK

burcu.dincergok@atilim.edu.tr / +90 (312) 586 8648


Lisans, Yüksek Lisans: Hacettepe Üniversitesi Doktora: Gazi Üniversitesi

Araştırma Konuları : Finansal Yönetim, Finansal Analiz, Sermaye Yapısı, sermaye piyasası, finansal büyüme- ekonomik büyüme ilişkisi, Birleşme ve satınalmalar.

Detaylı Özgeçmiş

Dr. Öğr. Üyesi Halil İsmail ERTON

ismail.erton@atilim.edu.tr / +90 (312) 586 8051


Lisans, Yüksek Lisans, Doktora: Hacettepe Üniversitesi

Araştırma Konuları : Eğitim Pedagojisi, İngiliz Dili Eğitimi, İngiliz Dil Bilimi, Linguistics, Çeviribilim.

Detaylı Özgeçmiş

Dr. Öğr. Üyesi Elif EŞİYOK

elif.esiyok@atilim.edu.tr / +90 (312) 586 8772


Lisans: Bilkent Üniversitesi Yüksek Lisans: Leeds Metropolitan University Doktora: Gazi Üniversitesi

Araştırma Konuları : Halkla İlişkiler, Reklamcılık, Yeni Medya.

Detaylı Özgeçmiş

Dr. Öğr. Üyesi Aslı GÜLSEVEN

asli.gulseven@atilim.edu.tr / +90 (312) 586 8264


Lisans: Bilkent Üniversitesi Yüksek Lisans: Moskova Devlet Uluslararası İlişkiler Üniversitesi Doktora: Bilkent Üniversitesi

Araştırma Konuları : Siyaset Kuramı, Uluslararası İlişkiler Kuramları, Rusya Tarihi ve Siyaseti, Balkanlar Tarihi ve Siyaseti, Osmanlı Tarihi.

Detaylı Özgeçmiş

Dr. Öğr. Üyesi Elif GÜNEŞ

elif.gunes@atilim.edu.tr / +90 (312) 586 8908


Lisans, Yüksek Lisans, Doktora: Bilkent Üniversitesi

Araştırma Konuları : Renk Teorisi, Renk-Duygu İlişkilendirmeleri, Renk ve Mekan; Yön Bulma ve Yön Bulma Sistemleri; Evrensel Tasarım.

Detaylı Özgeçmiş

Dr. Öğr. Üyesi Nil Demet GÜNGÖR

nil.gungor@atilim.edu.tr / +90 (312) 586 8649


Lisans: University of Ottawa Yüksek Lisans, Doktora: Orta Doğu Teknik Üniversitesi

Araştırma Konuları : Uygulamalı Ekonometri, İşgücü Piyasaları, Göç Ekonomisi, Gelir Dağılımı, Eğitim Sistemleri, Çevre Ekonomisi ve Politikaları, Beşeri Sermaye ve Ekonomik Kalkınma, Yüksek Öğrenim Piyasaları.

Dr. Öğr. Üyesi Gökçen HASTÜRKOĞLU

gokcen.hasturkoglu@atilim.edu.tr / +90 (312) 586 8671


Lisans: Hacettepe Üniversitesi Yüksek Lisans: Atılım Üniversitesi Doktora: Hacettepe Üniversitesi

Araştırma Konuları : Çeviri Eleştirisi, Çeviribilim, Çeviri Kuramı, Tıp Çevirisi, Çevirmen Eğitimi, İngiliz Dil Bilimi, Bilişsel Dilbilim.

Detaylı Özgeçmiş

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet İSTEMİ

mehmet.istemi@atilim.edu.tr / +90 (312) 586 8016


Lisans, Yüksek Lisans, Doktora: Ankara Üniversitesi

Araştırma Konuları : Tüketicinin korunması hukuku, Kişiler Hukuku, Borçlar hukuku, Banka Hukuku.

Detaylı Özgeçmiş

Dr. Öğr. Üyesi Sibel İZMİR

sibel.izmir@atilim.edu.tr / +90 (312) 586 8263


Lisans, Yüksek Lisans: Ankara Üniversitesi Doktora: Atılım Üniversitesi

Araştırma Konuları : Shakespeare, Çağdaş Tiyatro, Postdramatik Tiyatro, Tiyatro Kuramları, Distopya Edebiyatı, Gotik Edebiyat.

Detaylı Özgeçmiş

Dr. Öğr. Üyesi Elif KALAYCI

elif.kalayci@atilim.edu.tr / +90 (312) 586 8650


Lisans: Boğaziçi Üniversitesi Yüksek Lisans: Texas A&M Üniversitesi Doktora: Orta Doğu Teknik Üniversitesi

Araştırma Konuları : Verimlilik, Girişimcilik, Dijital Bölünme, Araştırma Geliştirme, Endüstriyel Organizasyon, Ekonomik Kalkınma, Girişimcilik.

Detaylı Özgeçmiş

Dr. Öğr. Üyesi Cengiz KULAKSIZ

cengiz.kulaksiz@atilim.edu.tr / +90 (312) 586 8057


Lisans, Yüksek Lisans: Ankara Üniversitesi Doktora: Johann Wolfgang Goethe Universitaet Frankfurt am Main

Araştırma Konuları : Medeni Usul Hukuku, İcra ve İflas Hukuku, Alternatif Uyuşmazlık Çözümleri, Yargı Örgütü.

Detaylı Özgeçmiş

Dr. Öğr. Üyesi Kemal Gürkan KÜÇÜKERGİN

gurkan.kucukergin@atilim.edu.tr / +90 (312) 586 80 00


Lisans, Yüksek Lisans, Doktora: Gazi Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Duygu DERSAN ORHAN

duygu.dersan@atilim.edu.tr / +90 (312) 586 8635


Lisans: Bilkent Üniversitesi Yüksek Lisans, Doktora: Orta Doğu Teknik Üniversitesi

Araştırma Konuları : Orta Doğu Politikaları, Uluslararası Politika, Uluslararası İlişkiler Teorileri, Milliyetçilik.

Dr. Öğr. Üyesi Altın Aslı ŞİMŞEK ÖNER

asli.simsek@atilim.edu.tr / +90 (312) 586 8027


Lisans, Yüksek Lisans, Doktora: Ankara Üniversitesi

Araştırma Konuları : Hukuk ve Etik, İnsan hakları, Genel Devlet Teorisi, Anayasal İlkeler, Anayasal Kurumlar, Siyasi Partiler, Politika Bilimi, Kamu Hürriyetleri, Çocuk hakları, Kadın hakları, hukuk ve sanat, hukuk ve edebiyat.

Detaylı Özgeçmiş

Dr. Öğr. Üyesi Gülserim ÖZCAN

gulserim.ozcan@atilim.edu.tr / +90 (312) 586 8650


Lisans: Orta Doğu Teknik Üniversitesi Yüksek Lisans, Doktora: Bilkent Üniversitesi

Araştırma Konuları : Makroekonomik Teori ve Parasal İktisat.

Detaylı Özgeçmiş Kişisel Web Sitesi

Dr. Öğr. Üyesi Pelin ÖZGEN

pelin.ozgen@atilim.edu.tr / +90 (312) 586 8647


Lisans, Yüksek Lisans: Orta Doğu Teknik Üniversitesi Doktora: Hacettepe Üniversitesi

Araştırma Konuları : Pazarlamada Sayısal Modeller, Pazarlama Stratejileri, Pazarlama Araştırması, Pazarlama.

Detaylı Özgeçmiş

Dr. Öğr. Üyesi Çılga RESULOĞLU

cilga.resuloglu@atilim.edu.tr / +90 (312) 586 8915


Lisans, Yüksek Lisans: Bilkent Üniversitesi Doktora: Orta Doğu Teknik Üniversitesi

Araştırma Konuları : Kentsel tasarım, mimarlık tarihi, peyzaj mimarlığı, temel tasarım.

Detaylı Özgeçmiş

Dr. Öğr. Üyesi Çağkan SAYIN

cagkan.sayin@atilim.edu.tr / +90 (312) 586 80 00


Lisans: Anadolu Üniversitesi Yüksek Lisans: Başkent Üniversitesi Doktora: Orta Doğu Teknik Üniversitesi

Araştırma Konuları : Türkiye Siyaseti, Siyasal Kurumlar.

Detaylı Özgeçmiş

Dr. Öğr. Üyesi Dilşad Çiğdem SEVER

cigdem.sever@atilim.edu.tr / +90 (312) 586 8017


Lisans, Yüksek Lisans, Doktora: Ankara Üniversitesi

Araştırma Konuları : Kamu Hukuku, İdare hukuku, Feminist hukuk teorisi.

Detaylı Özgeçmiş

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Gürsan ŞENALP

gursan.senalp@atilim.edu.tr / +90 (312) 586 8653


Lisans: Hacettepe Üniversitesi Yüksek Lisans: Ankara Üniversitesi Doktora: Gazi Üniversitesi

Araştırma Konuları : Uluslararası Politik İktisat, İktisadi Düşünceler Tarihi, İktisat Tarihi, Siyasal İktisat Kuramları.

Dr. Öğr. Üyesi Kuğu TEKİN

kugu.tekin@atilim.edu.tr / +90 (312) 586 8760


Lisans, Yüksek Lisans: Atılım Üniversitesi Doktora: Orta Doğu Teknik Üniversitesi

Araştırma Konuları : Sömürge sonrası Edebiyatı, Sömürge Dönemi İngiliz Edebiyatı, Kültür Araştırmaları, Karşılaştırmalı Edebiyat, İngiliz Kültürü, Edebiyat ve Şehir, Edebiyat Terimleri ve Akımları, Amerikan Tiyatrosu, 17. yy. İngiliz şiiri, 17 ve 18. yy. İngiliz Düzyazı İncelemeleri.

Detaylı Özgeçmiş

Dr. Öğr. Üyesi Pınar Neslihan TURGUTTOPBAŞ

neslihan.turguttopbas@atilim.edu.tr / +90 (312) 586 8656


Lisans, Yüksek Lisans: Orta Doğu Teknik Üniversitesi Doktora: Gazi Üniversitesi

Araştırma Konuları : Finansal Piyasalar, Kambiyo Mevzuatı, Uluslararası Ticaret.

Dr. Öğr. Üyesi Şule Erdem TUZLUKAYA

sule.tuzlukaya@atilim.edu.tr / +90 (312) 586 8612


Lisans: Doğu Akdeniz Üniversitesi Yüksek Lisans: Northeastern Üniversitesi Doktora: Başkent Üniversitesi

Araştırma Konuları : Girişimcilik, Sosyal Ağdüzenekleri, Örgüt Teorisi.

Detaylı Özgeçmiş

Dr. Öğr. Üyesi Fatma Nur ULUŞAHİN

nur.ulusahin@atilim.edu.tr / +90 (312) 586 8043


Lisans, Yüksek Lisans, Doktora: Ankara Üniversitesi

Araştırma Konuları : Anayasa Hukuku, Anayasa Yargısı, Hükümet Sistemleri, Siyaset Bilimi, Siyasal Partiler, Seçim Hukuku, Seçim Sistemleri, Parlamento Hukuku, İnsan Hakları.

Detaylı Özgeçmiş

Dr. Öğr. Üyesi Feray ÜNLÜ

feray.unlu@atilim.edu.tr / +90 (312) 586 8914


Lisans: Bilkent Üniversitesi Yüksek Lisans, Doktora: Hacettepe Üniversitesi

Araştırma Konuları : Çevre Psikolojisi, Göstergebilim, Mekan ve İletişim.

Detaylı Özgeçmiş

Dr. Öğr. Üyesi Zeki YANIK

zeki.yanik@atilim.edu.tr / +90 (312) 586 80 00


Lisans, Yüksek Lisans: Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi Doktora: Gazi Üniversitesi

Araştırma Konuları : Finansal Analiz, Finansal Piyasalar, Muhasebe.

Dr. Öğr. Üyesi Nazlı Nazende YILDIRIM

nazli.yildirim@atilim.edu.tr / +90 (312) 586 8920


Lisans, Yüksek Lisans: Çankaya Üniversitesi Doktora: Hacettepe Üniversitesi

Araştırma Konuları : Tasarım-Algı İlişkisi, Kullanıcı İhtiyaçları, Evrensel Tasarım, Ticari Mekan Tasarımı, Kullanıcı Tercihleri, İç Mekan Hava Kirliliği, İç Mekan Peyzajı.

Detaylı Özgeçmiş

Dr. Öğr. Üyesi Nilgün ELİKÜÇÜK YILDIRIM

nilgun.eyildirim@atilim.edu.tr / +90 (312) 586 8264


Dr. Öğr. Üyesi Kumru KILIÇOĞLU YILMAZ

kumru.kilicoglu@atilim.edu.tr / +90 (312) 586 8040


Lisans: Atılım Üniversitesi Yüksek Lisans: Çankaya Üniversitesi Doktora: Ankara Üniversitesi

Araştırma Konuları : Aile Hukuku, Borçlar hukuku, Hayvanın Korunması Hukuku, Kişiler Hukuku, Kadın hakları, Çocuk hakları, İnsan Hakları, Marka Hukuku.

Detaylı Özgeçmiş

Dr. Naile SARMAŞIK

naile.sarmasik@atilim.edu.tr / +90 (312) 586 8215


Lisans: Ankara Üniversitesi Yüksek Lisans: Hacettepe Üniversitesi Doktora: Atılım Üniversitesi

Araştırma Konuları : Bilgisayar Destekli Çeviri, Teknik Çeviri, Çeviri Kuramı, İngiliz Edebiyatı, Terimce, Translator Training, Fantastik Edebiyat, Fantastik Edebiyat Çevirisi, Çocuk Edebiyatı ve Çocuklar İçin Çeviri, Çeviri Eleştirisi.

Detaylı Özgeçmiş

Dr. Enis Güvenç TATAROĞLU

enis.tataroglu@atilim.edu.tr / +90 (312) 586 80 00


Lisans, Yüksek Lisans: Gazi Üniversitesi Yüksek Lisans: Orta Doğu Teknik Üniversitesi Doktora: Orta Doğu Teknik Üniversitesi

Araştırma Konuları : Toplumsal Teori ve Turizm, Nitel Turizm Çalışmaları, Kültürel Miras ve Turizm Çalışmaları.

Öğr. Gör. Dr. Burcu TOSUN

burcu.tosun@atilim.edu.tr / +90 (312) 586 8625


Lisans, Yüksek Lisans, Doktora: Hacettepe Üniversitesi

Araştırma Konuları : Girişimcilik, Örgütsel Davranış, Örgütsel Psikoloji, Yönetim ve Organizasyon, İnsan Kaynakları Yönetimi, Stratejik Yönetim, Kariyer Planlama, Kurumsallaşma.

Detaylı Özgeçmiş

Yarı Zamanlı Öğretim Elemanları

Öğr. Gör. Dr. Pınar ÜRE ÇOLAK

pinar.ure@parttime.atilim.edu.tr / +90 (312) 586 80 00