Yatay Geçiş Başvuru Süreci

Enstitümüz programlarına yatay geçiş yapmak isteyen adayların yakın tarihli öğrenci belgesi, transkript ve bir dilekçe ile ilgili ana bilim dalına başvurmaları gerekir. Ana bilim dalı uygunluğu ve Enstitü Yönetim Kurulu Kararı ile yatay geçiş başvuruları değerlendirilerek öğrenci adayına olumlu veya olumsuz geri dönüş Enstitü tarafından sağlanır.

 

Atılım Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliği

Yatay geçiş yoluyla öğrenci kabulü

Madde 6(1): Üniversitedeki veya diğer bir yükseköğretim kurumundaki bir lisansüstü programda en az bir yarıyılı tamamlamış olan başarılı öğrenci, süresi içinde gerekli belgelerle başvurmak koşuluyla, ilgili EABD’nin önerisi ve ilgili EYK kararıyla, Üniversitede yürütülen lisansüstü programlara yatay geçiş yoluyla kabul edilebilir. Bu kararda, öğrencinin kabul edildiği programdaki ders yükümlülüklerinin hangilerinden muaf tutulacağı ayrıca belirtilir. Üniversite dışındaki bir yükseköğretim kurumundan yatay geçiş yapan öğrencinin 5’inci maddede belirtilen ölçütleri sağlamış olması gerekir. Yarıyıl uzunluğu Üniversiteden farklı yükseköğretim kurumlarından gelen öğrenciler için kredi eşdeğerliği, ilgili EYK tarafından belirlenir.

Madde 6(2): Yatay geçişle kabul edilen öğrencilerin ödeyecekleri ücretlere ilişkin hususlar Mütevelli Heyet tarafından belirlenir.App\Page Object ( [scoped:protected] => Array ( [0] => site_id ) [parentColumn:protected] => parent_id [leftColumn:protected] => lft [rightColumn:protected] => rgt [depthColumn:protected] => depth [orderColumn:protected] => [guarded:protected] => Array ( [0] => id [1] => parent_id [2] => lft [3] => rgt [4] => depth ) [connection:protected] => mysql [table:protected] => [primaryKey:protected] => id [keyType:protected] => int [incrementing] => 1 [with:protected] => Array ( ) [withCount:protected] => Array ( ) [perPage:protected] => 15 [exists] => 1 [wasRecentlyCreated] => [attributes:protected] => Array ( [id] => 4552 [title_tr] => Yatay Geçiş [title_en] => Student Transfer [title_ru] => [title_ar] => [content_tr] => stdClass Object ( [type] => ckeditor [content] =>

Yatay Geçiş Başvuru Süreci

Enstitümüz programlarına yatay geçiş yapmak isteyen adayların yakın tarihli öğrenci belgesi, transkript ve bir dilekçe ile ilgili ana bilim dalına başvurmaları gerekir. Ana bilim dalı uygunluğu ve Enstitü Yönetim Kurulu Kararı ile yatay geçiş başvuruları değerlendirilerek öğrenci adayına olumlu veya olumsuz geri dönüş Enstitü tarafından sağlanır.

 

Atılım Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliği

Yatay geçiş yoluyla öğrenci kabulü

Madde 6(1): Üniversitedeki veya diğer bir yükseköğretim kurumundaki bir lisansüstü programda en az bir yarıyılı tamamlamış olan başarılı öğrenci, süresi içinde gerekli belgelerle başvurmak koşuluyla, ilgili EABD’nin önerisi ve ilgili EYK kararıyla, Üniversitede yürütülen lisansüstü programlara yatay geçiş yoluyla kabul edilebilir. Bu kararda, öğrencinin kabul edildiği programdaki ders yükümlülüklerinin hangilerinden muaf tutulacağı ayrıca belirtilir. Üniversite dışındaki bir yükseköğretim kurumundan yatay geçiş yapan öğrencinin 5’inci maddede belirtilen ölçütleri sağlamış olması gerekir. Yarıyıl uzunluğu Üniversiteden farklı yükseköğretim kurumlarından gelen öğrenciler için kredi eşdeğerliği, ilgili EYK tarafından belirlenir.

Madde 6(2): Yatay geçişle kabul edilen öğrencilerin ödeyecekleri ücretlere ilişkin hususlar Mütevelli Heyet tarafından belirlenir.

) [content_en] => stdClass Object ( [type] => ckeditor [content] =>

Student Transfer Process

Students who intend to transfer to one of our graduate programs must apply to relevant department with a current student certificate, transcript and letter. The Graduate School accepts or rejects transfer request of students according to the approval of relevant departments and the decision of the Executive Committee of the Graduate School.

 

Regulation on Atılım University Graduate Programs

Student admission through undergraduate transfer

Article 6(1): The successful student who has completed a minimum of one semester at a master’s program at the University or any other higher education institution may be admitted master’s programs at the University through student transfer with department’s proposal and board decision provided that the required documents are submitted within the required time. The said decision shall also indicate the courses the student are exempted in the program. The student transferred to another higher education institution must have met the requirements specified under article 5. The credit equivalence for the students transferred from higher education institutions where period of semester is longer than the period applied at the University shall be fixed by the concerned Executive Committee.

Article 6(2): The tuition fees payable by students admitted through transfer shall be specified by the Board of Trustees.

 

) [content_ru] => [content_ar] => [gallery] => stdClass Object ( [initialPreview] => Array ( ) [initialPreviewConfig] => Array ( ) ) [site_id] => 30 [start] => [end] => [created_at] => 2019-02-18 12:15:30 [updated_at] => 2019-08-05 06:49:33 [parent_id] => [lft] => 47 [rgt] => 48 [depth] => 0 [employee_id] => [external_link] => [external_link_tr] => [external_link_en] => [external_link_ru] => [external_link_ar] => [status] => 1 [blank] => 0 [hide_side_menu] => 0 [program_id] => [department_id] => [lesson_page] => [hide_on_side_menu] => 0 [content_page_id] => [media_dir] => yatay-gecis-1550492130 [meta_desc_tr] => [meta_desc_en] => [meta_desc_ru] => [meta_desc_ar] => [breadcrumb] => Array ( [sites] => Array ( [0] => Array ( [id] => 30 [name_tr] => Sosyal Bilimler Enstitüsü [url] => sbe [type] => ) ) [pages] => Array ( ) [page_parent_ids] => Array ( ) ) [user] => ) [original:protected] => Array ( [id] => 4552 [title_tr] => Yatay Geçiş [title_en] => Student Transfer [title_ru] => [title_ar] => [content_tr] => {"type":"ckeditor","content":"

Yatay Geçi\u015f Ba\u015fvuru Süreci<\/strong><\/p>\n\n

Enstitümüz programlar\u0131na yatay geçi\u015f yapmak isteyen adaylar\u0131n yak\u0131n tarihli ö\u011frenci belgesi, transkript ve bir dilekçe ile ilgili ana bilim dal\u0131na ba\u015fvurmalar\u0131 gerekir. Ana bilim dal\u0131 uygunlu\u011fu ve Enstitü Yönetim Kurulu Karar\u0131 ile yatay geçi\u015f ba\u015fvurular\u0131 de\u011ferlendirilerek ö\u011frenci aday\u0131na olumlu veya olumsuz geri dönü\u015f Enstitü taraf\u0131ndan sa\u011flan\u0131r.<\/p>\n\n

 <\/p>\n\n

At\u0131l\u0131m Üniversitesi Lisansüstü E\u011fitim Ö\u011fretim Yönetmeli\u011fi<\/strong><\/a><\/p>\n\n

Yatay geçi\u015f yoluyla ö\u011frenci kabulü<\/strong><\/p>\n\n

Madde 6(1):<\/strong> Üniversitedeki veya di\u011fer bir yüksekö\u011fretim kurumundaki bir lisansüstü programda en az bir yar\u0131y\u0131l\u0131 tamamlam\u0131\u015f olan ba\u015far\u0131l\u0131 ö\u011frenci<\/strong>, süresi içinde gerekli belgelerle ba\u015fvurmak ko\u015fuluyla, ilgili EABD’nin önerisi ve ilgili EYK karar\u0131yla, Üniversitede yürütülen lisansüstü programlara yatay geçi\u015f yoluyla kabul edilebilir. Bu kararda, ö\u011frencinin kabul edildi\u011fi programdaki ders yükümlülüklerinin hangilerinden muaf tutulaca\u011f\u0131 ayr\u0131ca belirtilir. Üniversite d\u0131\u015f\u0131ndaki bir yüksekö\u011fretim kurumundan yatay geçi\u015f yapan ö\u011frencinin 5’inci maddede belirtilen ölçütleri sa\u011flam\u0131\u015f olmas\u0131 gerekir. Yar\u0131y\u0131l uzunlu\u011fu Üniversiteden farkl\u0131 yüksekö\u011fretim kurumlar\u0131ndan gelen ö\u011frenciler için kredi e\u015fde\u011ferli\u011fi, ilgili EYK taraf\u0131ndan belirlenir.<\/p>\n\n

Madde 6(2):<\/strong> Yatay geçi\u015fle kabul edilen ö\u011frencilerin ödeyecekleri ücretlere ili\u015fkin hususlar Mütevelli Heyet taraf\u0131ndan belirlenir.<\/p>"} [content_en] => {"type":"ckeditor","content":"

Student Transfer Process<\/strong><\/p>\n\n

Students who intend to transfer to one of our graduate programs must apply to relevant department with a current student certificate, transcript and letter. The Graduate School accepts or rejects transfer request of students according to the approval of relevant departments and the decision of the Executive Committee of the Graduate School.<\/p>\n\n

 <\/p>\n\n

Regulation on At\u0131l\u0131m University Graduate Programs<\/strong><\/a><\/p>\n\n

Student admission through undergraduate transfer<\/strong><\/p>\n\n

Article 6(1):<\/strong> The successful student who has completed a minimum of one semester at a master’s program at the University or any other higher education institution may be admitted master’s programs at the University through student transfer with department’s proposal and board decision provided that the required documents are submitted within the required time. The said decision shall also indicate the courses the student are exempted in the program. The student transferred to another higher education institution must have met the requirements specified under article 5. The credit equivalence for the students transferred from higher education institutions where period of semester is longer than the period applied at the University shall be fixed by the concerned Executive Committee.<\/p>\n\n

Article 6(2):<\/strong> The tuition fees payable by students admitted through transfer shall be specified by the Board of Trustees.<\/p>\n\n

 <\/p>"} [content_ru] => [content_ar] => [gallery] => {"initialPreview":[],"initialPreviewConfig":[]} [site_id] => 30 [start] => [end] => [created_at] => 2019-02-18 12:15:30 [updated_at] => 2019-08-05 06:49:33 [parent_id] => [lft] => 47 [rgt] => 48 [depth] => 0 [employee_id] => [external_link] => [external_link_tr] => [external_link_en] => [external_link_ru] => [external_link_ar] => [status] => 1 [blank] => 0 [hide_side_menu] => 0 [program_id] => [department_id] => [lesson_page] => [hide_on_side_menu] => 0 [content_page_id] => [media_dir] => yatay-gecis-1550492130 [meta_desc_tr] => [meta_desc_en] => [meta_desc_ru] => [meta_desc_ar] => ) [casts:protected] => Array ( ) [dates:protected] => Array ( ) [dateFormat:protected] => [appends:protected] => Array ( ) [events:protected] => Array ( ) [observables:protected] => Array ( ) [relations:protected] => Array ( [site] => App\Site Object ( [connection:protected] => mysql [parentColumn:protected] => parent_id [leftColumn:protected] => lft [rightColumn:protected] => rgt [depthColumn:protected] => depth [orderColumn:protected] => [guarded:protected] => Array ( [0] => id [1] => parent_id [2] => lft [3] => rgt [4] => depth ) [scoped:protected] => Array ( ) [table:protected] => [primaryKey:protected] => id [keyType:protected] => int [incrementing] => 1 [with:protected] => Array ( ) [withCount:protected] => Array ( ) [perPage:protected] => 15 [exists] => 1 [wasRecentlyCreated] => [attributes:protected] => Array ( [id] => 30 [url] => sbe [name_tr] => Sosyal Bilimler Enstitüsü [type_id] => 8 [parent_id] => 1 [lft] => 132 [rgt] => 159 [depth] => 1 ) [original:protected] => Array ( [id] => 30 [url] => sbe [name_tr] => Sosyal Bilimler Enstitüsü [type_id] => 8 [parent_id] => 1 [lft] => 132 [rgt] => 159 [depth] => 1 ) [casts:protected] => Array ( ) [dates:protected] => Array ( ) [dateFormat:protected] => [appends:protected] => Array ( ) [events:protected] => Array ( ) [observables:protected] => Array ( ) [relations:protected] => Array ( ) [touches:protected] => Array ( ) [timestamps] => 1 [hidden:protected] => Array ( ) [visible:protected] => Array ( ) [fillable:protected] => Array ( ) ) [employee] => [program] => [department] => ) [touches:protected] => Array ( ) [timestamps] => 1 [hidden:protected] => Array ( ) [visible:protected] => Array ( ) [fillable:protected] => Array ( ) ) 1