Kayıt Dondurma Süreci

Kayıt dondurmak isteyen öğrencilerin bir dilekçe ile (varsa mazeretini bildiren bir belge ile birlikte) ilgili ana bilim dalına başvurmaları gerekir. Ana bilim dalı uygunluğu ve Enstitü Yönetim Kurulu Kararı ile kayıt dondurma başvuruları değerlendirilerek öğrenci adayına olumlu veya olumsuz geri dönüş Enstitü tarafından sağlanır. Dondurma ücreti ile ilgili bilgiler için muhasebe birimimiz ile iletişime geçebilirsiniz;

https://www.atilim.edu.tr/tr/mali-isler-ve-butce-direktorlugu/page/2897/ogrenci-muhasebesi-mudurlugu

 

Atılım Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliği

İzinler

Madde 11(1): Lisansüstü öğrencilere mazeretleri ilgili EYK tarafından geçerli bulunmak koşuluyla yüksek lisans öğrencileri için iki yarıyıla, doktora öğrencileri için dört yarıyıla kadar izin verilebilir. İzin verilen süre öğrenim süresinden sayılmaz. Öğrenciler izinli bulundukları dönemde derslere devam edemezler ve sınavlara giremezler

Madde 11(2): İzinli sayılma başvuruları derslerin başlamasını takip eden dördüncü hafta sonuna kadar yapılabilir.

Madde 11(3): İzinli sayılmak isteyen öğrencilerin ödeyecekleri öğretim ücretine ilişkin hususlar Mütevelli Heyet tarafından belirlenir.

 App\Page Object ( [scoped:protected] => Array ( [0] => site_id ) [parentColumn:protected] => parent_id [leftColumn:protected] => lft [rightColumn:protected] => rgt [depthColumn:protected] => depth [orderColumn:protected] => [guarded:protected] => Array ( [0] => id [1] => parent_id [2] => lft [3] => rgt [4] => depth ) [connection:protected] => mysql [table:protected] => [primaryKey:protected] => id [keyType:protected] => int [incrementing] => 1 [with:protected] => Array ( ) [withCount:protected] => Array ( ) [perPage:protected] => 15 [exists] => 1 [wasRecentlyCreated] => [attributes:protected] => Array ( [id] => 4553 [title_tr] => Kayıt Dondurma [title_en] => Suspension [title_ru] => [title_ar] => [content_tr] => stdClass Object ( [type] => ckeditor [content] =>

Kayıt Dondurma Süreci

Kayıt dondurmak isteyen öğrencilerin bir dilekçe ile (varsa mazeretini bildiren bir belge ile birlikte) ilgili ana bilim dalına başvurmaları gerekir. Ana bilim dalı uygunluğu ve Enstitü Yönetim Kurulu Kararı ile kayıt dondurma başvuruları değerlendirilerek öğrenci adayına olumlu veya olumsuz geri dönüş Enstitü tarafından sağlanır. Dondurma ücreti ile ilgili bilgiler için muhasebe birimimiz ile iletişime geçebilirsiniz;

https://www.atilim.edu.tr/tr/mali-isler-ve-butce-direktorlugu/page/2897/ogrenci-muhasebesi-mudurlugu

 

Atılım Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliği

İzinler

Madde 11(1): Lisansüstü öğrencilere mazeretleri ilgili EYK tarafından geçerli bulunmak koşuluyla yüksek lisans öğrencileri için iki yarıyıla, doktora öğrencileri için dört yarıyıla kadar izin verilebilir. İzin verilen süre öğrenim süresinden sayılmaz. Öğrenciler izinli bulundukları dönemde derslere devam edemezler ve sınavlara giremezler

Madde 11(2): İzinli sayılma başvuruları derslerin başlamasını takip eden dördüncü hafta sonuna kadar yapılabilir.

Madde 11(3): İzinli sayılmak isteyen öğrencilerin ödeyecekleri öğretim ücretine ilişkin hususlar Mütevelli Heyet tarafından belirlenir.

 

) [content_en] => stdClass Object ( [type] => ckeditor [content] =>

Suspension

Students who intend to suspend their education must apply to relevant department with a letter and documents proving their excuse, if available. The Graduate School accepts or rejects suspension request of students according to the approval of relevant departments and the decision of the Executive Committee of the Graduate School. You may contact with the Directorate of Financial Affairs and Budget to be informed about suspension fees:

https://www.atilim.edu.tr/tr/mali-isler-ve-butce-direktorlugu/page/2897/ogrenci-muhasebesi-mudurlugu

 

Regulation on Atılım University Graduate Programs

Leaves

Article 11(1): The students can take a leave for a maximum of two semesters in master’s programs and four semesters in doctorate programs provided that their excuse is approved by Executive Committee. The period of leave is not counted for period of study. The students on leave cannot attend courses and take exams during leave.

Article 11(2): Applications for leave can be made within four weeks following start of courses.

Article 11(3): The issues with regard to the tuition fees of the students who apply for leave shall be determined by the Board of Trustees.

 

) [content_ru] => [content_ar] => [gallery] => stdClass Object ( [initialPreview] => Array ( ) [initialPreviewConfig] => Array ( ) ) [site_id] => 30 [start] => [end] => [created_at] => 2019-02-18 12:16:04 [updated_at] => 2019-08-05 06:49:33 [parent_id] => [lft] => 49 [rgt] => 50 [depth] => 0 [employee_id] => [external_link] => [external_link_tr] => [external_link_en] => [external_link_ru] => [external_link_ar] => [status] => 1 [blank] => 0 [hide_side_menu] => 0 [program_id] => [department_id] => [lesson_page] => [hide_on_side_menu] => 0 [content_page_id] => [media_dir] => yatay-gecis-1550492130 [meta_desc_tr] => [meta_desc_en] => [meta_desc_ru] => [meta_desc_ar] => [breadcrumb] => Array ( [sites] => Array ( [0] => Array ( [id] => 30 [name_tr] => Sosyal Bilimler Enstitüsü [url] => sbe [type] => ) ) [pages] => Array ( ) [page_parent_ids] => Array ( ) ) [user] => ) [original:protected] => Array ( [id] => 4553 [title_tr] => Kayıt Dondurma [title_en] => Suspension [title_ru] => [title_ar] => [content_tr] => {"type":"ckeditor","content":"

Kay\u0131t Dondurma Süreci<\/strong><\/p>\n\n

Kay\u0131t dondurmak isteyen ö\u011frencilerin bir dilekçe ile (varsa mazeretini bildiren bir belge ile birlikte) ilgili ana bilim dal\u0131na ba\u015fvurmalar\u0131 gerekir. Ana bilim dal\u0131 uygunlu\u011fu ve Enstitü Yönetim Kurulu Karar\u0131 ile kay\u0131t dondurma ba\u015fvurular\u0131 de\u011ferlendirilerek ö\u011frenci aday\u0131na olumlu veya olumsuz geri dönü\u015f Enstitü taraf\u0131ndan sa\u011flan\u0131r. Dondurma ücreti ile ilgili bilgiler için muhasebe birimimiz ile ileti\u015fime geçebilirsiniz;<\/p>\n\n

https:\/\/www.atilim.edu.tr\/tr\/mali-isler-ve-butce-direktorlugu\/page\/2897\/ogrenci-muhasebesi-mudurlugu<\/a><\/p>\n\n

 <\/p>\n\n

At\u0131l\u0131m Üniversitesi Lisansüstü E\u011fitim Ö\u011fretim Yönetmeli\u011fi<\/strong><\/a><\/p>\n\n

\u0130zinler<\/strong><\/p>\n\n

Madde 11(1):<\/strong> Lisansüstü ö\u011frencilere mazeretleri ilgili EYK taraf\u0131ndan geçerli bulunmak ko\u015fuluyla yüksek lisans ö\u011frencileri için iki yar\u0131y\u0131la, doktora ö\u011frencileri için dört yar\u0131y\u0131la kadar izin verilebilir. \u0130zin verilen süre ö\u011frenim süresinden say\u0131lmaz. Ö\u011frenciler izinli bulunduklar\u0131 dönemde derslere devam edemezler ve s\u0131navlara giremezler<\/p>\n\n

Madde 11(2):<\/strong> \u0130zinli say\u0131lma ba\u015fvurular\u0131 derslerin ba\u015flamas\u0131n\u0131 takip eden dördüncü hafta sonuna kadar yap\u0131labilir.<\/p>\n\n

Madde 11(3):<\/strong> \u0130zinli say\u0131lmak isteyen ö\u011frencilerin ödeyecekleri ö\u011fretim ücretine ili\u015fkin hususlar Mütevelli Heyet taraf\u0131ndan belirlenir.<\/p>\n\n

 <\/p>"} [content_en] => {"type":"ckeditor","content":"

Suspension<\/strong><\/p>\n\n

Students who intend to suspend their education must apply to relevant department with a letter and documents proving their excuse, if available. The Graduate School accepts or rejects suspension request of students according to the approval of relevant departments and the decision of the Executive Committee of the Graduate School. You may contact with the Directorate of Financial Affairs and Budget to be informed about suspension fees:<\/p>\n\n

https:\/\/www.atilim.edu.tr\/tr\/mali-isler-ve-butce-direktorlugu\/page\/2897\/ogrenci-muhasebesi-mudurlugu<\/strong><\/a><\/p>\n\n

 <\/p>\n\n

Regulation on At\u0131l\u0131m University Graduate Programs<\/strong><\/a><\/p>\n\n

Leaves<\/strong><\/p>\n\n

Article 11(1):<\/strong> The students can take a leave for a maximum of two semesters in master’s programs and four semesters in doctorate programs provided that their excuse is approved by Executive Committee. The period of leave is not counted for period of study. The students on leave cannot attend courses and take exams during leave.<\/p>\n\n

Article 11(2):<\/strong> Applications for leave can be made within four weeks following start of courses.<\/p>\n\n

Article 11(3):<\/strong> The issues with regard to the tuition fees of the students who apply for leave shall be determined by the Board of Trustees.<\/p>\n\n

 <\/p>"} [content_ru] => [content_ar] => [gallery] => {"initialPreview":[],"initialPreviewConfig":[]} [site_id] => 30 [start] => [end] => [created_at] => 2019-02-18 12:16:04 [updated_at] => 2019-08-05 06:49:33 [parent_id] => [lft] => 49 [rgt] => 50 [depth] => 0 [employee_id] => [external_link] => [external_link_tr] => [external_link_en] => [external_link_ru] => [external_link_ar] => [status] => 1 [blank] => 0 [hide_side_menu] => 0 [program_id] => [department_id] => [lesson_page] => [hide_on_side_menu] => 0 [content_page_id] => [media_dir] => yatay-gecis-1550492130 [meta_desc_tr] => [meta_desc_en] => [meta_desc_ru] => [meta_desc_ar] => ) [casts:protected] => Array ( ) [dates:protected] => Array ( ) [dateFormat:protected] => [appends:protected] => Array ( ) [events:protected] => Array ( ) [observables:protected] => Array ( ) [relations:protected] => Array ( [site] => App\Site Object ( [connection:protected] => mysql [parentColumn:protected] => parent_id [leftColumn:protected] => lft [rightColumn:protected] => rgt [depthColumn:protected] => depth [orderColumn:protected] => [guarded:protected] => Array ( [0] => id [1] => parent_id [2] => lft [3] => rgt [4] => depth ) [scoped:protected] => Array ( ) [table:protected] => [primaryKey:protected] => id [keyType:protected] => int [incrementing] => 1 [with:protected] => Array ( ) [withCount:protected] => Array ( ) [perPage:protected] => 15 [exists] => 1 [wasRecentlyCreated] => [attributes:protected] => Array ( [id] => 30 [url] => sbe [name_tr] => Sosyal Bilimler Enstitüsü [type_id] => 8 [parent_id] => 1 [lft] => 132 [rgt] => 159 [depth] => 1 ) [original:protected] => Array ( [id] => 30 [url] => sbe [name_tr] => Sosyal Bilimler Enstitüsü [type_id] => 8 [parent_id] => 1 [lft] => 132 [rgt] => 159 [depth] => 1 ) [casts:protected] => Array ( ) [dates:protected] => Array ( ) [dateFormat:protected] => [appends:protected] => Array ( ) [events:protected] => Array ( ) [observables:protected] => Array ( ) [relations:protected] => Array ( ) [touches:protected] => Array ( ) [timestamps] => 1 [hidden:protected] => Array ( ) [visible:protected] => Array ( ) [fillable:protected] => Array ( ) ) [employee] => [program] => [department] => ) [touches:protected] => Array ( ) [timestamps] => 1 [hidden:protected] => Array ( ) [visible:protected] => Array ( ) [fillable:protected] => Array ( ) ) 1