Prof. Dr. Şule TUZLUKAYA / Enstitü Müdürü

/ +90 (312) 586 8612


Lisans: Doğu Akdeniz Üniversitesi Yüksek Lisans: Northeastern Üniversitesi Doktora: Başkent Üniversitesi

Araştırma Konuları : Girişimcilik, Sosyal Ağdüzenekleri, Örgüt Teorisi.

Detaylı Özgeçmiş

Dr. Öğr. Üyesi Korhan MÜHÜRCÜOĞLU / Enstitü Müdür Yardımcısı

/ +90 (312) 586 8271/8840


Lisans, Yüksek Lisans, Doktora: Bilkent Üniversitesi

Araştırma Konuları : Geç Osmanlı ve Türk Modernleşmesi, Siyaset Felsefesi, Etik.

Detaylı Özgeçmiş

Prof. Dr. Nüzhet Berrin AKSOY / Mütercim-Tercümanlık Ana Bilim Dalı Başkanı

/ +90 (312) 586 8213


Lisans, Yüksek Lisans, Doktora: Hacettepe Üniversitesi

Araştırma Konuları : Çeviri Eleştirisi, Çeviri Kuramı, Çeviribilim, İngiliz Edebiyatı, Sözlü Çeviri, Karşılaştırmalı Edebiyat.

Detaylı Özgeçmiş

Prof. Dr. İbrahim BİRKAN / Turizm ve Otel İşletmeciliği Ana Bilim Dalı Başkanı

/ +90 (312) 586 8652


Lisans: Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi Yüksek Lisans: University of Massachusetts Doktora: Marmara Üniversitesi

Araştırma Konuları : Finansal Yönetim, Otel Yönetimi.

Detaylı Özgeçmiş

Prof. Dr. Doğan CANSIZLAR / Maliye Ana Bilim Dalı Başkanı

/ +90 (312) 586 8797


Lisans: Ankara Üniversitesi Yüksek Lisans: Northeastern Üniversitesi Doktora: İstanbul Üniversitesi

Araştırma Konuları : Finansal Piyasalar, Maliye Hukuku.

Detaylı Özgeçmiş

Prof. Dr. Nüket Belgin ELBİR / İngiliz Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı Başkanı

/ +90 (312) 586 8683


Lisans: Ankara Üniversitesi Yüksek Lisans: Hacettepe Üniversitesi Doktora: Ankara Üniversitesi

Araştırma Konuları : İngiliz Romanı, İngiliz Şiiri, Kadın Yazını, Edebi Çeviri, Kültür Araştırmaları.

Detaylı Özgeçmiş

Prof. Dr. Metin GÜNDAY / Kamu Hukuku Ana Bilim Dalı Başkanı

/ +90 (312) 586 8019


Lisans: Ankara Üniversitesi Doktora: Heidelberg Üniversitesi

Araştırma Konuları : İdari Yargı, İdare hukuku.

Detaylı Özgeçmiş

Prof. Dr. Ahmet Mithat KILIÇOĞLU / Özel Hukuk Ana Bilim Dalı Başkanı

/ +90 (312) 586 8029


Lisans, Doktora: Ankara Üniversitesi

Araştırma Konuları : Aile Hukuku, Borçlar hukuku, Miras hukuku, Kişiler Hukuku, Marka Hukuku.

Detaylı Özgeçmiş

Prof. Dr. Tolga OMAY / İktisat Ana Bilim Dalı Başkanı

/ +90 (312) 586 8696


Lisans: Bilkent Üniversitesi Yüksek Lisans, Doktora: Hacettepe Üniversitesi

Araştırma Konuları : Doğrusal Olmayan Ekonometri, Kesirli Entegrasyon.

Detaylı Özgeçmiş

Prof. Dr. Funda GENÇOĞLU / Kamu Yönetimi ve Siyaset Bilimi Ana Bilim Dalı Başkanı

/ +90 (312) 586 8212


Lisans, Yüksek Lisans: Bilkent Üniversitesi Doktora: Orta Doğu Teknik Üniversitesi

Araştırma Konuları : Siyaset Kuramları, Siyasal Düşünceler Tarihi, Sosyal Hareketler, Sivil Toplum, Demokrasi, Demokratikleştirme, Cinsiyet, Siyasal/Toplumsal Kimlikler, Anti-entelektüalizm, Popülizm.

Detaylı Özgeçmiş

Prof. Dr. Özlen ÖZGEN / Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Ana Bilim Dalı Başkanı

/ +90 (312) 586 8614


Lisans: Hacettepe Üniversitesi Yüksek Lisans, Doktora: Ankara Üniversitesi

Araştırma Konuları : Halkla İlişkiler, Reklamcılık, Tüketim Kültürü, Kültürel Çalışmalar, Popüler Kültür, Biyoteknoloji.

Detaylı Özgeçmiş

Prof. Dr. Nevzat SAYGILIOĞLU / Uluslararası Ticaret ve Lojistik Ana Bilim Dalı Başkanı

/ +90 (312) 586 8624


Lisans: Ankara Üniversitesi Doktora: Gazi Üniversitesi

Araştırma Konuları : Vergi Sistemi ve Politikaları, Maliyet Politikaları, Dış Ticaret, Gümrük Mevzuat ve Uygulamaları.

Detaylı Özgeçmiş

Prof. Dr. Dilaver TENGİLİMOĞLU / İşletme Ana Bilim Dalı Başkanı

/ +90 (312) 586 8274


Lisans, Yüksek Lisans: Hacettepe Üniversitesi Doktora: Gazi Üniversitesi

Araştırma Konuları : Pazarlama, Sağlık İşletmeleri Yönetimi, Sağlık Turizmi.

Detaylı Özgeçmiş

Doç. Dr. Neşe ALKAN / Klinik Psikoloji Ana Bilim Dalı Başkanı

/ +90 (312) 586 8640


Lisans, Yüksek Lisans, Doktora: Orta Doğu Teknik Üniversitesi

Araştırma Konuları : Serbest Dalış Sporcularında Apnea Performansı ve Psikolojik Etmenlerin İncelenmesi, Duygular, Bilişsel değerlendirmeler, Beş Faktör Kişilik Modeli, Başaçıkma.

Detaylı Özgeçmiş

Doç. Dr. Elif GÜNEŞ / İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Ana Bilim Dalı Başkanı

/ +90 (312) 586 8908


Lisans, Yüksek Lisans, Doktora: Bilkent Üniversitesi

Araştırma Konuları : Mimari Tasarım, İçmimarlık, İç Mekân Tasarımı, İç Mekân Tasarımında Renk, Renk ve Aydınlatma, Mekân Algısı, Yön Bulma Sistemleri, Evrensel Tasarım.

Detaylı Özgeçmiş

Prof. Dr. Gözde YILMAZ / Uluslararası İlişkiler Ana Bilim Dalı Başkanı

/ +90 (312) 586 8668


Lisans: Hacettepe Üniversitesi Yüksek Lisans: University of Birmingham Doktora: Free University Berlin

Araştırma Konuları : Norm/Politika Yayılımı, Otoriter Yayılma, Avrupa Birliği, Avrupa Birliği'nin Dış İlişkileri, AB-Türkiye-Çin İlişkileri, Türkiye Siyaseti.

Detaylı Özgeçmiş