Özel Öğrencilik Başvuru Süreci

Enstitümüze özel öğrenci olarak başvurmak isteyen adayların B-5 Lisansüstü Özel Öğrenci Başvuru Formu’nu doldurarak ilgili ana bilim dalına vermeleri gerekmektedir. Ana bilim dalı uygunluğu ve Enstitü Yönetim Kurulu Kararı ile özel öğrencili başvuruları değerlendirilerek öğrenci adayına olumlu veya olumsuz geri dönüş Enstitü tarafından sağlanır.

 

Atılım Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliği

Özel öğrenci kabulü

Madde 9(1): Başka bir yükseköğretim kurumundaki bir yüksek lisans, doktora ya da sanatta yeterlik programına kayıtlı olan öğrenciler, kayıtlı oldukları enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının onayı ile özel öğrenci olarak kabul edilebilir. Lisansüstü derslere kabul edilen öğrencilerin özel öğrenci olarak aldığı ve başarılı olduğu derslerin muafiyet işlemleri kayıtlı olduğu enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığı tarafından yürütülür.

Madde 9(2): Özel öğrencilere, aldıkları ders ya da derslere ilişkin başarı durumlarını gösteren bir belge verilir. Bu belgede ilgili derslerin kredileri/saatleri de belirtilir.