Ön başvurular online dosya yükleme yöntemiyle yapılacaktır. Enstitümüze elden evrak teslimi yapılmayacaktır. Son başvuru tarihinden sonra mülakat yer, tarih ve saatleri web sayfamızda duyurulacaktır. Başvurular, son başvuru günü mesai saati bitiminde sonlanacaktır.

Adaylar en fazla iki programa başvurabilirler. Her başvuru için ayrı başvuru ücreti yatırılmalıdır.

Önemli Not: Yabancı üniversitelerden mezun olan öğrenci adayları, mezuniyet belgeleri ile birlikte “YÖK Okul Tanıma Belgesi” ve “YÖK Denklik Belgesi” de yüklemelilerdir. Bu belgeler e – devlet üzerinden temin edilebilmektedir.

YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARINA BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

 • Lisans mezuniyet belgesi – (PDF – JPEG)
  E-devlet belgesi kabul edilecektir
 • Lisans not döküm belgesi - Transkript - (PDF - JPEG)
  İnternet çıktısı kabul edilmeyecektir
 • Dil şartı olan Yüksek Lisans Programlarına başvuru için İngilizce Yeterlik Belgesi - YDS, YÖKDİL, TOEFL veya IELTS - (PDF - JPEG)
 • Bu belgelere sahip olmayan adaylar Üniversitemiz Temel İngilizce Bölümü tarafından hazırlanan Atılım Üniversitesi İngilizce Yeterlik sınavına (AİYS) tabi tutulacaklardır. Bu sınava girecek adaylar online başvuru esnasında sınava gireceklerini belirtmelilerdir.
 • Tezli yüksek lisans programlarına başvuracaklar için ALES Belgesi (PDF - JPEG)
 • Başvuru ücretini (100 TL) yatırdığına dair dekont (PDF veya JPEG) (Hesap ve ödeme bilgileri için; https://www.atilim.edu.tr/tr/mali-isler-ve-butce-direktorlugu/page/3960/sosyal-bilimler-enstitusu)

Not: İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Yüksek Lisans programına başvuran ve mülakat sınavına girmeye hak kazanan adayların; mülakat jürisine niyet mektubu ve portfolyolarını sunmaları gerekmektedir.

DOKTORA PROGRAMLARINA BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

 • Lisans ve yüksek lisans mezuniyet belgeleri – (PDF – JPEG)
  E-devlet belgesi kabul edilecektir.

 

 

Önemli Not 1: Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığı Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği Madde 35(6) gereği “Tezsiz yüksek lisans programları hariç, aynı anda birden fazla lisansüstü programa kayıt yaptırılamaz ve devam edilemez.”

Önemli Not 2: Yabancı üniversitelerden mezun olan öğrenciler, mezuniyet belgeleri ile birlikte “YÖK Okul Tanıma Belgesi” ve “YÖK Denklik Belgesi” de sunmalıdır. Bu belgeler e – devlet üzerinden temin edilebilmektedir.

YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARINA KESİN KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER

 • *Lisans mezuniyet belgesi aslı ile birlikte fotokopisi
 • Lisans not döküm belgesi (Transkript) imzalı ve mühürlü aslı (E-imzalı veya doğrulama kodlu olan belgeler de kabul edilmektedir.)
 • Lisans tamamlama yapanlarda ön lisans diploma ve transkript belgeleri
 • Dil şartı olan Yüksek Lisans Programlarına başvuru için **Atılım Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından onaylatılmış İngilizce Yeterlik Belgesi (YDS, YÖKDİL, TOEFL, IELTS veya AİYS)
 • Tezli yüksek lisans programlarına başvuracaklar için ALES belgesi çıktısı (Sonuç Belgesi Kontrol Kodu olanlar kabul edilmektedir.)
 • *Erkek adaylar için askerlik durum belgesi (E – devlet)
 • *T.C. kimlik kartı veya nüfus cüzdanı fotokopisi
 • E-devlet üzerinden alınan Yerleşim Yeri (İkametgâh) Belgesi
 • Soyadı değişikliği olan kadın adaylar için evlilik cüzdanının ilk 3 sayfası
 • 2 adet vesikalık fotoğraf (Arkalarına T.C. Kimlik no/Ad Soyad yazılı)
 • Başvuru ücretini yatırdığına dair dekont
 • Kayıt Bilgi ve Beyan Formu 

* E – devletten alınan barkod numaralı belgeler kabul edilmektedir.

** İngilizce Yeterlik Belgeleri için Yabancı Diller Yüksekokulu Müdür Yardımcısı Öğr. Gör. Celal Aktaş tarafından onay alınması gerekmektedir.

DOKTORA PROGRAMLARINA KESİN KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER

 • *Lisans ve yüksek lisans mezuniyet belgesi aslı ile birlikte fotokopisi
 • Lisans ve yüksek lisans not döküm belgesi (Transkript) imzalı ve mühürlü aslı (E-imzalı veya doğrulama kodlu olan belgeler de kabul edilmektedir.)
 • Lisans tamamlama yapanlarda ön lisans diploma ve transkript belgeleri
 • Dil şartı olan Yüksek Lisans Programlarına başvuru için **Atılım Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından onaylatılmış İngilizce Yeterlik Belgesi (YDS, YÖKDİL, TOEFL veya IELTS)
 • ALES belgesi çıktısı (Sonuç Belgesi Kontrol Kodu olanlar kabul edilmektedir.)
 • *Erkek adaylar için askerlik durum belgesi (E – devlet)
 • *T.C. kimlik kartı veya nüfus cüzdanı fotokopisi
 • E-devlet üzerinden alınan Yerleşim Yeri (İkametgâh) Belgesi
 • Soyadı değişikliği olan kadın adaylar için evlilik cüzdanının ilk 3 sayfası
 • 2 adet vesikalık fotoğraf (Arkalarına T.C. Kimlik no/Ad Soyad yazılı)
 • Başvuru ücretini yatırdığına dair dekont
 • Kayıt Bilgi ve Beyan Formu 

* E – devletten alınan barkod numaralı belgeler kabul edilmektedir.

** İngilizce Yeterlik Belgeleri için Yabancı Diller Yüksekokulu Müdür Yardımcısı Öğr. Gör. Celal Aktaş tarafından onay alınması gerekmektedir.