Ön başvurular online dosya yükleme yöntemiyle yapılacaktır. Enstitümüze elden evrak teslimi yapılmayacaktır. Son başvuru tarihinden sonra mülakat sınavına girmeye hak kazanan adayların listeleri, mülakat yer ve tarihleri web sayfamızda duyurulacaktır.

Adaylar en fazla iki programa başvurabilirler. Her başvuru için ayrı başvuru ücreti yatırılmalıdır.

 

YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARINA BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

 • Lisans not döküm belgesi - Transkript - (PDF - JPEG)
 • İnternet çıktısı kabul edilmeyecektir.
 • Bu belgelere sahip olmayan adaylar Üniversitemiz Temel İngilizce Bölümü tarafından hazırlanan Atılım Üniversitesi İngilizce Yeterlik sınavına (AİYS) tabi tutulacaklardır. Bu sınava girecek adaylar online başvuru esnasında sınava gireceklerini belirtmelilerdir.
 • Tezli yüksek lisans programlarına başvuracaklar için ALES Belgesi (PDF - JPEG)

Not: İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Yüksek Lisans programına başvuran ve mülakat sınavına girmeye hak kazanan adayların; mülakat jürisine niyet mektubu ve portfolyolarını sunmaları gerekmektedir.

  

DOKTORA PROGRAMLARINA BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

 • Lisans ve yüksek lisans not döküm belgeleri - Transkript - (PDF - JPEG)
 • İnternet çıktısı kabul edilmeyecektir.

 

Kesin kayıt işlemleri İncek Kampüsümüzde bulunan Öğrenci İşleri tarafından yapılacaktır.

YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARINA BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

 • *Lisans mezuniyet belgesi aslı ile birlikte fotokopisi
 • Lisans not döküm belgesi (Transkript) aslı ile birlikte fotokopisi
  • İnternet çıktısı kabul edilmeyecektir
 • Başvuru ücretini ve ilk öğretim ücretini yatırdığına dair dekont; https://www.atilim.edu.tr/tr/mali-isler-ve-butce-direktorlugu/page/3960/sosyal-bilimler-enstitusu
 • Dil şartı olan Yüksek Lisans Programlarına başvuru için Atılım Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından onaylatılmış**İngilizce Yeterlik Belgesi (YDS, YÖKDİL, TOEFL veya IELTS)
  • Bu belgelere sahip olmayan adaylar Üniversitemiz Temel İngilizce Bölümü tarafından hazırlanan Atılım Üniversitesi İngilizce Yeterlik sınavına (AİYS) tabi tutulacaklardır. Bu sınava girecek adaylar online başvuru esnasında sınava gireceklerini belirtmelilerdir.
 • Tezli yüksek lisans programlarına başvuracaklar için ALES Belgesi
 • *Erkek adaylar için askerlik durum belgesi
 • *Nüfus cüzdanı fotokopisi

  * E – devletten alınan barkod numaralı belgeler kabul edilecektir.

** İngilizce Yeterlik Belgeleri Yabancı Diller Yüksekokulu Müdür Yardımcısı Öğr. Gör. Celal Aktaş tarafından onay verilecektir.

 

DOKTORA PROGRAMLARINA BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

 • *Lisans ve yüksek lisans mezuniyet belgeleri aslı ile birlikte fotokopisi
 • Lisans ve yüksek lisans not döküm belgesi (Transkript) asılları ile birlikte fotokopileri
  • İnternet çıktısı kabul edilmeyecektir
 • Başvuru ücretini ve ilk öğretim ücretini yatırdığına dair dekont; https://www.atilim.edu.tr/tr/mali-isler-ve-butce-direktorlugu/page/3960/sosyal-bilimler-enstitusu
 • ALES Belgesi
 • İngilizce Yeterlik Belgesi (KPDS, ÜDS, YDS, YÖK DİL veya TOEFL)
 • *Erkek adaylar için askerlik durum belgesi
 • *Nüfus cüzdanı fotokopisi

* E – devletten alınan belgeler kabul edilecektir.