Prof. Dr. Dilaver TENGİLİMOĞLU / Enstitü Müdürü

dilaver.tengilimoglu@atilim.edu.tr / +90 (312) 586 8681


Lisans, Yüksek Lisans: Hacettepe Üniversitesi Doktora: Gazi Üniversitesi

Araştırma Konuları : Pazarlama, Sağlık İşletmeleri Yönetimi, Sağlık Turizmi.

Detaylı Özgeçmiş

Öğr. Gör. Dr. Eşref Uğur ÇELİK / Enstitü Müdür Yardımcısı

esref.celik@atilim.edu.tr / +90 (312) 586 8840


Lisans, Lisans: Atılım Üniversitesi Yüksek Lisans: Çankaya Üniversitesi Doktora: Atılım Üniversitesi

Araştırma Konuları : Endeksleme, Makroekonomik Performans, Sosyo-Politik Performans, Ekonomik Büyüme, Kalkınma, Kurumlar, Politik Ekonomi.

Detaylı Özgeçmiş

Prof. Dr. Metin GÜNDAY / Kamu Hukuku Anabilim Dalı Başkanı

metin.gunday@atilim.edu.tr / +90 (312) 586 8023


Lisans: Ankara Üniversitesi Doktora: Heidelberg Üniversitesi

Araştırma Konuları : İdari Yargı, İdare hukuku.

Detaylı Özgeçmiş

Prof. Dr. Hasan KAVAL / İşletme Anabilim Dalı Başkanı

hasan.kaval@atilim.edu.tr / +90 (312) 586 8655


Lisans: Ankara İktisadi ve İdari Bilimler Yüksek Okulu Doktora: Gazi Üniversitesi

Detaylı Özgeçmiş

Prof. Dr. Nüzhet Berrin AKSOY / Mütercim-Tercümanlık Anabilim Dalı Başkanı

berrin.aksoy@atilim.edu.tr / +90 (312) 586 8213


Lisans, Yüksek Lisans, Doktora: Hacettepe Üniversitesi

Araştırma Konuları : Çeviri Eleştirisi, Çeviri Kuramı, Çeviribilim, İngiliz Edebiyatı, Sözlü Çeviri, Teknik Çeviri.

Detaylı Özgeçmiş

Doç. Dr. Özgür BOR / İktisat Anabilim Dalı Başkanı

ozgur.bor@atilim.edu.tr / +90 (312) 586 8636


Lisans: Bilkent Üniversitesi Yüksek Lisans: Hacettepe Üniversitesi Doktora: Gazi Üniversitesi

Araştırma Konuları : Tarım iktisadı, Politik ekonomi.

Prof. Dr. Sarper SÜZEK / Özel Hukuk Anabilim Dalı Başkanı

sarper.suzek@atilim.edu.tr / +90 (312) 586 8019


Lisans, Doktora: Ankara Üniversitesi

Araştırma Konuları : İş Hukuku, Sosyal Güvenlik Hukuku, İş Yargısı, Uluslararası İş Hukuku, İş Sağlığı ve Güvenliği.

Detaylı Özgeçmiş

Prof. Dr. Nevzat SAYGILIOĞLU / Uluslararası Ticaret ve Lojistik Anabilim Dalı Başkanı

nevzat.saygilioglu@atilim.edu.tr / +90 (312) 586 8230


Lisans: Ankara Üniversitesi Doktora: Gazi Üniversitesi

Araştırma Konuları : Vergi Sistemi ve Politikaları, Maliyet Politikaları, Dış Ticaret, Gümrük Mevzuat ve Uygulamaları.

Detaylı Özgeçmiş

Dr. Öğr. Üyesi Elif GÜNEŞ / İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Anabilim Dalı Başkanı

elif.gunes@atilim.edu.tr / +90 (312) 586 8908


Lisans, Yüksek Lisans, Doktora: Bilkent Üniversitesi

Araştırma Konuları : Renk Teorisi, Renk-Duygu İlişkilendirmeleri, Renk ve Mekan; Yön Bulma ve Yön Bulma Sistemleri; Evrensel Tasarım.

Detaylı Özgeçmiş

Prof. Dr. İbrahim BİRKAN / Turizm ve Otel İşletmeciliği Anabilim Dalı Başkanı

ibrahim.birkan@atilim.edu.tr / +90 (312) 586 8652


Lisans: Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi Yüksek Lisans: University of Massachusetts Doktora: Marmara Üniversitesi

Prof. Dr. Özlen ÖZGEN / Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Anabilim Dalı Başkanı

ozlen.ozgen@atilim.edu.tr / +90 (312) 586 8614


Lisans: Hacettepe Üniversitesi Yüksek Lisans, Doktora: Ankara Üniversitesi

Araştırma Konuları : Halkla İlişkiler, Reklamcılık, Tüketim Kültürü, Kültürel Çalışmalar, Popüler Kültür, Sosyokültürel Gelişmeler, Biyoteknoloji.

Detaylı Özgeçmiş

Prof. Dr. Ziya Sacit ÖNEN / Maliye Anabilim Dalı Başkanı

sacit.onen@atilim.edu.tr / +90 (312) 586 8641


Yüksek Lisans, Doktora: Bordeaux I Üniversitesi

Doç. Dr. Savaş Zafer ŞAHİN / Kamu Yönetimi ve Siyaset Bilimi Anabilim Dalı Başkanı

zafer.sahin@atilim.edu.tr / +90 (312) 586 8212


Lisans, Yüksek Lisans: Orta Doğu Teknik Üniversitesi Yüksek Lisans: Kent Üniversitesi Doktora: Orta Doğu Teknik Üniversitesi

Araştırma Konuları : Yerel Yönetimler, Türk Kamu Yönetimi, Şehir ve Bölge Planlama, Stratejik Planlama, Kent ve Çevre, Kamu Yönetimi, Bölgesel Gelişme, Kentsel Dönüşüm.

Detaylı Özgeçmiş