Özel Öğrencilik Başvuru Süreci

Enstitümüze özel öğrenci olarak başvurmak isteyen adayların B-5 Lisansüstü Özel Öğrenci Başvuru Formu’nu doldurarak ilgili ana bilim dalına vermeleri gerekmektedir. Ana bilim dalı uygunluğu ve Enstitü Yönetim Kurulu Kararı ile özel öğrencili başvuruları değerlendirilerek öğrenci adayına olumlu veya olumsuz geri dönüş Enstitü tarafından sağlanır.

 

Atılım Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliği

Özel öğrenci kabulü

Madde 9(1): Bir yükseköğretim kurumu mezunu veya öğrencisi olup, belirli bir konuda bilgisini artırmak isteyenler, ilgili EABD’nın onayı ile lisansüstü derslere özel öğrenci olarak kabul edilebilir.

Madde 9(2): Özel öğrencilere, aldıkları ders ya da derslere ilişkin devam ve başarı durumlarını gösteren bir belge verilir. Bu belgede ilgili derslerin kredi/saatleri de belirtilir. Özel öğrencilik ilgili programda doğrudan derece elde etmeye yönelik bir eğitim olmayıp süresi iki yarıyılı geçemez.

Madde 9(3): Program derslerini alan bir özel öğrenci, programın öğrenci kabul koşullarını tümüyle yerine getirmesi halinde lisansüstüöğrencisi statüsünü kazanabilir. Lisansüstü programa kabul edilen öğrencilerin özel öğrenci olarak aldığı ve başarılı olduğu derslerden en çok tezsiz yüksek lisans için 5 dersi, tezli yüksek lisans ve doktora programları için ise 4 dersi ilgili EABD’nin önerisi ve EYK kararıyla programına sayılabilir.App\Page Object ( [scoped:protected] => Array ( [0] => site_id ) [parentColumn:protected] => parent_id [leftColumn:protected] => lft [rightColumn:protected] => rgt [depthColumn:protected] => depth [orderColumn:protected] => [guarded:protected] => Array ( [0] => id [1] => parent_id [2] => lft [3] => rgt [4] => depth ) [connection:protected] => mysql [table:protected] => [primaryKey:protected] => id [keyType:protected] => int [incrementing] => 1 [with:protected] => Array ( ) [withCount:protected] => Array ( ) [perPage:protected] => 15 [exists] => 1 [wasRecentlyCreated] => [attributes:protected] => Array ( [id] => 4554 [title_tr] => Özel Öğrencilik [title_en] => Special Student Status [title_ru] => [title_ar] => [content_tr] => stdClass Object ( [type] => ckeditor [content] =>

Özel Öğrencilik Başvuru Süreci

Enstitümüze özel öğrenci olarak başvurmak isteyen adayların B-5 Lisansüstü Özel Öğrenci Başvuru Formu’nu doldurarak ilgili ana bilim dalına vermeleri gerekmektedir. Ana bilim dalı uygunluğu ve Enstitü Yönetim Kurulu Kararı ile özel öğrencili başvuruları değerlendirilerek öğrenci adayına olumlu veya olumsuz geri dönüş Enstitü tarafından sağlanır.

 

Atılım Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliği

Özel öğrenci kabulü

Madde 9(1): Bir yükseköğretim kurumu mezunu veya öğrencisi olup, belirli bir konuda bilgisini artırmak isteyenler, ilgili EABD’nın onayı ile lisansüstü derslere özel öğrenci olarak kabul edilebilir.

Madde 9(2): Özel öğrencilere, aldıkları ders ya da derslere ilişkin devam ve başarı durumlarını gösteren bir belge verilir. Bu belgede ilgili derslerin kredi/saatleri de belirtilir. Özel öğrencilik ilgili programda doğrudan derece elde etmeye yönelik bir eğitim olmayıp süresi iki yarıyılı geçemez.

Madde 9(3): Program derslerini alan bir özel öğrenci, programın öğrenci kabul koşullarını tümüyle yerine getirmesi halinde lisansüstüöğrencisi statüsünü kazanabilir. Lisansüstü programa kabul edilen öğrencilerin özel öğrenci olarak aldığı ve başarılı olduğu derslerden en çok tezsiz yüksek lisans için 5 dersi, tezli yüksek lisans ve doktora programları için ise 4 dersi ilgili EABD’nin önerisi ve EYK kararıyla programına sayılabilir.

) [content_en] => stdClass Object ( [type] => ckeditor [content] =>

Application Process for Special Student Status

Prospective students who intend to apply for special student status must fill out B-5 Graduate Special Student Application Form and submit the same to relevant department. The Graduate School admits special students according to the approval of relevant departments and the decision of the Executive Committee of the Graduate School.

 

Regulation on Atılım University Graduate Programs

Admission of Students with special status

Article 9(1): (1) Those who have graduated from an undergraduate or are students of a higher education institute and wish to increase their knowledge in a specified area can be admitted as students with special status with the approval of relevant EABD.

Article 9(2): The special status students are issued attendance and success certificates for the course(s) taken. Such certificate indicates credits/hours of such courses. Special student status is not directly intended to rank in the top in relevant program and it shall not last longer than two semesters.

Article 9(3): Special status students taking program courses may become master’s student in case of meeting all requirements required for admission to the program. Maximum 5 of the courses taken and passed by the students admitted to a master’s program can be exempted upon the proposal of relevant department and decision of board for non-thesis master’s program and 4 courses for thesis master’s program.

 

) [content_ru] => [content_ar] => [gallery] => stdClass Object ( [initialPreview] => Array ( ) [initialPreviewConfig] => Array ( ) ) [site_id] => 30 [start] => [end] => [created_at] => 2019-02-18 12:22:32 [updated_at] => 2019-08-05 06:49:33 [parent_id] => 1320 [lft] => 28 [rgt] => 29 [depth] => 1 [employee_id] => [external_link] => [external_link_tr] => [external_link_en] => [external_link_ru] => [external_link_ar] => [status] => 1 [blank] => 0 [hide_side_menu] => 0 [program_id] => [department_id] => [lesson_page] => [hide_on_side_menu] => 0 [content_page_id] => [media_dir] => online-basvuru-1532611248 [meta_desc_tr] => [meta_desc_en] => [meta_desc_ru] => [meta_desc_ar] => [breadcrumb] => Array ( [sites] => Array ( [0] => Array ( [id] => 30 [name_tr] => Sosyal Bilimler Enstitüsü [url] => sbe [type] => ) ) [pages] => Array ( [1320] => Array ( [id] => 1320 [title_tr] => Başvurular [parent_id] => [site_id] => 30 [external_link] => javascript:; [lft] => 19 [rgt] => 30 [depth] => 0 [children] => Array ( ) ) ) [page_parent_ids] => Array ( [0] => 1320 ) ) [user] => ) [original:protected] => Array ( [id] => 4554 [title_tr] => Özel Öğrencilik [title_en] => Special Student Status [title_ru] => [title_ar] => [content_tr] => {"type":"ckeditor","content":"

Özel Ö\u011frencilik Ba\u015fvuru Süreci<\/strong><\/p>\n\n

Enstitümüze özel ö\u011frenci olarak ba\u015fvurmak isteyen adaylar\u0131n B-5 Lisansüstü Özel Ö\u011frenci Ba\u015fvuru Formu<\/a><\/strong>’nu doldurarak ilgili ana bilim dal\u0131na vermeleri gerekmektedir. Ana bilim dal\u0131 uygunlu\u011fu ve Enstitü Yönetim Kurulu Karar\u0131 ile özel ö\u011frencili ba\u015fvurular\u0131 de\u011ferlendirilerek ö\u011frenci aday\u0131na olumlu veya olumsuz geri dönü\u015f Enstitü taraf\u0131ndan sa\u011flan\u0131r.<\/p>\n\n

 <\/p>\n\n

At\u0131l\u0131m Üniversitesi Lisansüstü E\u011fitim Ö\u011fretim Yönetmeli\u011fi<\/strong><\/a><\/p>\n\n

Özel ö\u011frenci kabulü<\/strong><\/p>\n\n

Madde 9(1):<\/strong> Bir yüksekö\u011fretim kurumu mezunu veya ö\u011frencisi olup, belirli bir konuda bilgisini art\u0131rmak isteyenler, ilgili EABD’n\u0131n onay\u0131 ile lisansüstü derslere özel ö\u011frenci olarak kabul edilebilir.<\/p>\n\n

Madde 9(2):<\/strong> Özel ö\u011frencilere, ald\u0131klar\u0131 ders ya da derslere ili\u015fkin devam ve ba\u015far\u0131 durumlar\u0131n\u0131 gösteren bir belge verilir. Bu belgede ilgili derslerin kredi\/saatleri de belirtilir. Özel ö\u011frencilik ilgili programda do\u011frudan derece elde etmeye yönelik bir e\u011fitim olmay\u0131p süresi iki yar\u0131y\u0131l\u0131 geçemez.<\/p>\n\n

Madde 9(3):<\/strong> Program derslerini alan bir özel ö\u011frenci, program\u0131n ö\u011frenci kabul ko\u015fullar\u0131n\u0131 tümüyle yerine getirmesi halinde lisansüstüö\u011frencisi statüsünü kazanabilir. Lisansüstü programa kabul edilen ö\u011frencilerin özel ö\u011frenci olarak ald\u0131\u011f\u0131 ve ba\u015far\u0131l\u0131 oldu\u011fu derslerden en çok tezsiz yüksek lisans için 5 dersi, tezli yüksek lisans ve doktora programlar\u0131 için ise 4 dersi ilgili EABD’nin önerisi ve EYK karar\u0131yla program\u0131na say\u0131labilir.<\/p>"} [content_en] => {"type":"ckeditor","content":"

Application Process for Special Student Status<\/strong><\/p>\n\n

Prospective students who intend to apply for special student status must fill out B-5 Graduate Special Student Application Form<\/strong><\/a> and submit the same to relevant department. The Graduate School admits special students according to the approval of relevant departments and the decision of the Executive Committee of the Graduate School.<\/p>\n\n

 <\/p>\n\n

Regulation on At\u0131l\u0131m University Graduate Programs<\/strong><\/a><\/p>\n\n

Admission of Students with special status<\/strong><\/p>\n\n

Article 9(1):<\/strong> (1) Those who have graduated from an undergraduate or are students of a higher education institute and wish to increase their knowledge in a specified area can be admitted as students with special status with the approval of relevant EABD.<\/p>\n\n

Article 9(2):<\/strong> The special status students are issued attendance and success certificates for the course(s) taken. Such certificate indicates credits\/hours of such courses. Special student status is not directly intended to rank in the top in relevant program and it shall not last longer than two semesters.<\/p>\n\n

Article 9(3):<\/strong> Special status students taking program courses may become master’s student in case of meeting all requirements required for admission to the program. Maximum 5 of the courses taken and passed by the students admitted to a master’s program can be exempted upon the proposal of relevant department and decision of board for non-thesis master’s program and 4 courses for thesis master’s program.<\/p>\n\n

 <\/p>"} [content_ru] => [content_ar] => [gallery] => {"initialPreview":[],"initialPreviewConfig":[]} [site_id] => 30 [start] => [end] => [created_at] => 2019-02-18 12:22:32 [updated_at] => 2019-08-05 06:49:33 [parent_id] => 1320 [lft] => 28 [rgt] => 29 [depth] => 1 [employee_id] => [external_link] => [external_link_tr] => [external_link_en] => [external_link_ru] => [external_link_ar] => [status] => 1 [blank] => 0 [hide_side_menu] => 0 [program_id] => [department_id] => [lesson_page] => [hide_on_side_menu] => 0 [content_page_id] => [media_dir] => online-basvuru-1532611248 [meta_desc_tr] => [meta_desc_en] => [meta_desc_ru] => [meta_desc_ar] => ) [casts:protected] => Array ( ) [dates:protected] => Array ( ) [dateFormat:protected] => [appends:protected] => Array ( ) [events:protected] => Array ( ) [observables:protected] => Array ( ) [relations:protected] => Array ( [site] => App\Site Object ( [connection:protected] => mysql [parentColumn:protected] => parent_id [leftColumn:protected] => lft [rightColumn:protected] => rgt [depthColumn:protected] => depth [orderColumn:protected] => [guarded:protected] => Array ( [0] => id [1] => parent_id [2] => lft [3] => rgt [4] => depth ) [scoped:protected] => Array ( ) [table:protected] => [primaryKey:protected] => id [keyType:protected] => int [incrementing] => 1 [with:protected] => Array ( ) [withCount:protected] => Array ( ) [perPage:protected] => 15 [exists] => 1 [wasRecentlyCreated] => [attributes:protected] => Array ( [id] => 30 [url] => sbe [name_tr] => Sosyal Bilimler Enstitüsü [type_id] => 8 [parent_id] => 1 [lft] => 132 [rgt] => 159 [depth] => 1 ) [original:protected] => Array ( [id] => 30 [url] => sbe [name_tr] => Sosyal Bilimler Enstitüsü [type_id] => 8 [parent_id] => 1 [lft] => 132 [rgt] => 159 [depth] => 1 ) [casts:protected] => Array ( ) [dates:protected] => Array ( ) [dateFormat:protected] => [appends:protected] => Array ( ) [events:protected] => Array ( ) [observables:protected] => Array ( ) [relations:protected] => Array ( ) [touches:protected] => Array ( ) [timestamps] => 1 [hidden:protected] => Array ( ) [visible:protected] => Array ( ) [fillable:protected] => Array ( ) ) [employee] => [program] => [department] => ) [touches:protected] => Array ( ) [timestamps] => 1 [hidden:protected] => Array ( ) [visible:protected] => Array ( ) [fillable:protected] => Array ( ) ) 1