Vizyon 

Yüksek lisans ve doktora programlarımız, öğrencilere entellektüel, akademik ve kariyer hedeflerinde hizmet verme ve olası en kaliteli eğitimle gelişmelerini sağlama üzerine kurulu olan eğitim misyonumuzu desteklemek için şimdiye ve geleceğe yönelik bir vizyona sahiptir. 

Misyon

Programımızın ana misyonu öğrencilerimizin profesyonel amaçlarına ve bilgi ve deneyim kazanmalarına erişmelerinde yardımcı olacak ve yol gösterecek gerekli yüksek lisan eğitimini vermektir.