Yatay Geçiş Başvuru Süreci

Enstitümüz programlarına yatay geçiş yapmak isteyen adayların başvuru dilekçesi, yakın tarihli öğrenci belgesi, transkript, lisans mezuniyet belgesi, program koşullarına göre ALES, yabancı dil belgesi ve başvuru ücreti dekontu (yalnızca kurum dışı başvurular için) ile ilgili ana bilim dalına başvurmaları gerekir. 

Yatay Geçiş Başvurusu Taslak Dilekçe

Yatay geçiş başvuru tarihleri her yıl Akademik Takvimde ilan edilen lisansüstü başvuru ve kayıt takvimiyle paralel ilerlemektedir.

Atılım Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliği

Yatay geçiş yoluyla öğrenci kabulü

Madde 6(1): Üniversitedeki veya diğer bir yükseköğretim kurumundaki bir lisansüstü programda en az bir yarıyılı tamamlamış olan başarılı öğrenci, süresi içinde gerekli belgelerle başvurmak koşuluyla, ilgili EABD’nin önerisi ve ilgili EYK kararıyla, Üniversitede yürütülen lisansüstü programlara yatay geçiş yoluyla kabul edilebilir. Bu kararda, öğrencinin kabul edildiği programdaki ders yükümlülüklerinin hangilerinden muaf tutulacağı ayrıca belirtilir. Üniversite dışındaki bir yükseköğretim kurumundan yatay geçiş yapan öğrencinin 5’inci maddede belirtilen ölçütleri sağlamış olması gerekir. Yarıyıl uzunluğu Üniversiteden farklı yükseköğretim kurumlarından gelen öğrenciler için kredi eşdeğerliği, ilgili EYK tarafından belirlenir.

Madde 6(2): Yatay geçişle kabul edilen öğrencilerin ödeyecekleri ücretlere ilişkin hususlar Mütevelli Heyet tarafından belirlenir.

Ders saydırma işlemleri için tıklayın.